ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 20 oktober 2011

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ကင္တားနားေတာင္းဆို

ဧရာ၀တီ on October 20, 2011 3:00 pm in သတင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကိုလက္ခံ၍ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာေသာမတ္စ္အိုေဟး ကင္တားနားကသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရထံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မစၥတာေသာမတ္စ္အိုေဟးကင္တားနားျမန္မာျပည္လာစဥ္ကမဂၤလာဒံုအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္(ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ)
မစၥတာကင္တားနားကကုလသမဂၢအေထြေထြြညီလာခံသို႔တင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေျဖရင္းေပးရန္ျမန္မာအစိုးရအားေတာင္းဆိုစာကုိထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎၏အစီအရင္ခံစာ၌ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ တျခားဘာသာဝင္မ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊လြတ္လပ္၍မွ်တမႈ မရွိသည့္တရားစီေရးစနစ္ကိုဆက္လက္လက္ကိုင္ထားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊အက်ဥ္းသားမ်ားအားစစ္ေက်ာရာတြင္ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္ေစျခင္းမ်ား၊အက်ဥ္းသားမ်ားကိုေပၚတာအျဖစ္အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္လူသားဒိုင္းမ်ားအျဖစ္စစ္ေျမျပင္မ်ား၌အသံုးျပဳေနျခင္းမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကိုသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစခ်င္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီးဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ပိုမို၍နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လည္း မစၥတာကင္တားနားက ေျပာဆိုထားသည္။
မစၥတာကင္တားနားသည္ၾသဂုတ္လအတြင္းကျမန္မာျပည္တြင္းသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အတုိက္အခံတခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။၎ျမန္မာျပည္သုိ႔သြားေရာက္စဥ္ကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရမၾကာခင္ကႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀ေက်ာ္ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကို၎အေနျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊သို႔ရာတြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားႏုိဝင္ဘာတြင္က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ လႊတ္ေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဒီလိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုလႊတ္ေပးတာဟာဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဦးတည္သြားေနတဲ့ျမန္မာအစိုး ရသစ္ရဲ႕လတ္တေလာျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစမယ္၊အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္လည္းမရွိမျဖစ္လုပ္ရမယ့္ေျခလွမ္းတရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟုမစၥတာ ကင္တားနားက ၎၏ အစီအရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုထားသည္။
မစၥတာကင္တားနားကျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည္မ်ားကိုရုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏မွတ္ပံုတင္ေၾကးျမင့္မားေနသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။
ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကိုမစၥတာကင္တားနားက ႀကိဳဆိုေသာ္လည္းထိုေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္၊၎ေကာ္မရွင္၏အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ မည္မွ်အထိ ရွိႏုိင္မည္ ဆုိသည့္အခ်က္ ကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။Geen opmerkingen: