ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 21 november 2011

အစရဲ႕ တကယ့္အစ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၆ မိနစ္ .
၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ၁၈ရက္ေန႔သည္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္မွ်သာမဟုတ္၊ က်န္အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္ကတယ္ သမိုင္းဝင္ ခရီးတခု စတင္ေတာ့ မည့္ရက္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္၂၃ႏွစ္တာကာလတေလွ်ာက္လံုးျပည္သူမ်ားကဒီမိုကေရစီျပည့္ဝသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာေစရန္ေသြးေခၽြးႏွင့္ရင္း၍တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီက တရားဝင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္၊ သမိုင္းတြင္မည့္ ေျခလွမ္းတရပ္ စလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး ဒီမိုကေရစီပါတီ တရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ ယင္း၏အခန္းက႑ကို ဆက္လက္လႈပ္ရွား ဦးေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။
NLDပါတီမွတ္ပံုတင္ကာေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုဗဟိုေကာ္မီတီအဖြဲ႔ဝင္၁ဝ၆ဦးကတခဲနက္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ပါတီေခါင္းေဆာင္အနည္းစုကယခုအေျပာင္းအလဲမ်ား အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈေပးရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးသည္ဟု အျမင္ရွိၾကသည္။
ပါတီတရားဝင္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕NLD႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ရွိ ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမင္ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- မဇၥ်ိမ)
သို႔ေသာ္လည္းလူတိုင္းလိုလိုကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕တိုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏိုင္သည္ကို သေဘာတူထားၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ေသခ်ာေရာက္ၿပီဟုယူဆရေတာ့မည္။ အဓိကက်သည့္ အတိုက္အခံ ပါတီႀကီးကျပန္၍မွတ္ပံုတင္မည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ အားေကာင္း ျမန္ဆန္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၈၈- ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပိုမိုလြတ္ေျမာက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံအုပ္စုအၾကားၫႇိႏိႈင္းေရးတြင္ ေစ်းေခၚေလွ်ာ့တင္းလုပ္
ေနၾကသည့္ ကိစၥဟု ဆို၍ရႏိုင္သည္။ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ လာေရာက္မည့္ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥ ေဟလာရီ ကလင္တန္မလာမီ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံ လြတ္ေျမာက္လာဖြယ္ ရွိမည္ဟုုလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ၏ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖို႔ ရွိေနသည္။ ျမန္မာ အစိုးရအေနႏွင့္ ေဒသအေရး ကိစၥမ်ားကို အတိုက္အခိုက္ ကင္းကင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ရန္ အေရးသာခဲ့ၿပီျဖစ္၍၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈအတြက္ ခ်ီတက္ႏိုင္ရန္ တိုးျမႇင့္ၾကိဳးပမ္းရန္သာ ရွိေတာ့သည္။
အေစာပိုင္းကာလမ်ားကစစ္အစိုးရ၏၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊မဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ပါတီအတြင္းႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိခဲ့သလို၊ NLDပါတီတရားဝင္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္သင့္၊ မတင္သင့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပါတီတြင္းေရာ၊ ပါတီပ၌ပါ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား အျပင္းအထန္ရွိခဲ့ရာ အကြဲအၿပဲရလဒ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ NLDပါတီ၏ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF)အမည္ျဖင့္ ပါတီသစ္တရပ္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။သူတို႔က၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က NLDပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက၊ေထာင္က်ခံေနရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္သည့္ ဥပေဒရွိခဲ့သည္။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ သမၼတ၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ညစာဖိတ္ေခၚဧည့္ခံေကၽြးခဲ့ျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္၊ အျပဳသေဘာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပိုမိုလြတ္ေျမာက္လာသည့္ကိစၥ၊ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးလာျခင္း၊ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုေနသည့္မူဝါဒမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း စသည့္တိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရသည္။
သို႔ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ၾကီးေလးၿပီး မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ ျပႆနာအေရး မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအေပၚစစ္ေရးထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနဆဲ ျဖစ္သလို၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားလည္း အက်ယ္အျပန္႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားစြာလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသးဘဲ ရွိေနၾကေသးသည္။
အမွန္ကတယ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ NLDပါတီက ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေနာက္တဆင့္မွာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္း အင္အားစု ကို စုစည္း၍ ပါလီမာန္အတြင္း၌ လႊမ္းမိုးထားသည့္ ယခင္စစ္အစိုးရႏြယ္ဖြား ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီအစိုးရကို ဖိအားေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
NLDပါတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္အေပးအယူရလဒ္မွထြက္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္သလို၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ွင့္NLDပါတီကယခင္မူမ်ားကို ေျပာင္းျပန္၊ ျပန္လွည့္ခဲ့ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရး အိပ္မက္အတြက္ က႑မ်က္ႏွာစာတခု ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ေဒၚစုက မၾကာေသးမီက "ယခုသည္ အစ၏ အစ"ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္၍ ရင္ဆိုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရန္၊ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို စြမ္းရည္အာဏာ ျမႇင့္ေပးရန္ စသျဖင့္လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားစြာက်န္ေနပါေသးသည္။ယင္းအိပ္မက္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကြင္းျပင္အတြင္း ထိုက္တန္စြာ တိုက္ခိုက္ယူရဦးမည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။Geen opmerkingen: