ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 21 november 2011

NLD အမွတ္တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည္

သဲသဲ တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၄၃ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္NLDပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာခေမာက္ပံုကို ပါတီျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရာ၌ အသံုးျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ဘာကိုေျပာင္းမယ္ဆိုတာစိတ္ကူးမရွိေသးဘူး။ဒါေပမယ့္ခေမာက္တံဆိပ္လိုဂိုကေတာ့က်ေနာ္တို႔သံုးမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဝိဝါဒ ျဖစ္စရာေတြရွိေနလို႔။”ဟုNLD၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးအုန္းႀကိဳင္ကမဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ပါတီတံဆိပ္ ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီအလံအား ေျပာင္းလဲရန္ မရွိဟုဆိုသည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္အျခားပါတီတခုကခေမာက္တံဆိပ္ အသံုးျပဳထားသျဖင့္ NLD ပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို အျခားတံဆိပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံုတင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းဟုလည္း သိရသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္NLDပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာခေမာက္ပံုကိုပါတီျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရာ၌အသံုးျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရ
ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းရန္ႏွင့္ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ကာလာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ NLD၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။
NLDသည္၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပါတီ၉၃ပါတီအနက္ခေမာက္ကို ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္သေကၤတအျဖစ္အသံုးျပဳသည့္တခုတည္းေသာပါတီျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ပါတီသက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္လည္း ခေမာက္တံဆိပ္ကို အစဥ္တစိုက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္NLDပါတီ ေခါင္းေဆာင္္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)က ခေမာက္ပံုအား ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳသျဖင့္ NLDက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ကန္႔ကြက္ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။
ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ အျခားပါတီတခု၏ အမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ႏွင့္ တူညီလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆင္တူ႐ိုးမွား ျဖစ္ေနလွ်င္ ကြဲျပားေစ ရန္ ေကာ္မရွင္က ၫႊန္ၾကားရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

Geen opmerkingen: