ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 3 oktober 2011

ျမစ္ဆုံအေရးတရုတ္အစုိးရတုံ႔ျပန္

ခင္ဦးသာ Monday, 03 October 2011 19:00
.ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္းင့ံထားမည္ဟုသမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္တေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ကုမၸဏီတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကိုတုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

CPIကုမၸဏီ၊အမွတ္၁လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း ျမင္ကြင္းတခု
စီမံကိန္းအတြက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ညိွႏွႈိင္းၿပီးမွလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာသိပၸံဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားကိုေသခ်ာက်နစြာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွစီမံကိန္းစတင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔ကထြက္ေပၚလာသည့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။စီမံကိန္းအားျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဆက္မျပတ္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍တစုံတရာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။
ဦးသိန္းစိန္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကထုိသုိ႔တုံ႔ျပန္ေသာ္လည္းအေမရိကန္အစိုးရကမူ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏အသံကိုအေလးထားၿပီးထုိသုိ႔ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိႀကိဳဆိုသည္ဟုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိေဒၚလာ၃ဒႆမ၆ဘီလီယံအကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ခ့ဲၿပီးေမခ၊ မလိချမစ္မ်ားေပၚရွိေရကာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေဒၚလာဘီလီယံ၂၀အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။
တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ထိုစီမံကိန္းအတြက္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမည္မွ်အထိ ၿပီးစီးေနေၾကာင္းကုိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားက ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ဤအေတာအတြင္း ျမစ္ဆုံေဒသစီမံကိန္းကိုဦးေဆာင္ခ့ဲေသာတ႐ုတ္ChinaPowerInvestment(CPI) ကုမၸဏီကၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းအစီရင္စာတေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေၾကာင္း၊ေဒသစီးပြားတုိးတက္လာမည္ျဖစ္၍ စီမံကိန္းကိုေဒသခံကခ်င္လူထု၈၀ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္အခါေျပာင္းလဲလာသည့္သဘာ၀၀န္းက်င္အေနအထားေၾကာင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးလာမည္ဟု ဆုိသည္။
ထုိအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားကုိ ကမာၻ႔ျမစ္မ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(InternationalRivers Network - IRN) က လက္ခံျခင္း မရိွေပ။
“အစီရင္ခံစာမွာေျပာထားတဲ့ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္ေတြကိုေနရာေျပာင္းလို႔ရတယ္ဆိုတာဟာမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ၊ဇီ၀ မ်ဳိးစိတ္ေတြ၊ရွားပါးတဲ့ေရေန၊ကုန္းေနသတၱ၀ါေတြ၊အပင္မ်ဳိးစိတ္ေတြစတဲ့ေဂဟစနစ္ေတြကိုတေနရာက တေနရာကုိေျပာင္းေရႊ႕လို႔ မရပါဘူး”ဟုIRNမွဥပေဒပညာရွင္တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး Ms.GraceMangကဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ အဆင့္ ၅ ဆင့္ ပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔ ရရိွသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အဆင့္ ၂ ဆင့္ၿပီးေျမာက္ေနၿပီဟုသိရေၾကာင္း၊CPIကုမၸဏီက ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ အလားအလာမရိွေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။
ျမန္မာျပည္မွသဘာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားဦးအုန္းကလည္းCPIကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားထုတ္ျပန္သူမ်ားသည္ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ားမဟုတ္ဘဲကုမၸဏီကိုယ္စားျပဳသူမ်ားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိသို႔ တာ၀န္မဲ့ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္လုိက္သည္။
“ျမစ္ဆုံတ၀ုိက္မွာရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ရာခ်ီရွိတယ္၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ဆုံး႐ွႈံးမႈပမာဏမ်ားတယ္၊ ဒါ့အျပင္တ႐ုတ္(ႏုိင္ငံ)ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာျမန္မာေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊႐ုိးရာေဒသဓေလ့ေတြပါေစာ္ကားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊က်ေနာ္ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမစ္ဆုံတ၀ိုက္ကိုတ႐ုတ္တျပည္လုံးနဲ႔မလဲႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးအုန္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးႏိုင္မည့္ပမာဏႀကီးမားသည္ဟုတ႐ုတ္ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ားက ေလ့လာ သုံးသပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးအုန္းက ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏တုံ႔ျပန္ခ်က္စေနေန႔တြင္ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္းသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပးတဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ကမူ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ထိခုိက္ဖြယ္မရိွဟု ဆိုသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေရရွည္အရ ေကာင္းသည့္ဘက္ကိုသာဦးတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ျမန္မာအစိုးရၾကား ဆက္လက္ညွိႏွႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က ဘီဘီစီ သတင္းဌာနကို ေျပာသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္းစီမံကိန္းကုိလက္ရိွအစုိးရသက္တမ္းတြင္ဆုိင္းင့ံထားမည္ဟုသာ ေျပာဆုိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
“အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတာက တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔က မူ၀ါဒေတြ မတူပါဘူး၊ ဒီေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ အစိုးရက ဆက္လုပ္မယ္ မလုပ္ဘူး ဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး” ဟူေသာ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းက ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္သြားသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းအင္လိုအပ္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ေနရုံသာမက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တန္းမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေဒၚလာ ဘီလီယံ ဆယ္ခ်ီ၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၈၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ေရနံကို ပင္လယ္ဓားျပ ထူထပ္သည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ကာ တင္သြင္းေနရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားသည့္အျပင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္။
ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းၿပီးစီးသြားပါက မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ေရနံကုိ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း ၾကားခံထား၍ တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အမ်ားအျပား ကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္ ၃၀ ထုတ္ယူရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းသည္တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔အတြက္ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အျပင္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၊အျမန္ရထားလမ္း စီမံကိန္းတို႔သည္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ လွႈပ္ရွားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ကို၀င္းေအာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေရနံသိုေလွာင္႐ုံ၊ သဘာဓာတ္ေငြ႔သိုေလွာင္ကန္၊ ဓာတ္ေငြ႔သန္႔စင္စက္႐ုံ စသည့္ ဓာတုစက္႐ုံမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးမႈ၊ ေဒသခံတို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ႀကီးမားေသာ္ လည္း ထိုကိစၥကို ျပည္သူမ်ား သိခြင့္ မရေၾကာင္း ကို၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။
ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အရစီမံကိန္းမွ ထြက္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အားလုံးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔မည္ဟု သိရသည္။
ရခိုင္ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ၁၀၀ မီလ်ံကုုဗမီတာအား အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳသြားရန္ရွိေၾကာင္း ကို၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။

Geen opmerkingen: