ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 25 april 2011

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စနစ္အသစ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ပိုင္ Monday, 25 April 2011 18:33
.သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ စနစ္အသစ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
             မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ ဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပံု - AP)
ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ “ယေန႔ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေခတ္ေနာက္က် မက်န္ရစ္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စား၀တ္ေနမႈ ျပည့္စုံဖူလုံေရးအတြက္ လယ္ယာက႑ကုိ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီ စက္မႈႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားကုိ ဘက္စုံတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္” ဟုသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
ထို႔အျပင္ ေျမရွိလွ်င္ အလုပ္ရွိရမည္၊ ေရရွိလွ်င္ အလုပ္ရွိရမည္ ဆုိေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားေအာင္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး လူသယံဇာတ၊ ေျမသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ရမည္ဟုလည္း ေျပာဆုိသည္။
ယခု အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစုိးရမွ သမၼတအသစ္ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရအသစ္သုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကမူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ေလးလတႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ သ၀ဏ္လႊာမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေျပာဆုိသည္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူညီမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္သည္။
ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးကမူ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ေရ၊ေျမ၊သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ရွိပါလ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေၾကာင္းကုိအားလုံးအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း”ဆုိသည့္ ေျပာဆုိမႈကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမွန္ကုိ အစုိးရသစ္ သိျမင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ထုိေၾကာင့္ အစုိးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ေပး ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“သမၼတတေယာက္အေနနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ အစစ္အမွန္ တကယ္ေျပာင္းခ်င္လုိ႔ ပါးစပ္က ထုတ္ေျပာတာပါ။ တကယ္လည္း ေစတနာရွိရွိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။
ဦးသိန္းစိန္၏ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေျပာဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။
ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကမူ တုိင္းျပည္၌ မတုိးတက္ေသာက႑ဟူ၍ မရွိဘဲ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားမွအစ အားလုံးတုိးတက္ေၾကာင္းကုိ အၿမဲတေစ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေရွး႐ႈၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ မ်ားအၾကား ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က အစုိးရ မည္သုိ႔ပင္ ေျပာင္းလဲသည္ဆုိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္မွာမူ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္အတြက္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍အေျပာခ်ည္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲအမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိလွ်င္ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈလည္းလုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အေျခခံက်သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိမူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏မိန္႔ခြန္းတြင္နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ရရွိခဲ့သည့္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို ဆက္ခံၿပီး ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အာဏာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တဖက္ႏုိင္ငံကုိအထင္ႀကီးအားကုိးစိတ္မ်ားေပ်ာက္ေအာင္၊ တဖက္ႏုိင္ငံထက္ သာလြန္ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္၊ ကုိယ့္ေဒသကုိယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၿပီး ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစရန္၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ေစလုိသည့္ မိမိတုိ႔ ေစတနာကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ ယုံၾကည္ေစရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: