ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 30 augustus 2011

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးေရးUNFCျပင္ဆင္

ကိုဝိုင္း အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၃ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုတဖြဲ႔ခ်င္းေဆြးေႏြးမႈ မဟုတ္ဘဲ ၁၂ဖြဲ႔ေပါင္းထားေသာညီၫႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ အသင့္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။
လက္ရွိ၈ဦးပါUNFC၏ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကိုမြန္အမ်ဳိးသားႏိုင္ဟံသာကဦးေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း) ညီၫႊတ္ေသာရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးက ကိုယ္စားလွယ္ ေပးပို႔လာျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။
UNFCမွသေဘာတူေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုအဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔မ်ားမွသေဘာတူ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တဖြဲ႔ခ်င္း အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးပထမအဆင့္အေနျဖင့္ “ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား”ကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကဖိတ္ေခၚေၾကညာခဲ့သည္။ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးမွသာျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဖြဲ႔အစည္း တခုဖြဲ႔ၿပီး တဖြဲ႔ခ်င္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ညီၫႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီUNFCႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ အသင့္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းUNFCအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏုိင္ဟံသာကေျပာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
တဖြဲ႔ခ်င္းခြဲထုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈကို “သပ္လ်ဴိၿဖိဳခြဲ”မႈဟု ဆိုကာလက္မခံဘဲUNFCတခုလံုးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကဖြဲ႔မည့္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တို႔အၾကားတိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု ၾသဂုတ္လ၂၈ရက္တြင္တုန္႔ျပန္ ခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္သီးျခား ျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးမွသာေျပလည္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အစိုးရကေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈေနာက္ပိုင္းKNU၊NMSP၊KNPP၊ႏွင့္SSA-Nအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကကိုယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ၿပီးေဆြးေႏြးရန္ဆက္သြယ္ေနသည္ ဆုိေသာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမကို ျငင္းဆိုၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ မြန္အဖြဲ႔ကိုမူ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ လေက်ာ္ကမြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင့္က မြန္သံဃာ အခ်ဳိ႕ကိုေစလႊတ္၍ NMSP ၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္းဖူးေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ဆိုသည္။
UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ SSA-N၊ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေန
ေသာ္လည္း KIOက ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ စာေပးစာယူ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း SSA-Nႏွင့္မူအဆက္သြယ္ မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ဘက္က တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္ရပ္ၿပီး
ႏုိင္ငံေရးအရမူ UNFC ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုေနသျဖင့္ ေသာင္မတင္ေရမက် ျဖစ္ေနသည္။
ၾသဂုတ္၂၂ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝးက တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠဌအျဖစ္ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ျမစ္ၾကီးနားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းေဇာ္ကို တာဝန္ေပးလိုက္သည္။
သို႔ေသာ္ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာက “သူတို႔မွာက နည္းပရိယာယ္ေတြ
မ်ားတယ္။တကယ့္ပြဲျဖစ္ရင္ေတာင္မွက်ေနာ္ထင္တယ္။အဲဒီ(ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ) အဖြဲ႔မဟုတ္ပဲနဲ႔ တျခားျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ေလ” ဟု ေျပာသည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၿပီး စုေပါင္း၍ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၂ဝ၁၁ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ အပစ္ရပ္ႏွင့္ အပစ္မရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔က အေျခခံ ၆ ဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၆ ဖြဲ႔အျဖစ္ UNFC ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: