ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zondag 17 juni 2012

ေအာင္ပြဲဆီသို႔ခ်ီလာျပီ

သူမဟာ … လူထဲကလူေပမို႔
သာမန္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ပါပဲ
ဒါေပမယ္႔ … သူမမွာ
စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ရင္႔သန္ဖို႔
စာနာနားလည္ေပါက္ေရာက္ဖို႔နဲ႔
ရဲရင္႔ဆုံးျဖတ္ဥာဏ္မွန္ကန္ဖို႔အတြက္
ေလ႔လာမွုေတြမ်ားစြာရွိခဲ႔တယ္။
အေမဟာတကိုယ္ရည္မိသားစုအတြက္မပူပင္ရေသာ္ျငားလည္း
တကိုယ္ေကာင္းအတၱမဆန္
ဦးေႏွာက္နဲ႔ႏွလုံးသားကိုမွ်တေအာင္ထားခဲ႔ကာ
အမိေျမအတိုက္ႀကဳံလာတဲ႔တိုက္ပြဲမွာ
အမ်ားတကာေရွ႔ကရပ္တည္ရင္း
အခက္အခဲေတြကို
အေလွ်ာ႔အတင္းလုပ္ကာ
တေျဖးေျဖးနဲ႔ေအာင္ျမင္စြာ၀ါးမ်ဳိခဲ႔တယ္။
အေမဟာ … သံသရာအဆက္ဆက္
ဘ၀အဆက္ဆက္ပါမေကာင္းနုိင္တဲ႔
ရန္ကိုရန္နဲ႔လည္းျပန္ကာမတုန္႔ႏွင္း
ေမတၱာတရားနဲ႔အမွန္ကိုဆိုကာေစတနာထားပါလို႔
ျပည္သူ႔ႏွလုံးကိုသိမ္းက်ဳံးယူကာ
အေမွာင္ကိုထြင္းကာအလင္းျပပါလို႔
ေအာင္ပြဲဆီသို႔ခ်ီလာေနျပီ။

                       ဇာနည္ေမာင္
( ျမန္မာ႔ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႔ ၆၇ ႏွစ္ျပည္႔ေမြးေန႔အမွတ္တရ )Geen opmerkingen: