ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 21 november 2011

NLD အမွတ္တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည္

သဲသဲ တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၄၃ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္NLDပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာခေမာက္ပံုကို ပါတီျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရာ၌ အသံုးျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ဘာကိုေျပာင္းမယ္ဆိုတာစိတ္ကူးမရွိေသးဘူး။ဒါေပမယ့္ခေမာက္တံဆိပ္လိုဂိုကေတာ့က်ေနာ္တို႔သံုးမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဝိဝါဒ ျဖစ္စရာေတြရွိေနလို႔။”ဟုNLD၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးအုန္းႀကိဳင္ကမဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ပါတီတံဆိပ္ ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီအလံအား ေျပာင္းလဲရန္ မရွိဟုဆိုသည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္အျခားပါတီတခုကခေမာက္တံဆိပ္ အသံုးျပဳထားသျဖင့္ NLD ပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို အျခားတံဆိပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံုတင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းဟုလည္း သိရသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္NLDပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာခေမာက္ပံုကိုပါတီျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရာ၌အသံုးျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရ
ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းရန္ႏွင့္ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ကာလာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ NLD၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။
NLDသည္၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပါတီ၉၃ပါတီအနက္ခေမာက္ကို ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္သေကၤတအျဖစ္အသံုးျပဳသည့္တခုတည္းေသာပါတီျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ပါတီသက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္လည္း ခေမာက္တံဆိပ္ကို အစဥ္တစိုက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္NLDပါတီ ေခါင္းေဆာင္္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)က ခေမာက္ပံုအား ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳသျဖင့္ NLDက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ကန္႔ကြက္ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။
ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ အျခားပါတီတခု၏ အမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ႏွင့္ တူညီလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆင္တူ႐ိုးမွား ျဖစ္ေနလွ်င္ ကြဲျပားေစ ရန္ ေကာ္မရွင္က ၫႊန္ၾကားရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အစရဲ႕ တကယ့္အစ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၆ မိနစ္ .
၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ၁၈ရက္ေန႔သည္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္မွ်သာမဟုတ္၊ က်န္အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္ကတယ္ သမိုင္းဝင္ ခရီးတခု စတင္ေတာ့ မည့္ရက္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္၂၃ႏွစ္တာကာလတေလွ်ာက္လံုးျပည္သူမ်ားကဒီမိုကေရစီျပည့္ဝသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာေစရန္ေသြးေခၽြးႏွင့္ရင္း၍တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီက တရားဝင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္၊ သမိုင္းတြင္မည့္ ေျခလွမ္းတရပ္ စလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး ဒီမိုကေရစီပါတီ တရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ ယင္း၏အခန္းက႑ကို ဆက္လက္လႈပ္ရွား ဦးေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။
NLDပါတီမွတ္ပံုတင္ကာေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုဗဟိုေကာ္မီတီအဖြဲ႔ဝင္၁ဝ၆ဦးကတခဲနက္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ပါတီေခါင္းေဆာင္အနည္းစုကယခုအေျပာင္းအလဲမ်ား အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈေပးရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးသည္ဟု အျမင္ရွိၾကသည္။
ပါတီတရားဝင္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕NLD႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ရွိ ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမင္ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- မဇၥ်ိမ)
သို႔ေသာ္လည္းလူတိုင္းလိုလိုကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕တိုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏိုင္သည္ကို သေဘာတူထားၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ေသခ်ာေရာက္ၿပီဟုယူဆရေတာ့မည္။ အဓိကက်သည့္ အတိုက္အခံ ပါတီႀကီးကျပန္၍မွတ္ပံုတင္မည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ အားေကာင္း ျမန္ဆန္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၈၈- ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပိုမိုလြတ္ေျမာက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံအုပ္စုအၾကားၫႇိႏိႈင္းေရးတြင္ ေစ်းေခၚေလွ်ာ့တင္းလုပ္
ေနၾကသည့္ ကိစၥဟု ဆို၍ရႏိုင္သည္။ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ လာေရာက္မည့္ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥ ေဟလာရီ ကလင္တန္မလာမီ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံ လြတ္ေျမာက္လာဖြယ္ ရွိမည္ဟုုလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ၏ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖို႔ ရွိေနသည္။ ျမန္မာ အစိုးရအေနႏွင့္ ေဒသအေရး ကိစၥမ်ားကို အတိုက္အခိုက္ ကင္းကင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ရန္ အေရးသာခဲ့ၿပီျဖစ္၍၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈအတြက္ ခ်ီတက္ႏိုင္ရန္ တိုးျမႇင့္ၾကိဳးပမ္းရန္သာ ရွိေတာ့သည္။
အေစာပိုင္းကာလမ်ားကစစ္အစိုးရ၏၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊မဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ပါတီအတြင္းႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိခဲ့သလို၊ NLDပါတီတရားဝင္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္သင့္၊ မတင္သင့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပါတီတြင္းေရာ၊ ပါတီပ၌ပါ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား အျပင္းအထန္ရွိခဲ့ရာ အကြဲအၿပဲရလဒ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ NLDပါတီ၏ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF)အမည္ျဖင့္ ပါတီသစ္တရပ္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။သူတို႔က၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က NLDပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက၊ေထာင္က်ခံေနရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္သည့္ ဥပေဒရွိခဲ့သည္။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ သမၼတ၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ညစာဖိတ္ေခၚဧည့္ခံေကၽြးခဲ့ျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္၊ အျပဳသေဘာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပိုမိုလြတ္ေျမာက္လာသည့္ကိစၥ၊ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးလာျခင္း၊ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုေနသည့္မူဝါဒမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း စသည့္တိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရသည္။
သို႔ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ၾကီးေလးၿပီး မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ ျပႆနာအေရး မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအေပၚစစ္ေရးထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနဆဲ ျဖစ္သလို၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားလည္း အက်ယ္အျပန္႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားစြာလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသးဘဲ ရွိေနၾကေသးသည္။
အမွန္ကတယ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ NLDပါတီက ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေနာက္တဆင့္မွာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္း အင္အားစု ကို စုစည္း၍ ပါလီမာန္အတြင္း၌ လႊမ္းမိုးထားသည့္ ယခင္စစ္အစိုးရႏြယ္ဖြား ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီအစိုးရကို ဖိအားေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
NLDပါတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္အေပးအယူရလဒ္မွထြက္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္သလို၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ွင့္NLDပါတီကယခင္မူမ်ားကို ေျပာင္းျပန္၊ ျပန္လွည့္ခဲ့ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရး အိပ္မက္အတြက္ က႑မ်က္ႏွာစာတခု ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ေဒၚစုက မၾကာေသးမီက "ယခုသည္ အစ၏ အစ"ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္၍ ရင္ဆိုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရန္၊ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို စြမ္းရည္အာဏာ ျမႇင့္ေပးရန္ စသျဖင့္လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားစြာက်န္ေနပါေသးသည္။ယင္းအိပ္မက္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကြင္းျပင္အတြင္း ထိုက္တန္စြာ တိုက္ခိုက္ယူရဦးမည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ဒီမိုကေရစီအေရး စိတ္ေအးခ်င္ပါၿပီ

ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္အလြန္သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာအခ်ိန္သို႔ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ ျပည္သူလူထုႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရဆိုၿပီးစစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားေသာစစ္ဗိုလ္လူထြက္အမ်ားစုႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အစိုးရ၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုၿပီး ေပၚေပါက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊မဆလ၊နဝတ၊နအဖဟုအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲရာမွယေန႔အမည္ခံဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ေျခလွမ္းစလွမ္းေနၿပီျဖစ္ သည္။
                                       ေနျပည္ေတာ္ရွိအစိုးရသစ္လႊတ္ေတာ္ျမင္ကြင္း(ဓာတ္ပုံ-Getty Images)
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္အာဏာရွင္ႀကီးဦးေနဝင္း၏၂၆ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာမဆလအစိုးရကို၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကလူထုဆႏၵျပသည့္နည္းျဖင့္ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခံခ့ဲရပါသည္။
ဆက္လက္၍ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတို႔ကနဝတ၊နအဖဆိုၿပီး၂၃ႏွစ္နီးပါးရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းစြာအစြမ္းကုန္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္ကိုလည္းေတြ႔ခ့ဲရၿပီးျဖစ္ပါသည္။၂၃ႏွစ္နီးပါးစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးသည္ေနာက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အလုံးစုံခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီးၿပိဳက်ေတာ့မည့္အိမ္အိုႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္ကို မည္သို႔မွ်ျငင္း၍ မရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္လက္ရွိတာဝန္လႊဲေျပာင္းအေမြဆက္ခံသူသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအလံုးစံုပ်က္သုဥ္းသြားေသာႏိုင္ငံ(FailState) မျဖစ္ေစေရးအတြက္ယခင္ႏွင့္မတူေသာမဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္လႈပ္ရွားလာသည္ကို ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကတည္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အခန္းက႑ကို ေဘး ဖယ္ထား၍ မရေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ခ့ဲပါသည္။
ထိုအခ်ိန္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအစီအစဥ္ျဖင့္အေျပာအဆိုသိမ္ေမြ႕ၿပီးေျပျပစ္စြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုတတ္သူဒုတိယစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကား ေျပာရန္ တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏သားတပည့္အရင္းအခ်ာတဦးျဖစ္ၿပီး၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအာဏာရရခ်င္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကိုထိန္းရန္ဒုတိယစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသူျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းအားအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမွ တာဝန္ယူေပးခ့ဲရပါသည္။
ထိုစဥ္ကေတြ႔ဆံုမႈကိုထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။သို႔ေသာ္ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ရာဇာလီအစၥေမးလ္လာေရာက္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းေအာင္၏အမွတ္မထင္ေျပာဆိုလိုက္မႈေၾကာင့္ေတြ႔ဆုံမႈသတင္းႏိုင္ငံတကာသို႔ ေပါက္ၾကားသြားခ့ဲရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚထားရွိခ့ဲေသာသေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအာဏာပိုင္မ်ားအတြင္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကယခုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြင္းေရးမႉးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားပုဂၢိဳလ္ေရးအရအမနာပေျပာဆို၍အဆန္႔က်င္ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။၄င္းတို႔၏အစိုးရိမ္ဆုံးအခ်က္မွာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ကိုသာျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ့ဲေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ေမွးမိွန္သြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးေသသြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆခ့ဲၾကသည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဒုဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္းႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ဒီပဲယင္း အေရးခင္းဖန္တီးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းေစခ့ဲပါသည္။
ဒီပဲယင္းအေရးခင္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာ၏ျပင္းထန္ေသာဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚလာရာတဖန္ျပန္လည္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီးတင္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေစၿပီး အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ NLD ပါဝင္ေရး ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။
အဆင္ေျပခ့ဲၿပီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးမည္ဟုကတိေပးခ့ဲၿပီးကာမွရက္ပိုင္းအလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊစိတ္ေျပာင္းၿပီးNLDအမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ၿပီးမွ လႊတ္ေပးရန္စဥ္းစားမည္ဆိုေသာေႀကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏“ရွင္တို႔စစ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ကတိမတည္ဘူး”ဟူေသာမွတ္ခ်က္ျဖင့္ေဆြးေႏြးပြဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ့ဲရပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ရွိရမည္ ဆို သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ လက္ရွိစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေန ရာအမ်ားဆံုး ယူထားသကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္လည္း အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ရယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊစတင္အာဏာယူစဥ္ကတည္းကပ်ိဳးေထာင္ခ့ဲေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လူမႈေရးအဖြဲ႔သည္လည္းႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာခ့ဲၿပီးလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အမ်ားစုအမတ္ေနရာမ်ားကိုရရွိၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔ကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့စစ္တပ္အေနျဖင့္သူလုပ္ခ်င္သည္မ်ားကို တိုက္ပြဲတပြဲတိုက္ရန္အတြက္တိုက္ပြဲလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း(BattleProcedure)ခ်မွတ္၍ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာေအာင္ပြဲရေရးေနာက္ဆံုးအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေက်ာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအလံုးစံုပ်က္သုဥ္းသြားေသာႏိုင္ငံမျဖစ္ေစရန္ လက္ရွိအစိုးရသည္မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ်မေျပာဆိုမလိုက္ေလ်ာခ့ဲဘူးေသာအေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ ေနရပါသည္။
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကိုၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အေပးအယူမွ်ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွေန၍ NLDဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားမည့္ အရိပ္အႁမြက္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီး အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ဒီမို ကေရစီ ရရွိေရးအတြက္အသက္ေပး ေထာင္အက်ခံ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေပးဆပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အနစ္နာ ခံခ့ဲေသာNLDသည္ယခုအခါတြင္ယခင္ကႏွင့္မတူ စစ္ဗိုလ္လူထြက္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွေန၍ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတိုက္ပြဲဝင္ရန္ တာစူေနၿပီ ျဖစ္သည္။
စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေထာက္ခံသူအမ်ားလည္း မဝံ့မရဲျဖင့္ ေခါင္းေလးေတြ ေထာင္လာေနၾကပါသည္။
အကယ္၍သာအႏွစ္၂၀ေက်ာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆန္႔က်င္ေရးမႈိင္းအတိုက္ခံထားရေသာ စစ္အစိုးရအတြင္းမွအဆင့္အလႊာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စည္းရုံးႏိုင္မည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးမၾကာေတာ့ဟု ေျပာ၍ ရပါသည္။ NLD သည္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္သည္။
လက္ရွိစစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ရန္ အထိုက္အေလ်ာက္ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးခ့ဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တစ္စုံတရာရသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ ေမတၱာတရားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ ေန သည္ ဟုလည္း ႐ႈျမင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအေရး စိတ္ကူးယဥ္ေနယုံမွ်ႏွင့္ မည္သို႔မွ်ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ၊ အလုပ္လုပ္မွရႏိုင္မည္ဟု နားလည္ပါသည္။ အသိမ္ ေမြ႔ဆုံး နည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အထူးလိုအပ္ပါသည္။
စစ္တပ္သည္ႏိုင္ငံေရးကိုစစ္ပြဲတပြဲဆင္ႏြဲေနသက့ဲသို႔ရန္သူ႔ေတာင္ကုန္းကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ရန္သူ၏အင္အားတည္ေနရာလုပ္ေဆာင္မႈ၊ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုအေနထား ၊ ဘယ္ဘက္ကတိုက္ရမလား၊ညာဘက္ကတိုက္ရမလားဆိုသည့္ေျမျပင္အေနအထား သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားၿပီး ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။
NLD အေနျဖင့္လည္း စစ္အျမင္စစ္အေတြးအေခၚရွိေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ကို ဒီမိုကေရစီအေရး မည္သို႔ဆြဲေဆာင္ စည္းရုံး သြားသည္ ဆိုသည့္ ေသနဂၤနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ အတြင္း၌ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ရွင္းျပထားၿပီး အသုံးအႏႈန္းကအစ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ လိုက္နာရန္တို႔ကိုညႊန္ၾကားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာ့အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကိုမည္သို႔ဝိုင္းရံပ့ံပိုးၿပီးဘာေတြကိုေရွာင္ဘာေတြကိုေဆာင္ ရမည္ဆိုသည္ကို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳေစလိုပါသည္။ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားမရွိခ့ဲပါလွ်င္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLDဘက္မွရပ္တည္ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ တေယာက္တေပါက္ျဖင့္ ညီညြတ္မႈမ်ား ပ်က္ျပားႏိုင္ပါသည္။
အလားတူစစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားအစိုးရကိုလည္းေလွ်ာ့၍ မတြက္သင့္ပါသည္။လက္ရွိအေျခအေနသည္ လြန္ခ့ဲေသာ၁၀ႏွစ္ကအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံ ၌ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရး ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္NLDကိုျပည္သူကအႂကြင္းမ့ဲယုံၾကည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။စစ္တပ္၏လွည့္စားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေကာင္း စြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္အေတြ႔အႀကံဳအရ သံသယျဖစ္စရာေလးေတြေတြ႔ေနရပါသည္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိခ့ဲမည္ဆိုပါကအက်ဥ္းသားလႊတ္ေရးကိစၥယခုကဲ့သို႔ တံု႔ဆိုင္းေနစရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။
အလားတူတိုင္းရင္းသားအေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ယခုပုံစံမ်ိဳးမလႈပ္ရွားႏိုင္ပါ။ ယခုလက္ရာေျခရာမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လက္ရာမ်ားႏွင့္တေထရာတည္း တူေနပါသည္။
စာေရးသူတို႔ရွိစဥ္ကတည္းကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္ အကြက္တကြက္ကို သူေရႊ႕ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊အနီးကပ္အရာရွိႀကီးမ်ားမွတဆင့္သူလုပ္မည့္ကိစၥမ်ားကို သတင္းလႊင့္တတ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္သူအရပ္သား မ်ားအတြင္းမွ ထိုသတင္းအေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို နားေထာင္ၿပီး လူေတြက သူဘာမ်ား လုပ္မည္လည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေက်နပ္ေနတတ္သူ တဦး ျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း တကယ္စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးသကဲ့သို႔ နာမည္ႀကီး ကိုဇာဂနာႏွင့္ အက်ဥ္းသား၂၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ျပၿပီး အသာေလးခ်ိဳထား လိုက္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာလည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ကို ရွင္းရန္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အခိ်ဳသပ္ထားလိုက္ သည္။ ယခုအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စစ္တပ္က တရားဝင္ အနားယူသည့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ အမိန္႔အတြက္ မထုတ္ျပန္ရေသး ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္ မိေခ်ာင္းမင္း ေရခင္းျပေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္မည္စိုးရိမ္၍ တင္ျပေနရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
NLDလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ ယခုက့ဲသို႔နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူ လူထုအတြက္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟု ထင္ပါသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားမွလည္း ေရွာင္ရွားလိုက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကလည္း NLD ကိုႀကိဳဆိုၾကမွာ အမွန္ပါ။
သေဘာထားတင္းမာသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း အသက္အရြယ္အရ တရားရရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအေရး ေရွး႐ႈၿပီး သံေဝဂ ရသင့္ပါၿပီ။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူ သိရွိႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရသည္မ်ားကို တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအားလုံးလည္း ဒီမိုကေရစီ အေရး စိတ္ေအးခ်င္ ၾကပါၿပီ။ ။

(စာေရးသူေအာင္လင္းထြဋ္သည္ဗိုလ္မႉးေဟာင္းတဦးျဖစ္သည္။တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ ံမႉးႀကီးစသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္)donderdag 20 oktober 2011

အထိန္းသိမ္းခံလဲလွယ္ေရးဆိုင္းငံ့ထားရန္အာဆီယံအမတ္မ်ားေတာင္းဆို

ကိုေပါက္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၩိမ)။ ။မေလးရွား-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအထိန္းသိမ္းခံမ်ားလဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္အားရပ္ဆိုင္း ထားရန္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႔AIPMCကေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။
ၾကာသပေတးေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ျမန္မာျပည္သားမ်ားမွာ၎တို႔ႏုိင္ငံအတြင္းလူ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးစံုေၾကာင့္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ခိုလံႈရန္ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္၍ယခု ျပန္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္အား လြန္စြာစိုးရိမ္ေၾကာင္း ဦးစြာေဖာ္ျပထားသည္။
“ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအားျမန္မာျပည္ျပန္လွ်င္ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ားမွကာကြယ္ထားရွိမႈ
ေသခ်ာေစရန္ထိေရာက္သည့္စနစ္တခုမရွိမခ်င္းလဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္အားဆိုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္”ဟုေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
မေလးရွားျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးDatukSeriHishammuddinHusseinကျပန္ပို႔မည့္အထိန္းသိမ္းခံတေထာင္ထဲ တြင္ခိုလံႈခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားမပါဝင္ေၾကာင္းအဂၤါေန႔တြင္သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံရွိထိန္းသိမ္းေရးစခန္း၁၃ခုထဲတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသားသံုးေထာင္ခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္းBurma Campaign–Malaysiaကခန္႔မွန္းထားသည္။
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ခ်င္းလူမ်ဳိးႏွစ္ရာခန္႔ရွိၿပီးျပန္ပို႔မည့္အစီအစဥ္ထဲမည္မွ်ပါဝင္မည္ကို မသိရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္းခ်င္းဒုကၡသည္ေကာ္မတီCRCမွဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္းေရးမႉးကိုဟင္နရီကမဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“UNHCRcardကိုင္တဲ့သူေတြ၊မကိုင္တဲ့သူေတြ၊Passportသက္တမ္းကုန္သြားသူေတြအကုန္ရွိတယ္။တခ်ဳိ႕ ေတြကUNHCRcardကိုင္ထားတယ္။ျပန္ပို႔မယ့္အထဲသူတို႔ပါမပါခြဲျခားမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။အကုန္ပို႔မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလူေတြပါ ပါသြားမွာေပါ့” ဟုသူကေျပာသည္။
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းရန္မလြယ္ကူလွဘဲအထိန္းသိမ္းခံမ်ားလည္းစခန္း အေျပာင္းအလဲ မၾကာခဏရွိတတ္ေၾကာင္း ကိုဟင္နရီက ဆိုသည္။
မေလးရွား NGOတခုျဖစ္သည့္ Suaramအဖြဲ႔ကလည္း ဤျပန္ပို႔ေရးအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္သားအခ်ဳိ႕အား “အသက္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ဖြယ္ရွိသည့္”တိုင္းျပည္တျပည္သို႔တင္းအၾကပ္ျပန္ပို႔တဲ့သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း
ေဝဖန္သည္။
ထို႔ျပင္“မေလးရွားအစိုးရအေနျဖင့္ေဒသတြင္းရွိဒီမိုကေရစီမက်ၿပီးရက္စက္ၾကမ္းၾကုတ္သည့္ အစိုးရတရပ္အား အလြန္အကၽြံအသိအမွတ္ျပဳေပးေနျခင္း” ဟုSuaramေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ျပန္ပို႔ေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူတို႔၏ စရိတ္စကမ်ားအား မည္သူက တာဝန္ယူရမည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးသကဲ့သို႔ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္လည္းမရွိသည့္အတြက္ သေဘာမတူႏိုင္ေၾကာင္း ကိုဟင္နရီက “ဒီလူေတြကိုျပန္ပို႔ရင္ေတာ့ဟိုမွာဒုကၡၾကံဳရမွာေသခ်ာတယ္။လက္ရွိအစိုးရရဲ႕လံုျခံဳေရးက႑ကိုမွန္းဆလို႔ မရဘူး။ဒီကိစၥကိုက်ေနာ္တို႔သိပ္သေဘာမတူဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအစိုးရကို မယံုဘူး” ဟု ေျပာသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား၅သိန္းခန္႔ေနထိုင္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ခ်င္းႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စစ္ေတြေလဆင္ႏွာေမာင္းပ်က္စီးမႈအခ်ဳိ႕ရွိ

သဲသဲ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၇ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္စြန္းအနီးျဖတ္သန္းတုိက္ခက္ခဲ့သည့္O2Bမုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြင္းေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခက္ခဲ့ကာစာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕ေစ်းႀကီးမွ ဆိုင္ခန္းတခ်ဳိ႕ပ်က္စီးခဲ့သည္။
O2Bမုန္တိုင္းမွာရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္စြန္းႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံၾကားျဖတ္သန္းသြားျခင္းျဖစ္ကာယင္းအရွိန္
ေၾကာင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕အုိးတန္း၊ေက်းပင္ၾကီးႏွင့္ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေအာက္တိုဘာလ၁၉ ရက္ကေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“တိုက္တာ၁၅မိနစ္ေလာက္ပဲၾကာတယ္။စာသင္ေက်ာင္းထဲကကြ်န္းပင္ႀကီးေတြက်ဳိးက်ကုန္တယ္။ေက်ာင္း
ေခါင္မိုးေတြေလနဲ႔ ပါသြားတယ္။ေစ်းမွာလည္းေခါင္မိုးေတြေလနဲ႔ပါသြားတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ခံ ဦးကမဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ေလဆင္ႏွာေမာင္းမွာညေန၆နာရီခန္႔ႏွင့္ည၁၂ခန္႔တို႔တြင္ႏွစ္ၾကိမ္တိုက္ခက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ပထမအၾကိမ္ တိုက္ခက္စဥ္ကစစ္ေတြေစ်းၾကီးအတြင္းမွဆိုင္ခန္းအခ်ဳိ႕ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးဒုတိယအၾကိမ္ တိုက္ခက္ရာတြင္စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းပါပ်က္စီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ယင္းအပူပိုင္းမုန္တုိင္းမွာတနာရီလွ်င္မုိင္၆၀မွ၇၀အထိျပင္း အားရွိၿပီးရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕အၾကားျဖတ္သန္းမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒဌာနက ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းမွစ၍ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယင္းအျပင္မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ပင္လယ္ေရမွာေျခာက္ေပမွရွစ္ေပအထိျမင့္တက္ႏုိင္သျဖင့္ ေဘးကင္း ရာသို႔ ေရွာင္ရွားၾကရန္လည္း ႏုိင္ငံပုိင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။
“ေရတက္မယ္လို႔ေၾကျငာထားေတာ့ပစၥည္းေတြအေပၚတင္ထားတယ္။အိမ္ထဲေတာ့ေရမဝင္ဘူး၊ လမ္းမေပၚေလာက္ပဲတက္လာတယ္”ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံကေျပာသည္။ယေန႔ နံနက္တြင္လည္း ေလတုိက္ႏႈန္း ၿငိမ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္လယ္သုိ႔ သေဘၤာမ်ား မထြက္ၾကဟုလည္း သိရသည္။
မုန္္တိုင္းျဖတ္သန္းမည္ဟုေၾကညာခဲ့သည့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္မူဆုိးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေသာ္လည္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးမွာမူ သစ္ပင္က်ဳိးက်မႈေၾကာင့္ အနည္းငယ္ပ်က္စီးသြားသည္ဟု သိရသည္။
“ရြာဘက္ေတြမွာေတာ့ဘယ္ေလာက္ထိသလဲက်ေနာ္တုိ႔မသိရေသးဘူး။ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာ့ခယက ႐ံုးေလာက္ပဲသစ္ပင္ပိလို႔နည္းနည္းထိသြားတယ္။က်န္တာဘာမွမျဖစ္ဘူးနည္းနည္းပါးပါးပဲ။အခုက ေလတိုက္တာရပ္သြားၿပီ” ဟုေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဒသခံတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ယခုအခါမုန္ုတိုင္းမွာအားေပ်ာ့ေနၿပီျဖစ္ကာယေန႔နံနက္တြင္အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ခ်င္းျပည္နယ္ဘက္သို႔
ေရြ႔လ်ားလ်က္ရွိကာမုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းႏွင့္မေကြးတိုင္းတိို႔တြင္မိုးၾကီးႏုိင္ မည္ဟု မိုး/ဇလမွ ယေန႔ နံနက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားသည္။
“ကုန္းတြင္းေရာက္သြားေတာ့မေကြးဘက္ထိမိုးရြာႏိုင္တယ္။အဲဒီမွာလွ်ပ္တျပက္ေရၾကီးတာတို႔၊အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ တာေပါ့”ဟုမိုး/ဇလညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးခ်စ္ေက်ာ္ကဆုိသည္။ေရၾကီးေရလွ်ံမႈကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္းေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားည္ဟု သိရသည္။
မုန္တုိင္းမိုးေၾကာင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္၇.၆၊ေမာင္ေတာတြင္၆.၆၉၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕တြင္၂.၂၈ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးတို႔တြင္ ၁.၅ဝ လက္မအထိ တရက္အတြင္း ရြာသြန္းၿမဲထက္ ပိုမိုရြာသြန္းခဲ့သည္။
မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္လာမယ့္၄၈နာရီအတြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရမွာ မံုရြာၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္ေရမွာမူ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ တေပ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
မုန္တုိင္းမွာလက္ရွိတြင္တနာရီ၄ဝမွ၄၅ မိုင္ ျပင္းအားရွိေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ား လ်က္ရွိသည္။

ကရင္ပါတီအဖြဲ႔ဝင္ဆင္ျဖဴေတြ႔ဟုဆို

ေအးလဲ့ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၅၃ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီအဖြဲ႔ဝင္တဦးပိုင္ဆင္ျဖဴဟုဆိုေသာဆင္မတေကာင္ကိုေတာင္ငူခ႐ုိင္ သစ္ေတာဦးစီး႒ာနကိုေအာက္တိုဘာ၁၅ရက္ေန႔ကအပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။
ပဲခူးတုိင္း၊ေတာင္ငူခ႐ိုင္အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းေတာင္ငူသားတဦးျဖစ္သူပိုင္ရွင္ဦးေစာမိုေခ်း၏ သစ္ဆြဲရာတြင္ခိုင္းေစသည့္ခင္ဥမအမည္ရွိဆင္ယဥ္၊ဆင္မဲမမွတနလၤာေန႔၌ေမြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ကရင္စကားျဖင့္“မိုေဂမယ္”ဟုအမည္ေပးထားသည္။
“ေလာေလာဆယ္အစိုးရ႒ာနကတာဝန္ယူၿပီးၾကည့္ေနမယ္။ဆင္ျဖဴေတာ္အဂါၤရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမူရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးတာ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ကိုက္ညီတယ္ေျပာတယ္”ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၏ဒုဥကၠ႒ ဦးေစာေစးဝါးကမဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။
ေလးလသားအရြယ္ရွိယင္းဆင္အားဆင္ျဖဴေတာ္တြင္ပါရွိရမည့္မ်က္လံုးအေရာင္၊ေျခသည္းအေရာင္စသည့္ အဂၤါရပ္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းရွိ၊မရွိကုိစစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္ကာပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဉာဏ္ဝင္းလည္း လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
ဆင္ေပါက္၏နဖူးႏွင့္တင္ပါးတြင္အနီညိဳအကြက္အနည္းငယ္ပါရွိေနမူေၾကာင့္ဆင္ျဖဴေတာ္စာရင္းဝင္၊မဝင္ ကိုမူသံသယရွိေနၾကသည္။
ဆင္ျဖဴေတာ္ဟုတ္၊မဟုတ္စစ္ေဆးခံေနသည့္အဆုိပါဆင္ကိုအုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ကား လမ္းမမွေတာလမ္းခရီး၁၅မိုင္အကြာေတာအတြင္းရွိေရပုတ္ဆင္ေၾကာင္းစခန္းမွေပါက္ဖြားျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းဆင္ကိုေအာက္တုိဘာလ၁၅ရက္ေန႔ကသက္ဆုိင္ရာသို႔အပ္ႏွံကာလက္ရွိတြင္အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ ကားလမ္းမွမိုင္၂ဝအကြာရွိအစိုးရဆင္စခန္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည္။
“ဆင္ျဖဴေတာ္ဆိုတာရွားပါးပစၥည္း၊ရတနာတန္းဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္ပဲပိုင္ဆိုင္သင့္တယ္။ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ဂုဏ္သေရရွိေအာင္၊အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္းမွာပိုၿပီးေတာ့ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္လည္း ယံုၾကည္မူရွိသြားေအာင္”ဟုဦးေစာေစးဝါကဆိုသည္။
ယခုစစ္ေဆးခံေနသည့္ဆင္ေပါက္မွာဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္မည္ဆုိပါကယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ပထမဆံုး ဖမ္းမိသည့္ဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္မည္ျဖစ္ကာႏိုင္ငံေတာ္ကအဆိုပါဆင္ကိုလက္ခံရရွိျခင္း ရွိေၾကာင္းေၾကညာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆင္ပိုင္ရွင္ထံမွ သိရသည္။
မၾကာေသးခင္ကလည္းရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေမယူေတာင္တြင္ဆင္ျဖဴတေကာင္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ကာဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္အမွတ္၂၃၄တပ္ရင္းမွတပ္ရင္းမႉး ကိုယ္တိုင္လိုက္လံရွာေဖြေနေၾကာင္းရခိုင္ျပည္နယ္သတင္းမ်ားအားအသားေပးေဖာ္ျပေနသည့္နိရဥၥရာ သတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ကင္တားနားေတာင္းဆို

ဧရာ၀တီ on October 20, 2011 3:00 pm in သတင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကိုလက္ခံ၍ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာေသာမတ္စ္အိုေဟး ကင္တားနားကသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရထံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မစၥတာေသာမတ္စ္အိုေဟးကင္တားနားျမန္မာျပည္လာစဥ္ကမဂၤလာဒံုအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္(ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ)
မစၥတာကင္တားနားကကုလသမဂၢအေထြေထြြညီလာခံသို႔တင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေျဖရင္းေပးရန္ျမန္မာအစိုးရအားေတာင္းဆိုစာကုိထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎၏အစီအရင္ခံစာ၌ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ တျခားဘာသာဝင္မ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊လြတ္လပ္၍မွ်တမႈ မရွိသည့္တရားစီေရးစနစ္ကိုဆက္လက္လက္ကိုင္ထားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊အက်ဥ္းသားမ်ားအားစစ္ေက်ာရာတြင္ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္ေစျခင္းမ်ား၊အက်ဥ္းသားမ်ားကိုေပၚတာအျဖစ္အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္လူသားဒိုင္းမ်ားအျဖစ္စစ္ေျမျပင္မ်ား၌အသံုးျပဳေနျခင္းမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကိုသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစခ်င္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီးဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ပိုမို၍နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လည္း မစၥတာကင္တားနားက ေျပာဆိုထားသည္။
မစၥတာကင္တားနားသည္ၾသဂုတ္လအတြင္းကျမန္မာျပည္တြင္းသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အတုိက္အခံတခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။၎ျမန္မာျပည္သုိ႔သြားေရာက္စဥ္ကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရမၾကာခင္ကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀ေက်ာ္ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကို၎အေနျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊သို႔ရာတြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားႏုိဝင္ဘာတြင္က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ လႊတ္ေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဒီလိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုလႊတ္ေပးတာဟာဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဦးတည္သြားေနတဲ့ျမန္မာအစိုး ရသစ္ရဲ႕လတ္တေလာျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစမယ္၊အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္လည္းမရွိမျဖစ္လုပ္ရမယ့္ေျခလွမ္းတရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟုမစၥတာ ကင္တားနားက ၎၏ အစီအရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုထားသည္။
မစၥတာကင္တားနားကျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည္မ်ားကိုရုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏မွတ္ပံုတင္ေၾကးျမင့္မားေနသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။
ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကိုမစၥတာကင္တားနားက ႀကိဳဆိုေသာ္လည္းထိုေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္၊၎ေကာ္မရွင္၏အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ မည္မွ်အထိ ရွိႏုိင္မည္ ဆုိသည့္အခ်က္ ကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ျမန္မာ့ေငြလဲႏႈန္းထားအေရးIMFလာေရာက္ေလ့လာ

ရန္ပိုင္ on October 20, 2011 7:09 pm in သတင္း / 2 comments, Hits: 3726
ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားယမန္ေန႔ကျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

                                                                                       (ဓာတ္ပံု - AP)
IMFကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ဗဟိုဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအႀကီးတန္းဘ႑ာေရးကၽြမ္းက်င္သူAkelonnberg၊ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာIMFတာ၀န္ခံMeralKarasulu၊ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းVOAအသံလႊင့္ဌာနက ထုတ္လႊင့္ထားသည္။
အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း အပါအ၀င္ဗဟုိဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ရွိေၾကာင္း၊ေငြေၾကးလဲလွယ္သည့္ စနစ္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍IMFကျပ႒ာန္းထားသည့္စည္းမ်ဥ္းအမွတ္၈(Article8)ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိမရွိ ေလ့လာရန္ ရွိေၾကာင္း IMFကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။
“IMFနဲ႔ညိွရင္ေတာ့ေဒၚလာကုိင္ေဆာင္ခြင့္ကအစတရား၀င္ခြင့္ေပးရမယ္၊Article8ကုိမလြဲမေသြလုိက္နာ ရမယ္၊အားလုံးေျပလည္ဖုိ႔ကေတာ့အစုိးရရဲ႕ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ေပၚမွာမူတည္တယ္”ဟု၎ကဆုိသည္။
Article8တြင္အစုိးရအေနျဖင့္ဗဟုိဘဏ္အေပၚတြင္စြက္ဖက္မႈကင္းရွင္းရမည္၊ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပေပးရမည္ဟုပါ၀င္ၿပီးထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတုိင္း လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။
အာဆီယံႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္Article8ကုိ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၏အႀကီးအကဲႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခုိင္ကလည္းႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း၊အထူးသျဖင့္ျပည္ပပုိ႔ကုန္ရ၀င္ေငြ(ExportEarning) လဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိတည္ၿငိမ္ရန္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ၿငိမ္လာၿပီးတုိင္းျပည္စီးပြားေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္ဟုဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာဆုိသည္။
“လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ေငြေစ်းကတေဒၚလာကုိက်ပ္၈၀၀ေအာက္ျပန္ဆင္းေနတယ္၊ဒါေပမယ့္အစုိးရ နဲ႔ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့၈၀၀ေအာက္ဆင္းမသြားေအာင္ထိန္းသိမ္းပါလိမ့္မယ္”ဟု၎ကဆုိသည္။
ျမန္မာေငြႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းအတက္အက်ကုိ၉၀၀က်ပ္၀န္းက်င္၌သတ္မွတ္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ၿငိမ္လာၿပီးတုိးတက္လာမည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္းဦးခ်စ္ခုိင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
လက္ရွိအေမရိကန္တေဒၚလာေပါက္ေစ်းမွာ၈၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးျပည္ပပုိ႔ကုန္ရ၀င္ေငြတန္ဖိုးမွာတေဒၚလာလွ်င္ ၈၂၀က်ပ္ျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းက်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္သြားၿပီးအေမရိကန္ေဒၚလာ အပါအ၀င္ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမွာက်ပ္၇၀၀ေအာက္သုိ႔က်ဆင္းသြားရာျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားထိခုိက္နစ္နာခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လအတြင္းကျပည္တြင္းျပည္ပမွစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ၾကားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သမၼတ၏စီးပြားေရးအႀကံေပးပညာရွင္ေဒါက္တာဦးျမင့္ကက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းသည္ မလုိလားအပ္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီးအခ်ိန္ကုိက္ဖိဖိစီးစီးေျဖရွင္းရန္လုိေၾကာင္းေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒စက္မႈ(၁)(၂)၀န္ႀကီးဦးစုိးသိန္းအပါအ၀င္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းၿငိမ္းတုိ႔ကလည္းေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကုိက်ပ္၉၀၀ႏွင့္၁၀၀၀အၾကားႏႈန္းေသႏွင့္ႏႈန္းရွင္ထားရွိရန္ ေျပာဆုိသည့္အျပင္ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေနသည့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္IMF၏အကူအညီရရွိရန္လုိအပ္သျဖင့္ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာအကူအညီေပးရန္ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလဆန္းပုိင္းကေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္းကအေမရိကန္ႏုိင္ငံ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္IMFႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းကလည္းေငြေၾကးႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း၊မိမိႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ကူညီမည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ IMF အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္မတုိင္မီျမန္မာႏုိင္ငံ၌စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္ရန္ရာထားလ်က္ရွိၿပီး၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္းျပည္တြင္းအေျခစုိက္ElevenMedia ၏ အင္တာနက္သတင္းတြင္ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္လာရန္ ရွိသည္။maandag 10 oktober 2011

NLDမွတ္ပံုတင္ေရးမဆံုးျဖတ္ရေသးဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၿပီ

ဧရာဝတီ Monday, 10 October 2011 16:03
.အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးတစုံတရာဆုံးျဖတ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေအာက္တုိဘာ၈ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္တြင္ေတြ႕ဆံုစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ)
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးMr.Espen BarthEideႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိေနအိမ္တြင္ေအာက္တုိဘာလ၈ ရက္ေန႔ကေတြ႕ဆုံအၿပီးသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကထုိသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
NLDပါတီသည္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ရန္ဆုံးျဖတ္ေတာ့မည္ဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ အတြက္တိက်ေရရာစြာသိရွိလိုေၾကာင္းသတင္းေထာက္တဦးကေမးျမန္းရာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ေရးဥပေဒကုိျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာေတြၾကားေနလုိ႔အဲဒီ အေပၚမွာအေျခခံၿပီးေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ဥပေဒေတာင္မွဘာမွအတည္မျပဳရေသးတာဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ရမလဲ” ဟု ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္တို႔မၾကာေသးမီကေတြ႕ဆုံစဥ္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရးကိစၥကိုေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္လာမည့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာဆုံးျဖတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟုသတင္းေထာက္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၎က ရွင္းျပသည္။
ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကNLDအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊မ၀င္ကိစၥကိုလည္း မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း၊NLDသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမိမိအေနႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးကိုအစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာဆုိသြားသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းလိုက္မႈေၾကာင့္တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား မေျပလည္မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ညိႇႏႈိင္း၍ေရရွည္အက်ဳိးကုိၾကည့္ကာသေဘာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ ေျပလည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းလည္းတဦးအေပၚတဦးၾကည္ၾကည္လင္လင္ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္သင့္တင့္မႈရွိလွ်င္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကယခုအခ်ိန္တြင္ခရီးထြက္ရန္မည့္အစီအစဥ္တစုံတရာမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။
ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးလာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္အတြင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား မၾကာမီ လႊတ္ေပးေတာ့မည္ဟု ေျပာဆုိသြားသည္။

သီတင္းကၽြတ္မွာလြတ္မည္ထင္

ရန္ပိုင္ Monday, 10 October 2011 18:06
.ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိျပန္လႊတ္ေပးေတာ့မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည့္ေနာက္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုတခ်ိဳ႕ကအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာ ေစာင့္ဆုိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတခုတြင္ေတြ႔ရေသာ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဓာတ္ပုံ-AP)
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ေနထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္အကၽြတ္အလြတ္ဟူေသာ အယူအဆျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနစဥ္မွာပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔ကေနာ္ေ၀းအသံလႊင့္ဌာန(NRK)ကုိသူရ ဦးေရႊမန္းကအထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းက်ိဳင္းတုံအက်ဥ္းေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိမင္းကုိႏုိင္၏အမျဖစ္သူေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန္႔ကအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားထံမွ တစုံတရာဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းလာမည့္ေအာက္တုိဘာလ၁၃ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတုံေထာင္သုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။
“တခ်ိဳ႕ကလည္းကုိမင္းကုိႏုိင္တုိ႔ပထမအသုတ္လြတ္မယ္၊တခ်ိဳ႕ကလည္းမလြတ္ေသးဘူးေျပာတယ္၊ဒါေပ မယ့္ က်မကေတာ့ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ၿပီးၿပီ။ သဘက္ခါကုိ သြားမယ္” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။
ေထာင္ဒဏ္၆၅ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ကုိမင္းကုိႏုိင္သည္လက္ရွိအေျခအေနတြင္အရုိးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ ေသြးတုိးျခင္း၊ႏွလုံးတုန္ျခင္းစသည့္ေရာဂါမ်ားကုိခံစားေနရေၾကာင္း၎၏အမျဖစ္သူေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန္႔က ရွင္းျပသည္။
မၾကာေသးမီကျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အစုိးရကုိယ္စားလွယ္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္လည္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးကုိ အထူးဦးစားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္ေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ကုိေဌးႂကြယ္ကုိလည္း ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားကေဆးကုသမႈႏွင့္ ေထာင္၀င္စာမွတ္တမ္းမ်ားေတာင္းယူျခင္း၊ဓာတ္ပုံရုိက္ယူျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းမိသားစု၀င္တဦးျဖစ္သူ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္း ကုိၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။
“ဒီေန႔လား၊မနက္ျဖန္လားဆုိၿပီးမိသားစုေတြအားလုံးကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ကုိေဌးႂကြယ္က်န္းမာေရးက ေတာ့ မေကာင္းဘူး”ဟု၎ကဆုိသည္။
အစုိးရသစ္သည္ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈကိုရရွိေစရန္အတြက္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပး မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ကုိၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္လူရႊင္ေတာ္ကုိဇာဂနာ၏ခယ္မျဖစ္သူ မၿငိမ္းကမူ“ကုိဇာဂနာအိမ္ျပန္ေရာက္မွပဲလြတ္တယ္လုိ႔မွတ္လုိက္ေတာ့မယ္။လြတ္မယ္ဆုိၿပီး ေျပာတာေတြမ်ားေတာ့ သိပ္မခံစားေတာ့ဘူး” ဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း၂၀၀၀နီးပါးရွိသည္ဟုျပည္ပအေျခစိုက္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ (AAPP) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျပည္တြင္းရွိနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစုဖြဲ႔ထားသည့္ကြန္ရက္ကလည္းယခုရက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္အက်ဥ္းက်ေနေသာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကုိတိတိက်က်သိရွိ ႏုိင္ေစရန္အက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ကာစာရင္းျပဳစုေနေၾကာင္း၊ ထုိစာရင္းကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေပစိစစ္ေရးမရွိလွ်င္ပုိေကာင္းမည္

ခင္ဦးသာ Monday, 10 October 2011 16:58
.ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီဒီယာအခန္းက႑၌စာေပစိစစ္ေရးဌာနမရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္းစာေပစိစစ္ေရးဌာန၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦးကမၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကိုျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ယမန္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းကေတြ႔ရေသာဂ်ာနယ္အေရာင္းဆိုင္တခု(ဓာတ္ပံု - AP)
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုစတင္က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္၍စာေပစိစစ္ေရးဌာကိုထားရွိရန္မသင့္ေတာ့ဟု စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ဌာနဒုညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးတင့္ေဆြကျပည္ပအေျခစိုက္လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ(RFA)အသံလႊင့္ဌာနသို႔ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန႔ကထိုသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚစာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက ႀကိဳဆိုၾကျုခင္းျဖစ္သည္။
ဦးတင့္ေဆြ၏ေျပာစကားသည္စာေပေလာကသားမ်ားအတြက္၀မ္းေျမာက္၊၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊စိစစ္ေရးဌာနအားဖ်က္သိမ္းမည္ဆိုပါကစာေပ၊စာနယ္ဇင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၏အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာႏွင့္စာေရးဆရာေမာင္၀ံသ က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
စိစစ္ေရးမရွိလွ်င္ေရးသားခြင့္ပိုမိုလြတ္လပ္မႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ေရးသားထုတ္ေ၀ၿပီးသည့္စာေစာင္မ်ားကိုသာ အာဏာပိုင္မ်ားကစိစစ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊စိစစ္ရာတြင္လည္းႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ၊ ဘာသာေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ဥေပဒႏွင့္အညီေရးသားမႈရွိမရွိတို႔ကိုသာစိစစ္၍ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါကအေရးယူမႈ၊ တရားစြဲဆိုမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ၎ကရွင္း ျပသည္။
“စနစ္တခုကတခုကိုေျပာင္းမယ္ဆိုရင္အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလိုျပႆနာေတြရွိလာမွာပါ၊ဒါေတြကိုစိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကေနစရာမလိုဘဲအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ရင္ဆိုင္စရာေတြကိုျပင္ဆင္ထားဖို႔ပဲလိုတယ္”ဟု စာေရးဆရာေမာင္၀ံသကဆိုသည္။
စာေပစိစစ္ေရးဌာနမရွိလွ်င္ပိုမုိလြတ္လပ္စြာေရးသားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးေန႔စဥ္ထုတ္ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားပါထုတ္ေ၀ခြင့္ရလာမည္ဆိုလွ်င္လည္းျပည္သူမ်ားကိုျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ သတင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိလာမည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
“သတင္းမွန္ေတြကို ျပည္သူေတြက ေန႔စဥ္ဖတ္ခြင့္ သိခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈေတြ ပိုမိုလာမယ္”ဟု ဆရာ ေမာင္၀ံသ က ဆိုသည္။
OpenNewsဂ်ာနယ္ႏွင့္ျမန္မာ့ဓနမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးသီဟေစာကလည္းစာေပစိစစ္ေရးျဖဳတ္သိမ္း မည့္ ကိစၥကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာသည္။
“စိစစ္ေရးမရွိတာကေကာင္းတယ္လို႔ျမင္တယ္၊အရင္ထက္စာရင္ပိုလြတ္လပ္သြားတာေပါ့၊ကိုယ့္တာ၀န္ေတာ့ ကိုယ္ယူရမွာပါ၊အစိုးရကမီဒီယာဥပေဒတခုေရးဆြဲေနတယ္လို႔ေျပာတယ္၊ဘာေတြပါလဲဆိုတာေတာ့ မသိရေသးဘူး”ဟုဦးသီဟေစာ က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေနေသာကမာၻ႔မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ စာေပစိစစ္ေရးဌာနမရွိေၾကာင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္းဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေနသည္ဆို၍ စာေပစိစစ္ေရးဌာနလုံး၀မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊စတုထၱမ႑ိဳင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိမွသာက်န္သည့္မ႑ိဳင္ သုံးရပ္အားျပည့္ျပည့္၀၀အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးဒီမိုကေရစီစနစ္ပီျပင္လာမည္ ဟု ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ု(ပ္)၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ကိုကို(စက္မႈတကၠသိုလ္) က ေျပာသည္။
အလားတူပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ကိုအေျခခံေသာမီဒီယာက်င့္၀တ္အတိုင္းလိုက္နာ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီေရးသားၾကမည္ဆိုပါကမည္သည့္အရာကိုမွစိတ္ပူပန္စရာမလိုေတာ့ေၾကာင္းလည္းဦးကိုကို က ဆိုသည္။
“မီဒီယာေတြကတခုခုေဖာက္ဖ်က္မိရင္ဥပေဒအရရင္ဆိုင္ရမွာပဲေလ။ေနာက္တခုကအာဏာပိုင္ေတြကစိစစ္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးမွထုတ္တာကလြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ကိုကန္႔သတ္တဲ့သေဘာပဲ၊ စိစစ္ေရးမထားေတာ့ဘူးလို႔ အခုလို ေျပာတာကိုလည္း ပဲ ႀကိဳဆိုပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
စိစစ္ေရးဌာန ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ ထုတ္ သတင္းစာမ်ားရွိမွသာ မီဒီယာအခန္းက႑ ပီျပင္လာမည္ျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည္ဟု ဦးကိုကို က ဆိုသည္။
“ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြရွိလို႔ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမလိုအပ္ဘူးဆိုတာကဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ တဲ့အရာပါ၊ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာဆိုတာဟာလြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ”ဟုလည္း၎က ေျပာသည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းကႏိုင္ငံပိုင္ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားရွိ၍ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳရန္အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း၊မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္ယူမႈတို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္မည့္ဥပေဒသစ္တရပ္ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေအာက္တိုဘာလ၆ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာဆို ခဲ့ေသးသည္။
“လြတ္လပ္မႈႏွင့္တာ၀န္ယူမႈ၊လြတ္လပ္မႈႏွင့္ဆင္ျခင္တုံတရားတို႔ကိုယွဥ္တြဲက်င့္သုံးသည့္မီဒီယာျဖစ္လာေစ ရန္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္မည့္မီဒီယာဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းႏိုင္ေရးေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနသည္”ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္း က ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္မွေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၀င့္၏“ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားပိုမိုအားထားလာရန္မည္သုိ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ျပည္တြင္း မီဒီယာေလာကကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳစတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္မားမားမတ္မတ္ျဖစ္ထြန္းလာရန္မည္သုိ႔၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္တို႔ကိုသိလိုေၾကာင္း”ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖဆိုရာ၌ဦးေက်ာ္ဆန္းက ထိုသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“မီဒီယာကိုကာကြယ္လိုတဲ့အတြက္ဥပေဒျပဌာန္းမွာလား၊ထိန္းခ်ဳပ္လိုတဲ့အတြက္လား ဆိုတာ ျပဌာန္းေတာ့မွ သိရမွာပါ၊ကာကြယ္ေပးတာမ်ားရင္ေတာ့မီဒီယာေလာကဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွာအေသအခ်ာပါပဲ”ဟုဦးကိုကိုက ဆိုသည္။

စိစစ္ေရးအျဖတ္အေတာက္ဆက္ၾကမ္းေန

ဧရာဝတီ Monday, 10 October 2011 12:48
.ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္စာေပစိစစ္ေရးမရွိသင့္ဟုစိစစ္ေရးဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးတင့္ေဆြကထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလိုက္ ေသာ္လည္း သတင္းအမ်ားစုကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
                                           ဂ်ာနယ္လက္ေပြ႔အေရာင္းသမားတဦး(ဓာတ္ပံု-Uzo/TheIrrawaddy)
ဦးတင့္ေဆြက“ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္စာေပစိစစ္ေရးကို မထားရွိသင့္ေတာ့ဘူးလို႔ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္”ဟုျပည္ပအေျခစိုက္RFAသတင္းဌာနကိုေအာက္တိုဘာ၈ ရက္ေန႔ကေျပာဆိုလိုက္ေသာ္လည္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းမႈ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ား၊ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ားဆႏၵျပသည့္သတင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲသတင္းမ်ားအပါအ၀င္သတင္းအမ်ားစုေဖာ္ျပခြင့္မျပဳဘဲဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကစက္တင္ဘာလ၃၀ရက္ေန႔တြင္ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းေၾကာင္းတရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတရုတ္သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္တရုတ္အစုိးရ၏ရွယ္ယာမ်ားပါ၀င္ ေသာChinaPowerInvestment(CPI)ကုမၸဏီတို႔ကျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန္႔မႈအေပၚျပန္လည္စဥ္းစား သုံးသပ္ေပးရန္ႏွင့္စီမံကိန္းရပ္တန္႔သျဖင့္ဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆုိင္ရမည္ဆုိေသာေျပာဆုိမႈမ်ား၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုမထိခိုက္ႏုိင္ဆိုေသာေရးသားခ်က္မ်ားဆက္တုိက္ဆုိသလို ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားကဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ၿပီးတရုတ္သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားကိုျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိရန္ေရးသားတင္ျပၾကေသာ္လည္း စာေပစိစစ္ေရးဌာနကခြင့္ျပဳခ်က္မေပးေၾကာင္းသိရသည္။
“တရုတ္မီဒီယာေတြမွာပါတဲ့ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တဲ့အေပၚေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈကိုျပန္တုံ႔ျပန္တဲ့သတင္းမ်ဳိးေတြေဖာ္ ျပခြင့္မရဘူး။ျမစ္ဆုံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းတုိင္းကိုျဖဳတ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ေပးခ်င္တဲ့အဓိကMessage ျဖဳတ္ခံရၿပီးကန္႔သတ္ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳတာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတယ္”ဟုသတင္းဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသတင္းမ်ားသာမကအစုိးရပိုင္ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္ကုိေလလံပစ္ၿပီးပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ကုန္တုိက္အတြင္းရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားကိုအတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားခိုင္းမႈေၾကာင့္ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္ ၂၀ေက်ာ္ကဆႏၵျပသည့္သတင္း၊ဆႏၵျပသူအမ်ဳိးသမီး၂ဦးကိုခံ၀န္လက္မွတ္ေရးထုိးေစကာ ျပန္လႊတ္ေပးသည့္ သတင္းမ်ားအား စာေပစိစစ္ေရးကဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာစိစစ္ေရးမရွိသင့္ဘူးလို႔ေျပာတာကိုႀကိဳဆိုတယ္။အေျပာကိုအလုပ္နဲ႔ညီေအာင္ျပပါလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္ေတြဆႏၵျပတာကႏုိင္ငံေရးသတင္းမဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကုိမထိခုိက္ဘူး။ဘာေၾကာင့္ ပယ္တာလဲ၊ဘာျဖစ္လုိ႔ ေဖာ္ျပခြင့္ မေပးတာလဲ”ဟု ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ သတင္းေထာက္တဦးက ေမးခြန္းထုတ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းအစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ေနာက္ဆက္တြဲမတည္ၿငိမ္မႈသတင္းမ်ားကိုလည္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ လုံး၀ မေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ စာေပစိစစ္ေရးက ျဖဳတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“ကခ်င္မွာစစ္ျဖစ္လုိ႔ကုန္သြယ္ေရးရပ္တယ္၊စားေသာက္ကုန္ေတြေစ်းတက္တယ္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စရိတ္ႀကီးတယ္။ ဒါမ်ဳိးသတင္းေတြေရးတာပါ။ အဲဒီလိုသတင္းမ်ဳိးကိုေတာင္စာေပစိစစ္ေရးက ပယ္တယ္။ စစ္ပြဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့သတင္းမ်ဳိးဆုိေတာ့ေဖာ္ျပခြင့္ရဖို႔မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔လို႔ေတာင္ေျပာရမလုိပဲ”ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္က ဆုိသည္။
စိစစ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္မကိုက္ညီေသာသတင္းမ်ားျဖဳတ္ပယ္ခံေနရသည့္အျပင္လႊတ္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ေသာသတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္းျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသတင္းတပ္ဖြဲ႔က အိမ္တုိင္ရာေရာက္ လိုက္လံစုံစမ္းၿပီးကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။
“ကုိယ္လည္းမသိလုိက္ဘူး၊အိမ္လာသြားတယ္။ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ေဖာင္ျဖည့္ေပးဖုိ႔လာေျပာတယ္။တကယ္ ဆုိရင္လႊတ္ေတာ္မတက္ခင္ကတည္းကကုိယ္ေရးအက်ဥ္းအျပည့္အစုံေပးထားၿပီးသား။ဘာသေဘာနဲ႔ အိမ္အထိရဲကလုိက္လာသလဲဆိုတာမစဥ္းစားတတ္ဘူး”ဟုလႊတ္ေတာ္တက္သတင္းယူခဲ့ေသာ စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက ဆိုသည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းကသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးလွ်င္အက်ဳိးထက္ဆုိးက်ဳိးသာ မ်ားေၾကာင္း၊ စာေပစိစစ္ေရးဌာနသည္တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီးဆက္လက္ရပ္တည္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေျခခံေသာစတုတၳမ႑ဳိင္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လြတ္လပ္ေသာပုဂၢလိကသတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္မရွိေသးသည့္အျပင္သတင္းသမား ၂၀ နီးပါးမွာလည္းျပည္ပအေျခစုိက္သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟုဆုိကာ အစုိးရ၏ မတရား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္းကုိ ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

dinsdag 4 oktober 2011

ျပည္သူ႔ရဲ႔အငွားပါးစပ္ ( သို႔မဟုတ္ ) ေ၀ႏွင္းပြင္႔သုံ

ဦးသိန္းစိန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရုတ္ကုမၸဏီအ့ံၾသ

ဧရာဝတီ Tuesday, 04 October 2011 17:35
.သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဆုိင္းင့ံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္အ့ံၾသတုန္လႈပ္မိသည္ဟုစီမံကိန္းတြင္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာတရုတ္အစုိးရပုိင္ChinaPowerInvestment(CPI)ကုမၸဏီဥကၠ႒က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။
                                                ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျမင္ကြင္းတခု(ဓာတ္ပုံ-Jinghpaw Targyi)
သုိ႔ေသာ္လည္းစီမံကိန္းကုိစီစဥ္ထားသည့္အတုိင္းျပန္လည္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဥကၠ႒ကChinaDailyသတင္းစာႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္အက်ယ္တ၀င့္ေျပာလုိက္သည္။
"သတင္းမွာပါလာေတာ့အင္မတန္အ့ံၾသသြားမိတယ္။ဆုိင္းင့ံတ့ဲကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးမဆုံးျဖတ္ခင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကဘာမွဆက္သြယ္လာတာမရိွဘူး"ဟုCPIကုမၸဏီဥကၠ႒Mr.LuQizhouက ေျပာသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္စစ္အစုိးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀ကျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအရိွန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္CPIကုမၸဏီကုိ မွာၾကားခ့ဲသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိအလြန္အ့ံၾသမိျခင္းျဖစ္သည္ဟုMr.LuQizhouက ေျပာသည္။
"ဆုိင္းင့ံတယ္ဆုိတာကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြရပ္ဆုိင္းတယ္ဆုိတာကုိေျပာတာဆုိရင္ေတာ့ဒါဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ ရိွလာေတာ့မွာေပါ့" ဟု Mr. Lu Qizhou က ေျပာသည္။
CPIကုမၸဏီသည္ေဒၚလာဘီလီယံ၂၀တန္ျမစ္ဆုံဆည္၇ ခု စီမံကိန္းအတြက္ ယခင္က ျမန္မာစစ္အစုိးရထံသုိ႔ ေငြေၾကး မည္မွ် ေပးအပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။
ကုမၸဏီက ယခင္စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေရႊ၊ လက္ရိွ ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔ကုိ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း အတြက္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ အထိ ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း ထုိေငြထဲမွ တခ်ဳိ႕ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳခ့ဲေၾကာင္း၊ က်န္ေငြမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကုိ ထုိႏွစ္ဦးမွတပါး မည္သူမွ် မသိရေၾကာင္း စသည့္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။
ယခုဆုိင္းင့ံထားသည့္ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ၃.၆ ဘီလီယံရိွေၾကာင္း၊ ဆုိင္းင့ံမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံထိခုိက္နစ္နာမႈႀကီးမားႏုိင္ေၾကာင္း၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေလ်ာ္ေၾကး အမ်ားအျပား ေတာင္းဆုိႏုိင္ေၾကာင္း Mr. Lu Qizhou က ေျပာသည္။
"စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းတယ္ဆုိရင္ေတာ့တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑၊ဘ႑ာေရးက႑မွာဆုံးရႈံးမႈကေမွ်ာ္လင့္ ထား တာထက္ပုိမ်ားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟုMr.LuQizhouကေျပာသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ CPIကုမၸဏီ၊ ျမန္မာနုိင္ငံ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ Asia World ကုမၸဏီတုိ႔ သေဘာတူညီထားခ်က္အရ ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳခ့ဲသည္။ စီမံကိန္းၿပီးစီးလွ်င္ ထြက္ေပၚလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ၉၀ ရာႏႈန္းကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တိတိ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကာလ လြန္ေျမာက္လွ်င္ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကုိ ျမန္မာနုိင္ငံက ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။
ေသာၾကာေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆုိင္းင့ံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမန္မာျပည္သားမ်ားက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာႀကိဳဆုိလုိက္ၾကသည္။ စေနေန႔တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာတရုတ္ႏုိင္ငံ နုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္တြင္စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္တရုတ္ကုမၸဏီတုိ႔၏ဥပေဒအရရပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ျမန္မာအစုိးရကအကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။
တရုတ္နုိင္ငံျခားေရးဌာန ႏွင့္CPIကုမၸဏီတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ျမန္မာျပည္သားတုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ပါ၀င္ျခင္း မရိွေပ။
တနလၤာေန႔ကသမၼတဦးသိန္းစိန္၏အႀကံေပးအရာရိွတဦးကေျပာၾကားရာတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယခုအစုိးရအဖဲြ႔ သက္တမ္းကုန္ၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ ျမန္မာအစုိးရအဖဲြ႔ လက္ထက္တြင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံ ဆုံးျဖတ္မည္ဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာအစုိးရကစီမံကိန္းကုိဆုိင္းင့ံျခင္းေၾကာင့္ဥပေဒေၾကာင္းအရေျဖရွင္းရသည့္အခါေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊စီမံကိန္းကုိဖ်က္သိမ္းမည္ဆုိပါကအစုိးရခ်င္းေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ျမစ္မ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (International Rivers Network-IRN) က ေျပာသည္။
"ဒါမ်ဳိးေတြကျဖစ္ေနက်ပါ။ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားအထူးသျဖင့္လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြမွာႏုိင္ငံျခားကုမၸ ဏီမ်ားနဲ႔လုပ္တ့ဲ ေရနံ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေတြကုိ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ဒီလုိပဲျဖစ္တတ္ပါတယ္"ဟုIRNမွဥပေဒပညာရွင္တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး Ms.Grace Mang က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
တရုတ္နုိင္ငံျခားေရးဌာန ႏွင့္CPIကုမၸဏီတုိ႔၏တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ပင္ညိွႏိႈင္းလုိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၾကသည္။ျမန္မာအစုိးရဘက္ကတစုံတရာျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈ မရိွေသးေပ။
CPIကုမၸဏီဥကၠ႒Mr.LuQizhou၏တနလၤာေန႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ေဝဖန္သူမ်ားေထာက္ျပေနသက့ဲသုိ႔ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားရိွမေနေၾကာင္း၊စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေတာ္ကုိပင္ေရၾကီးသည့္ အႏၲရာယ္မွ ပိုမုိကာကြယ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
"ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကတ့ဲအဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုိ စီစဥ္ထားတ့ဲအတုိင္းေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ တကယ့္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ထြက္ေပၚလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ၊ ႏွစ္ဘက္လုံးအဆင္ေျပမယ့္ ရလဒ္ေတြဟာ တရုတ္ နဲ႔ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ျဖစ္လာမွာပါ"ဟုCPIကုမၸဏီဥကၠ႒ကChinaDailyသတင္းစာကုိ ေျပာလုိက္သည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္မိုးေမာက္တြင္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား

ဧရာဝတီ Tuesday, 04 October 2011 21:44
.ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိအစိုးရ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအနီးတြင္တနဂၤေႏြေန႔ကမိုင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားတဦး ေသ ဆံုးသြားေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာသို႔နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႔ကသြားေရာက္စစ္ေဆးခ်က္အရ ျပည္သူလူထုအား ထိခိုက္ေသေက်ေစျခင္း၊ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေစျခင္း၊ၿမိဳ႕၊ရြာ၊ရပ္ကြက္မ်ားမတည္ၿငိမ္ေစျခင္း စသည့္ အႀကံျဖင့္ ေဖာက္ခြဲရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္ဟု ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ဆိုသည္။
မိုင္းေဖာက္ခြဲရန္လာသူကိုယ္တိုင္တပ္ဆင္ေနစဥ္ရုတ္တရက္ေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္းလည္း သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။
ေသဆံုးသည္သူ အသက္ ၃၀ ခန္႔ အရြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မိုင္းေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မွ ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)က၎တို႔၏လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆိုထားသည္။သို႔ေသာ္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ေသာင္းက်န္းသူ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္းသတင္းစာ၌ ေရးသားထားသည္။
ယမန္ေန႔ည ၈ နာရီခန္႔ကလည္းမိုးေကာင္းၿမိဳ႕ရွိလြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္အနီးတြင္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ တခုျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းေပါက္ကြဲမႈတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဇူလိုင္လ၁၁ရက္ေန႔ကလည္းကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ကာမုိင္းေဒသတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားရာ လူ ၂၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လကတည္းက ဗုံးမ်ားဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနား စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ရမည္ဟု တ႐ုတ္ကုမၸဏီေျပာ

ကိုဝိုင္း အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။သမၼတဦးသိန္းစိန္မွကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ဆံုဆည္လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ အေပၚဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဟုစီမံကိန္းတြင္အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းCPIကတနလၤာေန႔ကသတိေပးေျပာၾကားထားသည္။
သမၼတသစ္အျဖစ္တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီႏွစ္လအလိုစစ္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းကျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ခဲ့စဥ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ေျပာခဲ့ေသးသျဖင့္နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္ဟုChinaPowerInvestmentCorporation ဥကၠ႒မစၥတာLUQizhouကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဝွာသတင္းသို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။
မစၥတာLUQizhou၏ေျပာၾကားခ်က္ကိုဆင္ဝွာသတင္းကကိုးကားထားရာတြင္“က်ေနာ္ေတာ့တကယ့္ကို အံ့ၾသသြားတာ”ဟုပါရွိသည္။"အခုလိုစီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားမယ္လို႔ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြရပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္သြားရမွာေပါ့” ဟုလည္း
ေရးသားထားသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အေပၚဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဟု တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းCPIကသတိေပးေျပာၾကား(ဓါတ္ပံု SENGAUNG)
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြခန္႔မွန္းအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၃,၆၀၀ရွိၿပီး၂၀၁၉တြင္အၿပီးလ်ာထားသည့္BOTစနစ္ အက်ဳိးတူ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို“၂၀၀၆ခုဒီဇင္ဘာတြင္CPIနဲ႔ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆို
သည့္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ၊၂ဝဝ၉ခုမတ္လႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ေတြအရ CPI က လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရွိေနတာပါ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီလည္းပါဝင္သည့္စီမံကိန္းအတြက္ဥပေဒေၾကာင္းအရလိုအပ္သည့္အက်ဳိးတူ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊တရားသူႀကီးမ်ား၏မွတ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာတူ ခံဝန္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု CPI ဥကၠ႒က အတိအလင္း ထည့္ေျပာထားသည္။
စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးၿပီးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးရၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚလယ္ယာမ်ားလည္းပင္လယ္ေရငံဝင္ကာပ်က္စီးမည့္အႏၲရာယ္ရွိေနသျဖင့္ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း“ဧရာဝတီျမစ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္ျခင္းသာမက၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွစ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္” ဟု ၂ဝ၁၁ ခု ၾသဂုတ္လက ပန္ၾကားခဲ့သည္။
CPIကႏွစ္၅ဝစီမံလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ဧရာဝတီအထက္ပိုင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ ကို CPIကအကုန္က်ခံၿပီးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာေလ့လာဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္Changjiang Institute အပါဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔က တိုင္းထြာ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
“ေရလႊမ္းမယ့္ဧရိယာကဧရာဝတီျမစ္ၫႇာတခုလံုးရဲ႕၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။စိုက္ပ်ဳိးဧရိယာကလည္း နည္းနည္းေလးပါ။ဇီဝမ်ဳိးကြဲေတြလည္းမထိခိုက္ႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ကၽြမ္းက်င္သူ
ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မစၥတာLUQizhou က ဆက္ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကာကြယ္ေရးအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔InternationalRivers၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာဝန္ခံတဦးျဖစ္သူ မစၥတာဖီယန္ဖြန္ ဒီထက္စ္ PianpornDeetesကမူ ျမစ္ဆံုဆည္ တခုတည္းကို ေျပာ၍ မရဘဲ ဧရာဝတီျမစ္ၫႇာရွိအျခားစီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိေသးသည္ဟုဆိုသည္။ဧရာဝတီျမစ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္မွဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚအထိမွီတင္းေနထိုင္သူအားလံုး၏ ဘဝပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“တႏိုင္ငံလံုးအားထားရတဲ့ဆန္စပါးအဓိကထြက္ရာဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကိုထိခိုက္မွာ အေရးတႀကီး စိုးရိမ္စရာပါပဲ။ၿပီးေတာ့ဆည္တမံေၾကာင့္ငါးနဲ႔ေရသတၱဝါေတြရဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ပိတ္သြားမွာပါ” ဟု မစၥတာ ဖီယန္ဖြန္ ဒီထက္စ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ား ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ရွစ္ခုအနက္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ ၆,၀၀၀ျဖင့္အႀကီးဆံုးျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈသည္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးေနၿပီဟုလႊတ္ေတာ္တြင္း တရားဝင္ ေျပာဆို ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ယင္းစီမံကိန္းမ်ား လည္ပတ္လ်င္ ျမန္မာအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅,၄၀၀ ရရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ အခမဲ့ရႏိုင္မည္ဟု CPI ဥကၠ႒က ေျပာသည္။
အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းကယင္းစီမံကိန္းကိုမျဖစ္မေနဆက္လုပ္မည္ဟုစက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ကန္႔ကြက္သူမ်ားအၾကားေဝဖန္မႈမ်ားႀကီးထြားလာၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ က်င္းပခဲ့ရာCPIဥကၠ႒ လည္းတက္ေရာက္ၿပီး စာတမ္းတေစာင္ ဖတ္ၾကားသြားေသးသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္း အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ အထိမေလ့လာရေသးေၾကာင္းဝန္ခံသြားၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒ”မရွိေသးသျဖင့္ေလ့လာခ်က္မ်ားမျပည့္စံုႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
InternationalRivers ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာဝန္ခံ PianpornDeetes ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒတခုစတင္ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းသေဘာတူေသာ္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ၫႇာစီမံကိန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“စီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းထားမယ္လို႔ေၾကညာၿပီးေတာ့ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ေနာက္ကြယ္မွာ ႀကိတ္ၿပီးၫႇိႏိႈင္းတာမ်ဳိးမျဖစ္ေစလိုပါဘူး။လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုၿပီး စီမံကိန္း ဆိုးက်ဳိးကို ခံရမယ့္ သူေတြအတြက္ တာဝန္ခံတာကို ျမင္ေတြ႔လိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေပၚ၌ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၁၈ခုကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနရာျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္စက္တပ္ဆင္အား၆,၀၀၀ မဂၢါဝပ္ျဖင့္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီးထာခစီမံကိန္းသည္ ၆ မဂၢါဝပ္ျဖင့္အေသးဆံုးျဖစ္သည္။စီမံကိန္း ၁၈ ခုေပါင္းလ်င္ စက္တပ္ဆင္ အား ၂၀,၇၆၀ မဂၢါဝပ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၁ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။maandag 3 oktober 2011

ျမစ္ဆုံအေရးတရုတ္အစုိးရတုံ႔ျပန္

ခင္ဦးသာ Monday, 03 October 2011 19:00
.ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္းင့ံထားမည္ဟုသမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္တေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ကုမၸဏီတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကိုတုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

CPIကုမၸဏီ၊အမွတ္၁လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း ျမင္ကြင္းတခု
စီမံကိန္းအတြက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ညိွႏွႈိင္းၿပီးမွလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာသိပၸံဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားကိုေသခ်ာက်နစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွစီမံကိန္းစတင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔ကထြက္ေပၚလာသည့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။စီမံကိန္းအားျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဆက္မျပတ္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍တစုံတရာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။
ဦးသိန္းစိန္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကထုိသုိ႔တုံ႔ျပန္ေသာ္လည္းအေမရိကန္အစိုးရကမူ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏အသံကိုအေလးထားၿပီးထုိသုိ႔ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိႀကိဳဆိုသည္ဟုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိေဒၚလာ၃ဒႆမ၆ဘီလီယံအကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ခ့ဲၿပီးေမခ၊ မလိချမစ္မ်ားေပၚရွိေရကာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေဒၚလာဘီလီယံ၂၀အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။
တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ထိုစီမံကိန္းအတြက္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမည္မွ်အထိ ၿပီးစီးေနေၾကာင္းကုိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားက ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ဤအေတာအတြင္း ျမစ္ဆုံေဒသစီမံကိန္းကိုဦးေဆာင္ခ့ဲေသာတ႐ုတ္ChinaPowerInvestment(CPI) ကုမၸဏီကၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းအစီရင္စာတေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေၾကာင္း၊ေဒသစီးပြားတုိးတက္လာမည္ျဖစ္၍ စီမံကိန္းကိုေဒသခံကခ်င္လူထု၈၀ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္အခါေျပာင္းလဲလာသည့္သဘာ၀၀န္းက်င္အေနအထားေၾကာင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးလာမည္ဟု ဆုိသည္။
ထုိအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားကုိ ကမာၻ႔ျမစ္မ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(InternationalRivers Network - IRN) က လက္ခံျခင္း မရိွေပ။
“အစီရင္ခံစာမွာေျပာထားတဲ့ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္ေတြကိုေနရာေျပာင္းလို႔ရတယ္ဆိုတာဟာမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ၊ဇီ၀ မ်ဳိးစိတ္ေတြ၊ရွားပါးတဲ့ေရေန၊ကုန္းေနသတၱ၀ါေတြ၊အပင္မ်ဳိးစိတ္ေတြစတဲ့ေဂဟစနစ္ေတြကိုတေနရာက တေနရာကုိေျပာင္းေရႊ႕လို႔ မရပါဘူး”ဟုIRNမွဥပေဒပညာရွင္တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး Ms.GraceMangကဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ အဆင့္ ၅ ဆင့္ ပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔ ရရိွသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အဆင့္ ၂ ဆင့္ၿပီးေျမာက္ေနၿပီဟုသိရေၾကာင္း၊CPIကုမၸဏီက ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ အလားအလာမရိွေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။
ျမန္မာျပည္မွသဘာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားဦးအုန္းကလည္းCPIကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားထုတ္ျပန္သူမ်ားသည္ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ားမဟုတ္ဘဲကုမၸဏီကိုယ္စားျပဳသူမ်ားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိသို႔ တာ၀န္မဲ့ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္လုိက္သည္။
“ျမစ္ဆုံတ၀ုိက္မွာရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ရာခ်ီရွိတယ္၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ဆုံး႐ွႈံးမႈပမာဏမ်ားတယ္၊ ဒါ့အျပင္တ႐ုတ္(ႏုိင္ငံ)ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာျမန္မာေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊႐ုိးရာေဒသဓေလ့ေတြပါေစာ္ကားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊က်ေနာ္ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမစ္ဆုံတ၀ိုက္ကိုတ႐ုတ္တျပည္လုံးနဲ႔မလဲႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးအုန္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးႏိုင္မည့္ပမာဏႀကီးမားသည္ဟုတ႐ုတ္ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ားက ေလ့လာ သုံးသပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးအုန္းက ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏တုံ႔ျပန္ခ်က္စေနေန႔တြင္ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္းသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပးတဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ကမူ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ထိခုိက္ဖြယ္မရိွဟု ဆိုသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေရရွည္အရ ေကာင္းသည့္ဘက္ကိုသာဦးတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ျမန္မာအစိုးရၾကား ဆက္လက္ညွိႏွႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က ဘီဘီစီ သတင္းဌာနကို ေျပာသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္းစီမံကိန္းကုိလက္ရိွအစုိးရသက္တမ္းတြင္ဆုိင္းင့ံထားမည္ဟုသာ ေျပာဆုိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
“အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတာက တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔က မူ၀ါဒေတြ မတူပါဘူး၊ ဒီေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ အစိုးရက ဆက္လုပ္မယ္ မလုပ္ဘူး ဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး” ဟူေသာ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းက ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္သြားသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းအင္လိုအပ္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ေနရုံသာမက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တန္းမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေဒၚလာ ဘီလီယံ ဆယ္ခ်ီ၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၈၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ေရနံကို ပင္လယ္ဓားျပ ထူထပ္သည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ကာ တင္သြင္းေနရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားသည့္အျပင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္။
ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းၿပီးစီးသြားပါက မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ေရနံကုိ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း ၾကားခံထား၍ တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အမ်ားအျပား ကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္ ၃၀ ထုတ္ယူရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းသည္တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔အတြက္ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အျပင္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၊အျမန္ရထားလမ္း စီမံကိန္းတို႔သည္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လွႈပ္ရွားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ကို၀င္းေအာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေရနံသိုေလွာင္႐ုံ၊ သဘာဓာတ္ေငြ႔သိုေလွာင္ကန္၊ ဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္စက္႐ုံ စသည့္ ဓာတုစက္႐ုံမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးမႈ၊ ေဒသခံတို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ႀကီးမားေသာ္ လည္း ထိုကိစၥကို ျပည္သူမ်ား သိခြင့္ မရေၾကာင္း ကို၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။
ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အရစီမံကိန္းမွ ထြက္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အားလုံးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔မည္ဟု သိရသည္။
ရခိုင္ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ၁၀၀ မီလ်ံကုုဗမီတာအား အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳသြားရန္ရွိေၾကာင္း ကို၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။

vrijdag 30 september 2011

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တံ့သည့္သတင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳဆို

ဧရာဝတီ Friday, 30 September 2011 17:33
.ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကအစုိးရကုိယ္စားလွယ္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ယေန႔ ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီဆုိေသာသတင္းအား ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ယေန႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ)
“ျပည္သူေတြရဲ႕စုိးရိမ္မႈေတြကိုေထာက္ထားၿပီးေတာ့ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆုိ္င္းဖို႔ သမၼတက လြႊတ္ေတာ္ကိုသ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔တယ္လုိ႔ ၾကားတယ္။ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္တာေကာင္းပါတယ္။ဒီဟာက အစုိးရတုိင္းလုပ္ရမယ့္အလုပ္ပါ။ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္ရမယ္၊ျပည္သူရဲ႕စုိးရိမ္မႈေတြကိုတကယ္ပဲ ေလးေလးနက္နက္ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ က်မအေနနဲ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥ၊ ဧရာ၀တီ ျမစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပူးေပါင္းမည့္ အေရးကိစၥ၊ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ဥပေဒေဘာင္ျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားဥပေဒေဘာင္အတြင္းေရာက္ရွိေရးႏွင့္ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး စသည့္အခ်က္ ေလးခ်က္ကို အဓိက အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာ တူညီထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊မ၀င္သိရွိလိုေၾကာင္းသတင္းေထာက္တဦးကေမးျမန္းရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မူအရ မဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနႏွင့္ ပုံစံကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္၊
“က်မတို႔ကေရြးေကာက္ပြဲကိုမူအရမဆန္႔က်င္ဘူး။ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္လက္ခံတယ္။ဒီလို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပုံ၀င္နည္းအေျခအေန၊အခင္းအက်င္းေတြကိုပဲက်မတုိ႔ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။
၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ကအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကတုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚစုတို႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါရွိ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၄၄ မိနစ္ .
ရန္ကုန္(မဇၩိမ)။ ။လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရးႏွင့္အစိုးရမွလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကိစၥမ်ားကိုအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေသာၾကာေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိမး္လဲ့ကန္သာအစိုးရဧည့္ရိပ္သာတြင္၇၇မိနစ္ၾကာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီးႏွစ္ဦးအတူတကြ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးကိုႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္လည္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုပါရွိသည္။ႏွစ္ဘက္ဆက္လက္၍ လည္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာသြားသည္။
ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးသတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ေျဖၾကားေနသည္ကိုေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကိုသူ၏အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းရပ္ဆုိင္းထားမည္ဆိုေသာသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ရပ္ကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း အတို္က္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။
"ျပည္သူရဲ႕အသံကိုနားေထာင္တယ္ဆိုတာအင္မတန္မွေကာင္းပါတယ္။ဒီဟာအစိုးရတိုင္းလုပ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။
ျပည္သူရဲ႕အသံကိုနားေထာင္ရမယ္။ျပည္သူရဲ႕စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြကိုတကယ္ပဲေလးေလးနက္နက္ ထားၿပီးေတာ့ေျဖရွင္းေပးရမယ္။အဲဒါေၾကာင့္မို႔က်မဒါကိုၾကိဳဆိုပါတယ္”ဟုသတင္းစာဆရာမ်ားကို ေျပာသြားသည္။
ယေန႔အေစာပိုင္းကေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေနေသာလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သုိ႔သမၼတဦးသိန္းစိန္က သဝဏ္လႊာတေစာင္ေပးပို႔ရာတြင္ျပည္သူအမ်ား၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခို္က္ပ်က္စီးမည့္ စိုးရိမ္ေနမႈရွိသည္ကိုေထာက္ျပၿပီးျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကိုမျပဳလုပ္ေစဘဲရပ္ဆုိင္းထားမည္ဟု ပါရွိသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာစက္တပ္ဆင္အင္အားမဂၢါဝပ္၆,ဝဝဝရွိ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေပၚ မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူလက္ခံၫႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
သမၼတ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚၾကိဳဆိုမႈမ်ားလည္းအင္တာနက္တြင္တပါတည္းေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အျပင္ဘက္အဓိကအတိုက္အခံျဖစ္ေနေသာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိုမႈရွိ၊မရွိဆုိေသာအေမးကို လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ၾကည္က အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္လွ်င္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ေျဖၾကားသည္။
၁၄ႏွစ္ေက်ာ္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သုိ႔မဟုတ္အခ်ဳပ္အေႏွာင္ျဖင့္ေနခဲ့ရေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တင္ျပၿပီးမွသာ အေျဖေပးႏိုင္မည္ဟု ေျဖၾကားသြားသည္။
"က်မတို႔ကေရြးေကာက္ပြဲကိုမူအရဆန္႔က်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ က်မတို႔ လက္ခံၿပီးသားပါ။” ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသြားသည္။ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္AAPPထုတ္ျပန္

ကိုေပါက္ ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၁၇ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၩိမ)။ ။မည္သည့္ အက်ဥ္းသားသည္ ‘ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား’ ျဖစ္သည္ကို ျပည္ပအေျခစိုက္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ)AAPP-Bကေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ေသာၾကာေန႔ကရွင္းလင္းဖြင့္ဆို လိုက္သည္။
အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားအၾကားအဆက္မျပတ္အျငင္းပြားခဲ့ရသည့္‘ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား’ဆိုသည္မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းလက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္း၊(သို႔)အားေပးေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ပါဝင္သည္၊ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္ဟုစြပ္စဲြခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္”ေထာင္မ်ား၊ရဲဘက္စခန္းမ်ားႏွင့္စစ္ေၾကာေရး စခန္းတို႔တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာမည္သူမဆို ပါဝင္သည္ဟု အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
“ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကျမန္မာႏိုင္ငံမွာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိတယ္ဆိုတာခုခ်ိန္ထိဝန္မခံေသးပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတရားဝင္ထုတ္ျပန္ဖို႔လိုတယ္။ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုသူတို႔သိေအာင္ရယ္၊ႏိုင္ငံတကာကလည္းဒီလူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာဆိုခ်င္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ” ဟု AAPP-B တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ကိုဘိုၾကည္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားလည္းထည့္သြင္းထားရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာအေျခအေနအရ ျဖစ္ေၾကာင္း “ဒါက ပကတိရွိေနတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥပါ။အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္နဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြနဲ႔ကလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရတာေတြကိုေျပလည္ေအာင္ဆိုရင္ဒီလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြထဲက အဖမ္းခံထားရသူေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ဆိုတာလည္း စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုဘိုၾကည္က ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက၁၉၈၀အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာ စဥ္က ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈ ဆိုသည္မ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအားသိကၡာခ်ရန္အတြက္အျခားရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္စြပ္စြဲဖမ္းဆီးေလ့ ရွိေၾကာင္းကိုဘိုၾကည္က“အဲလိုႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈေတြနဲ႔မခ်ဘဲနဲ႔တျခားရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ခ်ေနတာေတြရွိေတာ့ တဦးခ်င္းရဲ႕လႈပ္ရွားမႈအေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ပါတယ္။ဥပမာဆိုရင္တေလာက ဒီမိုကေရစီေန႔မွာ အဖမ္းခံရတဲ့သူဆိုရင္လုပ္တာကဒီမိုကေရစီေဟာေျပာပြဲလုပ္တာ။ဖမ္းေတာ့မူးယစ္ရမ္းကားမႈနဲ႔ ႐ုံးတင္တယ္”ဟုစက္တဘၤာ၁၅ရက္ေန႔ကအဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ကိုေနလင္းဦး အမႈအား ကိုးကား ေျပာသြားသည္။
AAPP-Bစုေဆာင္းရရွိထားသည့္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္း ၄၂ ခုႏွင့္ ရဲဘက္စခန္း ၁၀၉ ခုတြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း၁၉၉၈ေယာက္ရွိၿပီး အဆိုပါစာရင္းအား ပိုမိုတိက်ႏိုင္ရန္ စီစစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္၏ေျပာၾကားခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္းခန္႔မွန္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အဲဒါကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕တကယ့္ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မွာလား/မေဖာ္ေဆာင္ဘူးလား ဆိုတာမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။က်န္တဲ့သူေတြအေပၚမွာမူမတည္ပါဘူး။ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကိုေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမယ့္သူေတြမဟုတ္ဘူး။အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ တိုးတက္ေရး အတြက္ကို ကူညီပံ့ပိုးမယ့္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုဘိုၾကည္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ‘ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားသိကၡာခ်ရာတြင္(သုိ႔)ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာတြင္အသံုးမ်ားသည့္ဥပေဒမ်ား’ဟူ၍ဥပေဒႏွင့္ပုဒ္မေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ကိုလည္း စုေဆာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆုိင္းထားရန္ သမၼတ ဆုံးျဖတ္

ခင္ဦးသာ Friday, 30 September 2011 16:47 .
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအားလက္ရိွအစုိးရသက္တမ္းတြင္ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ယေန႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
                              ၂၀၁၁ၾသဂုတ္လကေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ရေသာသမၼတဦးသိန္းစိန္(ဓာတ္ပုံ-AP)
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ဆႏၵကိုေသြဖီေနသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။
ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာဆုိခ်က္အား ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကသူမ်ားက ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ျပည္သူလူထု၏အသံကိုအေလးထားမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးသိန္းစိန္တို႔ေတြ႔ဆုံမႈ၏ ရလဒ္တခုဟုလည္းယူဆႏိုင္ေၾကာင္းဧရာ၀တီရွင္သန္ေရးအဖြဲ႔ကုိဦးေဆာင္သူတဦးျဖစ္ေသာကိုျမတ္သူက ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကို ေျပာသည္။
စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးကာဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးတိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားမည္ဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္ေနၾကၿပီးလူထုလွႈပ္ရွားမႈ တခ်ဳိ႕ပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ေဒၚလာ၃ဒသမ၆ဘီလီယံကုန္က်မည့္ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။စီမံကိန္းၿပီးစီးပါကလွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္၆၀၀၀ပမာဏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ထုိအထဲမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ သေဘာတူထားသည္။
ေဒသခံျပည္သူ၁၂၀၀၀၀န္းက်င္အထိေျပာင္းေရႊ႕ေပးရသည့္စီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္းမွ စတင္၍ တိုက္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ေနသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ယေန႔ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးလနန္က“ရပ္ဆိုင္းထားမယ္ဆိုတာကိုႀကိဳဆိုပါတယ္၊ဒါေပမယ့္တႏွစ္ရပ္တာလား၊ဘယ္ေလာက္ ရပ္ဆိုင္းတာလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ၊က်ေနာ္တို႔ကအၿပီးအပိုင္ရပ္ဆိုင္းတာကိုပဲ လိုလားပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကို ေျပာသည္။
“အလႊာအသီးသီးကျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ ဖိအားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ သမၼတက အေလ်ာ့ေပးတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးလနန္က ဆိုသည္။
ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ားကလည္း၎တို႔၏Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္သမၼတ၏ေျပာဆုိခ်က္အားႀကိဳဆိုေၾကာင္းေရးသားထားၾကရာထုိအထဲတြင္ ကာတြန္းဆရာေအာ္ပီက်ယ္၊ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒါက္တာ မနန္တူးဂ်ာ၊ စာေရးဆရာ ေမာင္၀ံသ စသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို FIFA အေရးယူ

ရန္ပိုင္ Friday, 30 September 2011 18:24
.ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲျမန္မာ-အုိမန္ပြဲစဥ္တြင္ျမန္မာပရိသတ္တခ်ိဳ႕၏ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ပြဲဖ်က္သိမ္းလုိက္ရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MFF)ကုိကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(FIFA)က အေရးယူလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာပရိသတ္တခ်ဳိ႕၏ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈကုိကြင္းအတြင္းရိွအုိမန္အသင္းအရံကစားသမားမ်ား တိမ္းေရွာင္ေနရပုံ (ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)
ထုိျဖစ္ရပ္အတြက္FIFAကျမန္မာေဘာလုံးအသင္းကုိရုရွားႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္မည့္၂၀၁၈ခုႏွစ္ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီးဒဏ္ေငြအျဖစ္ဆြစ္ဖရန္႔၂၅၀၀၀ (ေဒၚလာသုံးေသာင္းခန္႔)ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အျပင္ၾကားနာမႈအတြက္တရားစရိတ္ဆြစ္ဖရန္႔၂၀၀၀ကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည္ဇူလုိင္လအတြင္းက၂၀၁၄ကမၻာဖလား ေျခစစ္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာအသင္းက အုိမန္အသင္းအား ၂ ဂုိးျပတ္ရႈံးနိမ့္စဥ္ျမန္မာပရိသတ္တခ်ိဳ႕ကကြင္းအတြင္းခဲမ်ား၊ေရဗူးမ်ား၊သံခၽြန္မ်ား၊ထီး၊ဖိနပ္ အစရွိသည့္တုိ႔ႏွင္ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ပြဲဖ်က္သိမ္း ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ FIFAက အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ ပရိသတ္တခ်ိဳ႕၏ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ အုိမန္ေဘာလုံးသမားမ်ားႏွင့္ နည္းျပတခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရကာ ပြဲကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရၿပီး FIFA မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အုိမန္အသင္းအား အႏုိင္ေပးခဲ့သည္။
အေရးယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီမွ MFF သုိ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရေပ။

KIAႏွင့္အစုိးရတုိက္ပဲြပုိမုိတုိးပြားလာ

သန္းထိုက္ဦး Friday, 30 September 2011 18:37
.အစိုးရတပ္ႏွင့္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)အၾကားတုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ေဒသတြင္ပုိမုိ တုိးပြားလာေၾကာင္းKIAကေျပာသည္။
တုိက္ပဲြမ်ားကကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ရိွငွက္ေပ်ာေတာေက်းရြာ၊မံစီၿမိဳ႕အနီးအနားအထိ ျဖစ္ပြားလာေနေၾကာင္းကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးလနန္ကဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။
ဇြန္လ၃၀ရက္ေန႔တြင္ေသဆုံးသြားေသာစစ္ေျပးဒုကၡသည္ကေလးတဦးကုိသၿဂိဳၤလ္ရန္ဇူလုိင္၁ရက္ေန႔က လုိင္ဇာေဒသတြင္ျပင္ဆင္ေနေသာျမင္ကြင္းတခု(ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)
KIA၏အမွတ္၄တပ္မဟာလႈပ္ရွားခြင္ျဖစ္သည့္ရွမ္းျပည္နယ္၊မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိပန္ဆိုင္း၊တာမိုးညဲစသည့္ေဒသ မ်ားတြင္လည္းတုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းဦးလနန္ကေျပာသည္။
“တပ္မဟာ၄ဘက္မွာေတာ့တိုက္ပြဲဟာလံုး၀က်ယ္ျပန္႔သြားၿပီးအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြကုိက်ေနာ္တို႔ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကျပန္တိုက္ေနၾကတယ္” ဟုဦးလနန္ကဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။
တပ္မဟာ၄ေဒသသည္စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အျပင္းအထန္ထုိးစစ္ဆင္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔ကကခ်င္ျပည္နယ္လိုင္ဇာေဒသသို႔ ဦးတည္လာေသာအစုိးရတပ္တုိ႔ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ KIA ေဒသသီးသီးကုိ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈ တုိးလာသည္ဟု ဆုိသည္။
“ျမစ္ႀကီးနားကေနၿပီေတာ့ေရႊေညာင္ပင္ဘက္ကုိသူတို႔တပ္အင္အားျဖည့္တာရွိတယ္၊ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားကေနဧရာ၀တီျမစ္လမ္းေၾကာင္းဆင္းၿပီးတာေလာႀကီးဘက္က၀င္လာဖို႔ရွိတယ္၊ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္အဲဒီကေနလည္းတက္လာဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္၊ဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္သူတို႔တပ္ ဦးတည္လာတာကို စုလိုက္ရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးလနန္က ရွင္းျပသည္။
KIA ဘက္ကလည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
“လိုင္ဇာေဒသကုိ၀င္လာမယ္ဆိုရင္ဒီေဒသေတာ့သူတို႔အတြက္သတ္ကြင္းျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္၊သူတို႔ သိမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔သူတို႔ကအေ၀းကေနလက္နက္ႀကီးေတြကုိအားကုိးၿပီးေတာ့ပစ္ၾကမယ္လို႔ထင္တယ္”ဟု ဦးလနန္က ဆိုသည္။
KIAကတုိက္ပဲြအေျခအေနမ်ား၊၎တုိ႔၏သေဘာထားမ်ားကုိသတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ေျပာဆုိေနခ်ိန္တြင္အစုိး ရက စစ္သတင္းကုိ အေမွာင္ခ်ထားသည္။
ႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုး စာရင္း၊ ထြက္ေျပးေနရသည့္ ေဒသခံ အေရအတြက္တုိ႔ကုိ မသိရွိရေသးေပ။