ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 30 augustus 2011

လယ္သိမ္းခံရသူမ်ားေနျပည္ေတာ္သြား

ခင္ဦးသာ Tuesday, 30 August 2011 16:13
.ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွအဓမၼသိမ္းယူထားေသာလယ္ဧကတေသာင္းေက်ာ္ျပန္လည္ရရွိေရး၊လယ္ယာေျမ ဆိုင္ရာဥပေဒတခ်ဳိ႕ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔အတြက္လယ္သမား၂၂ဦးကေနျပည္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားႏွင့္သမၼတ႐ုံးတို႔ကုိို႔ တနလၤာေန႔က သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
ေက်းလက္ေဒသလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တခု။ျမန္မာလယ္သမားမ်ားသည္လယ္သိမ္းခံရမႈက့ဲသုိ႔ေသာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႔ေနရျပီး၎တုိ႔ကုိကူညီသည့္ေရွ႕ေနမ်ားလည္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံေနရသည္။(ဓာတ္ပုံ-Rafael Parrilla)
လယ္သမား၊အလုပ္သမားမ်ားအေရးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသူေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴဦးေဆာင္၍ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။
“ဧရာ၀တီတိုင္းကလယ္အသိမ္းခံရထားတဲ့ကိစၥေတြ၊ေရလုပ္သား၊အလုပ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကိစၥေတြ ကိုတင္ျပခဲ့ပါတယ္၊လယ္သမားေတြအတြက္အာမခံခ်က္ရွိမယ့္ဥပေဒမ်ဳိးျပ႒ာန္းေပးဖို႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားတယ္”ဟုကိုဖိုးျဖဴကဧရာ၀တီကုိရွင္းျပသည္။
သမၼတ႐ုံး၊လႊတ္ေတာ္႐ုံးတုိ႔ကတိုင္ၾကားစာ၊အဆိုမ်ား၊စာတမ္းမ်ားကိုလက္ခံရယူျပီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ တဆင့္ တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာလိုက္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သူ လယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္က၃ဧကပဲအသိမ္းခံထားရပါတယ္၊ဒါေပမယ့္လယ္သမားတိုင္းလိုလိုမတရားအႏိုင္က်င့္ခံေနရတာ ကိုမေက်နပ္လို႔အခုလိုေနျပည္ေတာ္အထိလာၿပီးတာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကိုတိုင္ၾကားရတာပါ”ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းမွ လယ္သမား ဦးျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။
က်င္းပေနေသာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊လယ္သမားအေရး၊လယ္ေျမ အသိမ္းခံထားရမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးရခိုင္၊ရွမ္း၊မြန္ျပည္နယ္တို႔မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီကလည္း လယ္သမား အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုတခ်ဳိ႕ တင္သြင္းမည္ဟု သိရသည္။
လယ္ယာေျမဆုိင္ရာ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း လယ္သမားတုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ ထုိဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကမည္ဟု ဆုိသည္။
၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ကစတင္ျပီးစီးပြားေရးသမားတခ်ဳိ႕ကေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွလယ္ေျမမ်ားအားသိမ္းယူကာစပါးစိုက္ပ်ဳိးေၾကာင္း၊စိုက္ပ်ဳိးမႈမေအာင္ျမင္ေသာအခါ လယ္ေျမမ်ားကို ကန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
“က်ေနာ့္လယ္ကြက္ေတြကိုအဓမၼအသိမ္းခံရတာ၊ငါးေမြးကန္ေတြအျဖစ္လုပ္လိုက္ေတာ့က်ေနာ္အရမ္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္”ဟုေညာင္တုန္းၿမိဳ႕မွလယ္သမားဦးေအးသိန္းကဆိုသည္။သူက လယ္ဧက ၅၀ ၀န္းက်င္ အသိမ္းခံထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။
ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္စစ္တပ္ကသာမကစီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းယူခ့ဲၾကသည္။ေဒသအသီးသီးတြင္ထုိမတရားမႈက်ဴးလြန္သည့္ သတင္းမ်ားက ယခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း မၾကာခဏ ထြက္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။
စစ္တပ္အေဆာက္အအုံ၊အစိုးရ႐ုံး၊ စက္႐ုံ စသည္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အဓမၼ သိမ္းပုိက္သည့္ ေျမမ်ားမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမည့္လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွလယ္ေျမမ်ား၊ လယ္သမားတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာသည့္ လယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
လယ္ေျမအသိမ္းခံရသူမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ကမာၻ႔ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) ထံ တိုင္ၾကားခ့ဲၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လယ္ေျမ သိမ္းယူမႈ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ILO ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂိုင္း ႐ိုက္ဒါက ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

Geen opmerkingen: