ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 20 oktober 2011

ျမန္မာ့ေငြလဲႏႈန္းထားအေရးIMFလာေရာက္ေလ့လာ

ရန္ပိုင္ on October 20, 2011 7:09 pm in သတင္း / 2 comments, Hits: 3726
ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားယမန္ေန႔ကျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

                                                                                       (ဓာတ္ပံု - AP)
IMFကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ဗဟိုဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအႀကီးတန္းဘ႑ာေရးကၽြမ္းက်င္သူAkelonnberg၊ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာIMFတာ၀န္ခံMeralKarasulu၊ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းVOAအသံလႊင့္ဌာနက ထုတ္လႊင့္ထားသည္။
အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း အပါအ၀င္ဗဟုိဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ရွိေၾကာင္း၊ေငြေၾကးလဲလွယ္သည့္ စနစ္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍IMFကျပ႒ာန္းထားသည့္စည္းမ်ဥ္းအမွတ္၈(Article8)ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိမရွိ ေလ့လာရန္ ရွိေၾကာင္း IMFကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။
“IMFနဲ႔ညိွရင္ေတာ့ေဒၚလာကုိင္ေဆာင္ခြင့္ကအစတရား၀င္ခြင့္ေပးရမယ္၊Article8ကုိမလြဲမေသြလုိက္နာ ရမယ္၊အားလုံးေျပလည္ဖုိ႔ကေတာ့အစုိးရရဲ႕ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ေပၚမွာမူတည္တယ္”ဟု၎ကဆုိသည္။
Article8တြင္အစုိးရအေနျဖင့္ဗဟုိဘဏ္အေပၚတြင္စြက္ဖက္မႈကင္းရွင္းရမည္၊ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပေပးရမည္ဟုပါ၀င္ၿပီးထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတုိင္း လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။
အာဆီယံႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္Article8ကုိ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၏အႀကီးအကဲႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခုိင္ကလည္းႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း၊အထူးသျဖင့္ျပည္ပပုိ႔ကုန္ရ၀င္ေငြ(ExportEarning) လဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိတည္ၿငိမ္ရန္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ၿငိမ္လာၿပီးတုိင္းျပည္စီးပြားေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္ဟုဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာဆုိသည္။
“လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ေငြေစ်းကတေဒၚလာကုိက်ပ္၈၀၀ေအာက္ျပန္ဆင္းေနတယ္၊ဒါေပမယ့္အစုိးရ နဲ႔ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့၈၀၀ေအာက္ဆင္းမသြားေအာင္ထိန္းသိမ္းပါလိမ့္မယ္”ဟု၎ကဆုိသည္။
ျမန္မာေငြႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းအတက္အက်ကုိ၉၀၀က်ပ္၀န္းက်င္၌သတ္မွတ္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ၿငိမ္လာၿပီးတုိးတက္လာမည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္းဦးခ်စ္ခုိင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
လက္ရွိအေမရိကန္တေဒၚလာေပါက္ေစ်းမွာ၈၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးျပည္ပပုိ႔ကုန္ရ၀င္ေငြတန္ဖိုးမွာတေဒၚလာလွ်င္ ၈၂၀က်ပ္ျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းက်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္သြားၿပီးအေမရိကန္ေဒၚလာ အပါအ၀င္ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမွာက်ပ္၇၀၀ေအာက္သုိ႔က်ဆင္းသြားရာျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားထိခုိက္နစ္နာခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လအတြင္းကျပည္တြင္းျပည္ပမွစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ၾကားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သမၼတ၏စီးပြားေရးအႀကံေပးပညာရွင္ေဒါက္တာဦးျမင့္ကက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းသည္ မလုိလားအပ္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီးအခ်ိန္ကုိက္ဖိဖိစီးစီးေျဖရွင္းရန္လုိေၾကာင္းေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒စက္မႈ(၁)(၂)၀န္ႀကီးဦးစုိးသိန္းအပါအ၀င္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းၿငိမ္းတုိ႔ကလည္းေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကုိက်ပ္၉၀၀ႏွင့္၁၀၀၀အၾကားႏႈန္းေသႏွင့္ႏႈန္းရွင္ထားရွိရန္ ေျပာဆုိသည့္အျပင္ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေနသည့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္IMF၏အကူအညီရရွိရန္လုိအပ္သျဖင့္ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာအကူအညီေပးရန္ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလဆန္းပုိင္းကေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္းကအေမရိကန္ႏုိင္ငံ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္IMFႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းကလည္းေငြေၾကးႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း၊မိမိႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ကူညီမည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ IMF အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္မတုိင္မီျမန္မာႏုိင္ငံ၌စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္ရန္ရာထားလ်က္ရွိၿပီး၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္းျပည္တြင္းအေျခစုိက္ElevenMedia ၏ အင္တာနက္သတင္းတြင္ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္လာရန္ ရွိသည္။Geen opmerkingen: