ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 25 augustus 2011

စကားလံုးေျပာင္းၿပီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးလႊတ္ေတာ္တင္

မ်ဳိးသန္႔ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၄၇ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဟုျမန္မာအစိုးရမွျငင္းဆိုေနျခင္းေၾကာင့္"ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား" ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္းကိုေရွာင္ကာ"ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား"စကားရပ္ျဖင့္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေျမာက္ေရးလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္အဆိုကိုၾကာသပေတးေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးသိန္းၫြန္႔ကတင္သြင္းလိုက္သည္ဟုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။
"အစိုးရဘက္ကႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူးလို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္က်ေနာ္တို႔ကအစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြ
ေျပာဆိုမႈေတြၾကားထဲမွာက်ေနာ္တို႔ကလိုက္ၿပီးလုပ္ေနရတဲ့သူေတြအဖို႔ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားက ေဘာင္မဝင္မွာစိုးလို႔ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားဆိုၿပီးေတာ့သံုးလိုက္တဲ့အသံုးအႏႈန္းကို သံုးလိုက္တာျဖစ္တယ္" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ က ဆိုသည္။
သကၤန္းကၽြန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးသိန္းၫြန္႔သည္မတ္လအတြင္းျပဳလုပ္သည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ေသးေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း မေဆြးေႏြးမီ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာလႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။
"ႏုိင္ငံေရအက်ဥ္းသားမရွိဘူးဆုိတဲ့အေပၚမွာႏုိင္ငံေရးရာကုိေျပာင္းေအာင္လုပ္တာႏုိင္ငံရဲ႕ေရးရာကုိလုပ္တာ
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားသမားခ်ည္းပဲ။ အဲဒီအျပင္မတရားအသင္း ဥပေဒ၊ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ပုန္ကန္မႈ၊ အစုိးရကုိ
အသေရပ်က္ေအာင္လုပ္မႈတို႔၊၁၉၇၅ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္အားဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား ဥပေဒ၊ အဲဒါေတြ အားလံုးက
ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈလုိ႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ျမန္မာျပည္မွာကႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအရယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူအားလံုးက က်ေနာ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလုိ႔ပဲ ျမင္တယ္" ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က မဇၩိမကို
ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္ေမလအတြင္းကသမၼတဦးသိန္းစိန္မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့မႈအမိန္႔သည္လံုေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းလည္းဦးသိန္းၫြန္႔၏ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအတြက္အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဆိုတြင္ ေထာက္ျပတင္သြင္းသြားသည္။
ၾကာသပေတးေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဦးသိန္းၫြန္႔ကပင္၂၁ရာစုႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုအာမခံေသာအက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔တင္ျပေဆြးေႏြးရန္အဆိုကိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီးေသာၾကာေန႔တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဦးသိန္းၫြန္႔၏ တရား႐ံုးမ်ားကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳသည့္ ဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းရန္
အဆိုသည္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္ကဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ေမးခြန္း ၈ ခုကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ေသးသည္။
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးသိန္းၫြန္႔၏ အာဇာနည္ေန႔ ဥၾသဆြဲသံ ျမန္မာ့အသံမွ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းကယခုေခတ္သမယတြင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရမွာ အလြန္မ်ားျပားလာသျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ဟု မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိသည္။အင္းစိန္ မဲဆႏၵနယ္မွဦးေအးျမင့္၏အမ်ဳိးသားစာေပဆုခ်ီးျမႇင့္ေငြတိုးျမႇင့္ေပးရန္ရွိမရွိေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရာ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက က်ပ္ေငြ ၆ သိ္န္းမွ ၈ သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ကြမ္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚနန္းဝါႏု၏တိုင္းရင္းသားမ်ားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္မွေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနကိုေမးျမန္းရာဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ယင္းအျပင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚစုစုလႈိင္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား အေရး
ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးဝင္း၏ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား အေရးယူေပးေရး
ေမးခြန္းကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးကိုကိုမွျပည့္တန္ဆာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အမႈ၂,၉၅၂မႈႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္မညီသည့္ကာရာအိုေကဆိုင္မ်ားမွအမ်ဳိးသမီး၁,၅၉၁ေယာက္တို႔ကို အေရးယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ၾကာသပေတးေန႔အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါက္တာျမဦးမွ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္
ေက်းလက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးျမႇင့္ေရးအဆိုကုိလႊတ္ေတာ္မွသေဘာတူၿပီး လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေစာထြန္းျမင့္ေအာင္၏ ဖာဖြန္ ေလယာဥ္ကြင္ ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ရွိမရွိေမးခြန္းကို
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ျမင့္မွလံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရေလယာဥ္ပ်ံသန္းခြင့္ မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားသည္။
ၾကာသပေတးေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္က်င္းပကာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္
ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးသည္။

Geen opmerkingen: