ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 30 augustus 2011

ေဒၚစုေနအိမ္ျပင္မႈအယူခံေနာက္ဆံုးအဆင့္အမိန္႔ခ်ေတာ့မည္

မ်ဳိးသန္႔ အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၇ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈအားအကိုျဖစ္သူဦးေအာင္ဆန္းဦးမွ တားဝရမ္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုးမွပယ္ခ်ခဲ့အၿပီးယင္းအမိန္႔ကိုဦးေအာင္ဆန္းဦးမွ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ထပ္မံ အယူခံဝင္သည့္ အမႈသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာမၾကာခင္ အမိန္႔ခ်ရန္ရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
“ေနာက္ဆံုးအမိန္႔ခ်မယ့္အဆင့္ကို ေရာက္သြားပါၿပီ သူက တရားလႊတ္ေတာ္ဆိုေတာ့ ႀကိဳၿပီးေတာ့ မသိရဘူး သူအဆင္သင့္ ျဖစ္တဲ့ေန႔ကို အမိန္႔ခ်မွာပါ မၾကာေတာ့ပါဘူး” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
အမႈအတြက္ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ဦးေအာင္ဆန္းဦးဘက္မွဦးဟန္တိုးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွဦးဉာဏ္ဝင္းတို႔အဂၤါေန႔နံနက္၁၀နာရီ၁၅မိနစ္တြင္ရန္ကုန္တိုင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔သြားေရာက္ေလွ်ာက္လဲမႈအၿပီးမၾကာခင္အမိန္႔ခ်ရန္ရွိေၾကာင္းဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
အေမြဆိုင္အျငင္းပြားေနသည့္ေနအိမ္အမႈေနာက္ဆံုးအမိန္႔ခ်မယ့္အဆင့္ကိုေရာက္သြားပါၿပီ ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္း ေျပာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းအမွတ္၅၄/၅၆ရွိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္သည္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အိမ္အမိုး ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ယင္းႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းမွ ၂ဝ၁ဝ ဧၿပီလအတြင္း ျပဳျပင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
အေမြဆိုင္အျငင္းပြားေနသည့္ေနအိမ္ကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အကိုရင္းဦးေအာင္ဆန္းဦးမွသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲျပဳလုပ္သျဖင့္ျပင္ဆင္မႈကိုရပ္ဆိုင္းေပးရန္ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုးသို႔၂ဝ၁ဝ ဇန္နဝါရီလအတြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ထိုေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိုတိုင္းတရား႐ံုးမွ၂၀၁၀ဧၿပီလအတြင္း ပယ္ခ်ခဲ့ရာ ဦးေအာင္ဆန္းဦးမွရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ယင္းႏွစ္ေမလ၁၃ရက္ေန႔တြင္ထပ္မံ၍အယူခံ ဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ထိုအယူခံသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို အမိန္႔ခ်ရန္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ျမန္မာသံအမတ္အျဖစ္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင္
ထိုအခ်ိန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ထိုေနအိမ္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ကတည္းက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ယခုေနအိမ္၌ပင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္အေမြဘံုပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္းက တရားစြဲဆို ခဲ့ေသးသည္။ယင္းအျပင္မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ အိမ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းထုတ္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ႏွင့္ဦးေအာင္ဆန္းဦးေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းတြင္အိမ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ဆန္းဦးမွမိမိႏိုင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည့္အေပၚေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကို တရား႐ံုးအား မေထမဲ့ျမင္ ေျပာၾကားမႈ၊ ထိုေျပာၾကားခ်က္ကို ေဖၚျပသည့္ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေဝသူ ဦးလွျမင့္ေဆြ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ခိုင္တို႔ကို ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ေသးသည္။
ယင္းအမႈကို တိုင္းတရား႐ံုးမွ လက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းမွ မဇၩိမကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။Geen opmerkingen: