ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 30 augustus 2011

သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ဳိ႕ျပည္တြင္းမွတိုက္႐ိုက္ဖတ္႐ႈခြင့္ရေန

ထြန္းထြန္း အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၁၇ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ မဇၩိမျမန္မာပိုင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္အပါအဝင္အစိုးရကပိတ္ပင္ထားသည့္ ျပည္ပ သတင္းဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ဳိ႕၊အတိုက္အခံမ်ားအခ်ဳိ႕၏ဘေလာ့ဂ္တို႔ကိုတိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ရေနေသာ္လည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေခတၱခဏသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။
မဇၩိမ၊ဧရာဝတီသတင္းဌာနမ်ား၏ ျမန္မာပိုင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၊ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဘေလာ့ဂ္၊ ဘေလာ့ဂ္
ေရးသားႏိုင္ေသာ Blogspot,Bloggerႏွင့္ ဗီဒီယိုမွ်ေဝေသာ YouTube ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔ ပြင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏အဂၤလိပ္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာပိုင္းဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာမ်ားပါ တိုက္႐ိုက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ၿပီး မဇၩိမအဂၤလိပ္ပိုင္းမွာမူ ပိတ္ပင္ခံထားရဆဲ ျဖစ္ျပန္သည္။
ပိတ္ပင္ထားေသာဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈရေနျခင္းသည္မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုသည္ကို မသိရေပ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ေနာ္ေဝးအေျခစိုက္ဒီဗီဘီအပါအဝင္ျမန္မာပိုင္းအသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ားရွိၿပီးအင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လည္း
ျဖစ္ၾကသည့္ ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအ၊ အာအက္ဖ္ေအတို႔ကိုမူ ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။
သေဘာထား ကြဲလြဲသူမ်ားကို သည္းခံတတ္မႈ မရွိေသာ ျမန္မာအစိုးရက ေဝဖန္ေလ့ရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ သတင္းဌာနမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာန အခ်ဳိ႕၊ အတိုက္အခံမ်ား၏ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိုမူ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ “ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး”ကာလမွစ၍ ပိတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္းProxy ေခၚ ၾကားခံဆာဗာကို အသံုးျပဳ၍ ပိတ္ပင္ထားေသာ ဝက္ဆိုက္မ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာမႈမွာ အၿမဲရွိေနခဲ့သည္။
အဂၤါေန႔ကရန္ကုန္ရွိမဇၩိမသတင္းေထာက္မ်ားစမ္းသပ္ခ်က္အရCNNသတင္းဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတခုျဖစ္ေသာBangkokPostဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ Reuters ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔ ပိတ္ပင္ခံထားရဆဲ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT)ႏွင့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္တို႔၏ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ဆားဗစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္း ၂ လိုင္းရွိရာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီအမ်ားစုသို႔ ဦးတည္ခ်ေပးေသာMPTတြင္ သာမက အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားသံုး ရတနာပံံု တယ္လီပို႔စ္လိုင္းတြင္ပါ YouTbueကို ဖြင့္၍ ရေနသည္။ မဇၩိမတီဗီ ဝက္ဘ္ဆိုက္လည္း ဖြင့္လို႔ရေနၿပီး တီဗီသတင္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္႐ႈရေနသည္ဟု ဆိုသည္။
ဘီဘီစီမွာျမန္မာပိုင္းသတင္းဌာနသာ ဖြင့္မရျခင္း ျဖစ္ကာ ဘီဘီစီ ကမၻာတလႊား အစီအစဥ္ စာမ်က္ႏွာမွာမူ
ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး ယခင္ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ အခမဲ့ အီးေမးလ္ ပို႔ႏိုင္ေသာHotmailႏွင့္ Yahoo mail
တို႔လည္း ပြင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႔ အထုိက္အေလ်ာက္ ဖြင့္ေပးလာသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမွာ ယခင္ကထက္ က်လာသည္ဟု သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ အဂၤါေန႔က အင္တာနက္ဆိုင္ တခုတြင္ အျမင့္ဆံုး ၅ဝ kbs သာရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ပြင့္လာျခင္းမွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သီးျခား အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေခတၱခဏသာ ပြင့္ေနမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး အစိုးရက ဆာဗာ ျပင္ဆင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက မွန္းဆေနၾကသည္။
“ပိတ္တယ္ဖြင့္တယ္ဆုိတာဖြင့္တယ္ဆုိISP(InternetServiceProvider)အကုန္လုံးဖြင့္ေပးရမွာ။ ဖြင့္တာျခင္း မတူဘဲဖြင့္ေပးလုိက္တယ္လုိ႔ေသခ်ာေျပာလုိ႔မရဘူး”ဟုကြန္ပ်ဴတာ လံုၿခံဳေရး စနစ္ျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္ေလ့လာေနသူ ကိုေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ဆိုင္PACေပါင္း ၈၀၂ခုရွိကာရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ျပင္ပ၌ ၅၈၄၊ မႏၲေလး၌ ၂၁ ခုႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္၁၉၇ ခုရွိသည္ဟု ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၏၂ဝ၁၁ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
PACလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားကိုဝင္ေရာက္မၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။PACမ်ားအေနျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစမည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ခ်ဳိးေဖာက္ပါကျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။အဆုိပါ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္သည္။
အင္တာနက္ သံုးစြဲရာတြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တင္းက်ပ္မႈ၊ ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံရမႈေတြေၾကာင့္
ျပင္သစ္အေျခစိုက္ နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔RSFကျမန္မာႏုိင္ငံကိုအင္တာနက္၏ ရန္သူစာရင္း သြင္းထားၿပီး အေမရိကန္အေျခစိုက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ FreedomHouse ကလည္း အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္တြင္ ဒုတိယ အခ်ဳိးေဖာက္ဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။Geen opmerkingen: