ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 1 augustus 2012

“ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီး ”

  အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြက
  ဒ႑ာရီတခု၊ပုံျပင္တခုဆိုရင္ေတာ႔
        မွတ္သားယုံေလာက္ပဲမွတ္ထားျပီး
      လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ေမ႔ျပစ္လို႔ရမွာေပါ႔။
             ျမန္မာသကၠရာဇ္ ေထာင္႔သုံးရာငါးဆယ္ျပည္႔ႏွစ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔
     ရွစ္ေလးလုံးဆိုတဲ႔ အေရးေတာ္ပုံဟာ
             ႏွစ္ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ႀကာ
          စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေအာက္က
 တျပည္လုံးရဲ႔အေထြေထြအက်ပ္အတည္းေတြအတြက္
             ေထာင္ေခ်ာက္ႀကီးထဲကရုန္းထြက္ဖို႔
            ေပါက္ကြဲဆႏၵျပမွုေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ႔တဲ႔
           လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကိုေရာက္ေစမယ္႔
            အေရးအခင္းမဟုတ္တဲ႔
ပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီးတခုသာျဖစ္တယ္။
ျပည္သူလူထုေတြရဲ႔သေဘာထားဆႏၵေတြကိုမေလးစား
           အေျပာင္းအလဲကိုမလိုလားပဲ
ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္သူက
အညြန္႔ခ်ဳိးႏွိမ္ကာအေႀကာက္တရားနဲ႔ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္မယ္႔စိတ္နဲ႔
           “ ေနာင္ကိုလူစုလူေ၀းနဲ႔ဆူဆူပူပူလုပ္လို႔
       စစ္တပ္ကိုသုံးရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ စစ္တပ္ဆိုတာ
            ပစ္ရင္မိုးေပၚေထာင္ပစ္တာမပါဘူး
ပစ္ရင္တည္႔တည္႔ပဲပစ္တယ္ ” လို႔ႀကိမ္း၀ါးခဲ႔ေသးတယ္။
            အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြက
  ႏွစ္ဆယ္တလီကိုေလးႏွစ္စြန္းလာခဲ႔လည္း
 ပြဲျပီးမီးေသလူမဆန္စြာလုပ္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္ေတြအတြက္
က်ဳပ္တို႔မွာလည္းသက္ေသအေထာက္အထားအေျမာက္အမ်ားနဲ႔။
                                                               ဇာနည္ေမာင္