ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 12 april 2011

EU သုိ႔ ခရီးသြားပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ေအပီ ေဖာ္ျပ

ေသာမတ္စ္ေမာင္ေရႊ အဂၤါေန႔၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၀၀ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။ ဥေရာပသမဂၢEUအဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားမႈကို အဂၤါေန႔မွစ၍ ႐ုပ္သိမ္းေတာ့မည္ဟု ေအပီ သတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္ဧၿပီလထိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးျဖင့္စစ္ဘက္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူသမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္။ (ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ)
အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ခရီးသြားခြင့္ ပိတ္ဆို႔မႈကို တႏွစ္တိတိ ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ဟု အမည္မေဖာ္ျပေသာ EU အရာရွိတဦး၏ အဆိုကုိ ေအပီက ကုိးကားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ႐ုပ္သိမ္းခံရမည့္ အရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲ၌ ၂၀၁၀ ဧၿပီလအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးျဖင့္ စစ္ဘက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ လက္ရွိ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိကုိမူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။
ထိုသုိ႔ ပိတ္ပင္တားဆီးထားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားက ေဝဖန္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထင္ရွားေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ားက EU ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆိုဖြယ္ ရွိသည္။
ဘရပ္ဆဲအေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး အႀကံေပးအဖြဲ႔ InternationalCrisisGroupက အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကို ျမန္မာအစုိးရအေပၚစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္အျခားအေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္မတ္လတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အစီရင္ခံစာ တေစာင္ထဲ၌ ထပ္ေလာင္းတိုက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

Geen opmerkingen: