ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 28 april 2011

ဓာတ္ဆီ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ပိုအလုပ္ျဖစ္လာ

ဧရာဝတီ Thursday, 28 April 2011 17:18
ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားအားလုံးတြင္ကားတစီးတေန႔ဓာတ္ဆီႏွစ္ဂါလန္သာ ေရာင္းခ်ေပးေသာ စနစ္ကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ တရား၀င္ စတင္က်င့္သုံး လုိက္ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ဆီေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သြားသည္။
Oil-Shop-black-market
စက္သံုးဆီ ေမွာင္ခိုအေရာင္းဆိုင္တဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - Popular News)
ဓာတ္ဆီ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ဧၿပီလ၂၄ ရက္မတုိင္မီက ဓာတ္ဆီ တဂါလန္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေအာက္၀န္းက်င္တြင္သာအေရာင္း အ၀ယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စနစ္သစ္စတင္က်င့္သုံးေသာ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဓာတ္ဆီတဂါလန္ က်ပ္ ၅၆၀၀ အထိ ေစ်းတက္ သြားေၾကာင္း ဓာတ္ဆီ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ယေန႔ ဓာတ္ဆီေစ်း အနည္းငယ္ျပန္က်သြား၍ က်ပ္ ၅၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္။
“သႀကၤန္ၿပီးေတာ့ ေမွာင္ခုိေစ်း ဓာတ္ဆီတဂါလန္ က်ပ္ ၄၅၀၀ ကေန ၄၉၀၀ ၾကားမွာပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္တယ္။အဲဒါကားတစီးဓာတ္ဆီတေန႔ႏွစ္ဂါလန္ပဲေရာင္းမယ္ဆုိေတာ့ေမွာင္ခိုေစ်းကျပန္ထုိး တက္သြားတယ္။အျပင္မွာအခုဓာတ္ဆီတဂါလန္ေရာင္းေစ်း(ဓာတ္ဆီထုတ္သူက ေမွာင္ခုိသမားထံျပန္ေရာင္းသည့္ေစ်း)၅၄၀၀၊၀ယ္ေစ်း(ေမွာင္ခိုသမားမ်ားထံမွသုံးစြဲမည့္သူက၀ယ္ သည့္ေစ်း) ၅၆၀၀ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကားသမားတဦးက ေျပာသည္။
ပုဂၢလိကသုိ႔လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ကအစုိးရ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားအားလုံးတြင္ကားတစီးတေန႔ဓာတ္ဆီႏွစ္ဂါလန္သာေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ ယခုျပန္လည္က်င့္သုံးေသာစနစ္သည္စစ္အစုိးရလက္ထက္ကစနစ္ေဟာင္းကုိျပန္လည္ အသက္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ကားသမားမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။
ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ဓာတ္ဆီ တဂါလန္ အစုိးရ သတ္မွတ္ေစ်း ၂၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းက ဆီဆုိင္မ်ားတြင္ ဓာတ္ဆီထုတ္ရန္ ရာႏွင့္ခ်ီ တန္းစီေနေသာ ကားတန္းမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ကားတစီး တေန႔ ဓာတ္ဆီႏွစ္ဂါလန္ သာ ေရာင္းေပးသည့္ စနစ္ က်င့္ သုံးေသာ္လည္း သုံးရက္စာ ၆ ဂါလန္အထိ ထုတ္ေရာင္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေရာင္းတာပါ။ ဆုိင္အားလုံး ကားတစီးတေန႔ႏွစ္ဂါလန္ပဲ ေရာင္းခုိင္း ထားတယ္။ ႏွစ္ရက္၊ သုံး ရက္စာ ဆီႀကဳိထုတ္သြားလုိ႔ရပါတယ္။ အခုဆီတန္းစီတဲ့ကား ေလ်ာ့သြားပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဇင္ေယာ္ ဓာတ္ဆီ အေရာင္းဆုိင္မွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။
ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ပေပ်ာက္ရန္အတြက္ ကားတစီးတေန႔ဓာတ္ဆီႏွစ္ဂါလန္ ေရာင္းခ်သည္ဆုိေသာ္လည္း ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားက ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သုိ႔ ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ပုိ၍ပင္ ႀကီးမားလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“ဆီဆုိင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းထားတဲ့ ဆီေမွာင္ခိုထုတ္တဲ့ အုပ္စုေတြရွိတယ္။ သူတို႔က ကားထဲမွာ ဂါလန္ ၅၀ ၊ ၁၀၀ ဆန္႔ ေအာင္ ဆီ တုိင္ ကီ ေတြကို ျပင္ရုိက္ၿပီး ဆီဆုိင္ေတြက သူတို႔ကုိ ဆီေတြ ခိုးထုတ္ေရာင္းေပးတယ္။ ရတဲ့အျမတ္ကို ကားသမားနဲ႔ ဆီဆုိင္နဲ႔ တ၀က္ ဆီယူၾကတယ္။ ဆီဆုိင္တုိင္းလုိလိုမွာ ဆီေမွာင္ခုိသမားနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ဓာတ္ဆီကို တုိက္ရုိက္(သုိ႔မဟုတ္) သြယ္၀ုိက္ေရာင္းၾကတယ္”ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဘီအုိစီေကြ႕ရွိ Denkoပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္တြင္ ဓာတ္ဆီ တန္းစီေလ့ရွိသူ အငွားကား ေမာင္းသူ တဦး က ေျပာသည္။
ဓာတ္ဆီကန္႔သတ္ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳမည့္သူအမ်ားစု အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။
“ဓာတ္ဆီသုံး အငွားကားေတြ အကုန္လုံး ဒုကၡေရာက္တယ္။ တေန႔ ႏွစ္ဂါလန္ဆုိေတာ့ ဘယ္လိုမွ မေလာက္ဘူး။ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ မွာက ဆီတဂါလန္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္တယ္။ ေအာ့တိန္းဓာတ္ဆီကလည္း တဂါလန္ကုိ ၄၁၀၀ ရွိတယ္။ CNG အငွားကားက ဓာတ္ေငြ႕တအုိးျဖည့္ရင္၂၀၀၀ ပဲကုန္တယ္။ တေနကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ေမာင္း ခရီးသည္ရွာလုိ႔ရတယ္။ ဓာတ္ဆီသမားက ၿမိဳ႕ပတ္ ခရီးသည္ မရွာႏုိင္ဘူး။ ခရီးတုိတေၾကာင္း CNG ကားက ၁၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ လုိက္ႏုိင္ေပမယ့္ ဓာတ္ဆီကားက ခရီးတုိ တေၾကာင္း အနည္းဆုံး ၂၀၀၀ ေလာက္ရမွ ကိုက္တယ္။ ဓာတ္ဆီ အငွားကားေတြအကုန္လုံး အေတာ္ကုိ ျပႆနာတက္ေနတယ္”ဟု အထက္ ပါ အငွားကား ေမာင္းသူ က ေျပာဆုိသည္။
ျပည္တြင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ဓာတ္ဆီကန္႔သတ္ေရာင္းခ်မႈသည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးသဘာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ဓာတ္ဆီကုိ တဂါလန္ ၂၅၀၀ နဲ႔ သတ္မွတ္ေရာင္းတယ္။ ကားတစီး ဓာတ္ဆီ ႏွစ္ဂါလန္ပဲ ကန္႔သတ္ေရာင္းတယ္။ ဒါေတြက ေစ်း ကြက္စီးပြားေရး သေဘာတရားမဟုတ္ပါဘူး။ ေစ်းကြက္ကုိ ဖြင့္ေပးရမယ္။ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ဆီဆုိင္ေတြက လိုက္ ေရာင္း ခြင့္ျပဳရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရက ဓာတ္ဆီ၀ယ္မသုံးႏုိင္ေတာ့တဲ့ ကားေတြအတြက္ CNG သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး ကားေတြ အျဖစ္
ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးမယ္ဆုိရင္ ဓာတ္ဆီျပႆနာ အထုိက္အေလ်ာက္ ေျပလည္သြားမယ္။ CNG က ကုိယ့္ႏုိင္ငံကထြက္ေနတာပဲ။ ဘယ္ကမွ တင္သြင္းစရာမလုိဘူး။ ၀ယ္စရာမလိုဘူး”ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္က ဆိုသည္။
အစုိးရ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ၂၄၀ ကုိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီ အပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေပါင္း၂၀ က စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္း ရယူ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Geen opmerkingen: