ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 20 augustus 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလုပ္႐ုံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ၿပီးရန္ကုန္ျပန္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန စေနေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၃၁ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္စေနေန႔နံနက္ကေနျပည္ေတာ္
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနတြင္ျပဳလုပ္ေသာအမ်ဳိးသားအဆင့္စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာနတြင္ျပဳလုပ္ေသာႏိုင္ငံ့စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္႐ုံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ။
နံနက္၉နာရီမွစတင္၍သူ၏မိတ္ေဆြသမၼတ၏စီးပြားေရးအႀကံေပးဦးျမင့္တို႔ႏွင့္အတူအလုပ္႐ုံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔၁ နာရီတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ယခုသတင္းေပးပို႔ခ်ိန္တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္အစိုးရ၏လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ပင္ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၿပီဟုသိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရပ္ကြက္တခုကေျပာသည္။ဝန္ႀကီးမ်ားထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ကိုဝင္း၊ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔ႏွင့္စကားလက္ဆံုက်ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဓာတ္ပံုအတူတြဲ႐ိုက္ရန္ေတာင္းဆိုရာဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့သည္။
ေသာၾကာေန႔ကသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သမၼတအိမ္ေတာ္႐ုံုးခန္းတြင္ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
မတူကြဲျပားခ်က္မ်ားကိုေဘးဖယ္လ်က္"ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အလားအလာမ်ားအားရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးခဲ့”သည္ဟုႏိုင္ငံပိုင္ MRTV-4 ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Geen opmerkingen: