ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 4 oktober 2011

ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ရမည္ဟု တ႐ုတ္ကုမၸဏီေျပာ

ကိုဝိုင္း အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။သမၼတဦးသိန္းစိန္မွကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ဆံုဆည္လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ အေပၚဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဟုစီမံကိန္းတြင္အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းCPIကတနလၤာေန႔ကသတိေပးေျပာၾကားထားသည္။
သမၼတသစ္အျဖစ္တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီႏွစ္လအလိုစစ္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းကျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ခဲ့စဥ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ေျပာခဲ့ေသးသျဖင့္နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္ဟုChinaPowerInvestmentCorporation ဥကၠ႒မစၥတာLUQizhouကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဝွာသတင္းသို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။
မစၥတာLUQizhou၏ေျပာၾကားခ်က္ကိုဆင္ဝွာသတင္းကကိုးကားထားရာတြင္“က်ေနာ္ေတာ့တကယ့္ကို အံ့ၾသသြားတာ”ဟုပါရွိသည္။"အခုလိုစီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားမယ္လို႔ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြရပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေတာ့ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္သြားရမွာေပါ့” ဟုလည္း
ေရးသားထားသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အေပၚဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဟု တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းCPIကသတိေပးေျပာၾကား(ဓါတ္ပံု SENGAUNG)
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြခန္႔မွန္းအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၃,၆၀၀ရွိၿပီး၂၀၁၉တြင္အၿပီးလ်ာထားသည့္BOTစနစ္ အက်ဳိးတူ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို“၂၀၀၆ခုဒီဇင္ဘာတြင္CPIနဲ႔ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆို
သည့္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ၊၂ဝဝ၉ခုမတ္လႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ေတြအရ CPI က လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရွိေနတာပါ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီလည္းပါဝင္သည့္စီမံကိန္းအတြက္ဥပေဒေၾကာင္းအရလိုအပ္သည့္အက်ဳိးတူ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊တရားသူႀကီးမ်ား၏မွတ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာတူ ခံဝန္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု CPI ဥကၠ႒က အတိအလင္း ထည့္ေျပာထားသည္။
စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးၿပီးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးရၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚလယ္ယာမ်ားလည္းပင္လယ္ေရငံဝင္ကာပ်က္စီးမည့္အႏၲရာယ္ရွိေနသျဖင့္ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း“ဧရာဝတီျမစ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္ျခင္းသာမက၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွစ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္” ဟု ၂ဝ၁၁ ခု ၾသဂုတ္လက ပန္ၾကားခဲ့သည္။
CPIကႏွစ္၅ဝစီမံလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ဧရာဝတီအထက္ပိုင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ ကို CPIကအကုန္က်ခံၿပီးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာေလ့လာဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္Changjiang Institute အပါဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔က တိုင္းထြာ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
“ေရလႊမ္းမယ့္ဧရိယာကဧရာဝတီျမစ္ၫႇာတခုလံုးရဲ႕၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။စိုက္ပ်ဳိးဧရိယာကလည္း နည္းနည္းေလးပါ။ဇီဝမ်ဳိးကြဲေတြလည္းမထိခိုက္ႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ကၽြမ္းက်င္သူ
ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မစၥတာLUQizhou က ဆက္ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကာကြယ္ေရးအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔InternationalRivers၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာဝန္ခံတဦးျဖစ္သူ မစၥတာဖီယန္ဖြန္ ဒီထက္စ္ PianpornDeetesကမူ ျမစ္ဆံုဆည္ တခုတည္းကို ေျပာ၍ မရဘဲ ဧရာဝတီျမစ္ၫႇာရွိအျခားစီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိေသးသည္ဟုဆိုသည္။ဧရာဝတီျမစ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္မွဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚအထိမွီတင္းေနထိုင္သူအားလံုး၏ ဘဝပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“တႏိုင္ငံလံုးအားထားရတဲ့ဆန္စပါးအဓိကထြက္ရာဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကိုထိခိုက္မွာ အေရးတႀကီး စိုးရိမ္စရာပါပဲ။ၿပီးေတာ့ဆည္တမံေၾကာင့္ငါးနဲ႔ေရသတၱဝါေတြရဲ႕ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ပိတ္သြားမွာပါ” ဟု မစၥတာ ဖီယန္ဖြန္ ဒီထက္စ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ား ေမခႏွင့္ မလိချမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ရွစ္ခုအနက္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ ၆,၀၀၀ျဖင့္အႀကီးဆံုးျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈသည္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးေနၿပီဟုလႊတ္ေတာ္တြင္း တရားဝင္ ေျပာဆို ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ယင္းစီမံကိန္းမ်ား လည္ပတ္လ်င္ ျမန္မာအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅,၄၀၀ ရရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ အခမဲ့ရႏိုင္မည္ဟု CPI ဥကၠ႒က ေျပာသည္။
အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းကယင္းစီမံကိန္းကိုမျဖစ္မေနဆက္လုပ္မည္ဟုစက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ကန္႔ကြက္သူမ်ားအၾကားေဝဖန္မႈမ်ားႀကီးထြားလာၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ က်င္းပခဲ့ရာCPIဥကၠ႒ လည္းတက္ေရာက္ၿပီး စာတမ္းတေစာင္ ဖတ္ၾကားသြားေသးသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္း အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ အထိမေလ့လာရေသးေၾကာင္းဝန္ခံသြားၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒ”မရွိေသးသျဖင့္ေလ့လာခ်က္မ်ားမျပည့္စံုႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
InternationalRivers ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာဝန္ခံ PianpornDeetes ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒတခုစတင္ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းသေဘာတူေသာ္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ၫႇာစီမံကိန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“စီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းထားမယ္လို႔ေၾကညာၿပီးေတာ့ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ေနာက္ကြယ္မွာ ႀကိတ္ၿပီးၫႇိႏိႈင္းတာမ်ဳိးမျဖစ္ေစလိုပါဘူး။လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုၿပီး စီမံကိန္း ဆိုးက်ဳိးကို ခံရမယ့္ သူေတြအတြက္ တာဝန္ခံတာကို ျမင္ေတြ႔လိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေပၚ၌ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၁၈ခုကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနရာျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္စက္တပ္ဆင္အား၆,၀၀၀ မဂၢါဝပ္ျဖင့္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီးထာခစီမံကိန္းသည္ ၆ မဂၢါဝပ္ျဖင့္အေသးဆံုးျဖစ္သည္။စီမံကိန္း ၁၈ ခုေပါင္းလ်င္ စက္တပ္ဆင္ အား ၂၀,၇၆၀ မဂၢါဝပ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၁ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။Geen opmerkingen: