ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 19 april 2011

ျမန္မာ့အင္တာနက္ လြတ္လပ္မႈ ဒုတိယအဆိုးဆံုး

ဧရာဝတီ Tuesday, 19 April 2011 19:29
.ျမန္မာအစိုးရသည္ သတင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ အခန္းက႑မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရးအတြက္သာ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လိုလားေနၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား အင္တာနက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳခြင့္မရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ FreedomHouse အဖြဲ႔က ဆိုသည္။
                                               ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအင္တာနက္ဆိုင္တခုမွရဟန္ေတာ္မ်ား(ဓာတ္ပံု-AFP)
အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၇ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအဆိုးဆံုးျဖစ္ၿပီး ပထမအဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံမွာ အီရန္ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည့္FreedomHouseအဖြဲ႔ကအဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစီရင္ခံတေစာင္အျဖစ္ ယမန္ေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာအခန္းက႑သည္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္မွစ၍ တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သူမ်ား၊ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားကိုအဓိကပစ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈကို ထိခိုက္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။
FreedomHouse၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူမစၥတာေဒးဗစ္ေဂ်ခေရမာကဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရမ်ားသည္ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ပိုမ်ားသည္ဟု ေျပာသည္။
FreedomHouseသည္အက်ိဳးအျမတ္မရည္ရြယ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး၁၉၄၁ခုႏွစ္တြင္စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတဝန္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သုတသန ျပဳလုပ္ကာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက အင္တာနက္ ဆာဗာ ႏွစ္ခုရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရက တႏိုင္ငံလံုးရွိ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ပိတ္ခ်ျခင္း၊ ေႏွးေကြးေစျခင္း တို႔ကို အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း Freedom House ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၎အဖြဲ႔အစည္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၃.၄ သန္းရွိသည့္ အနက္ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္သူမ်ားမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားမွာ ၅၂၀ သာရွိေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ တည္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ ဘေလာ့ဂ္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရတနာပံု တယ္လီပို႔သည္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား သတင္းစာမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ၍ မရႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ဆို႔ထားသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သတင္း၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အင္တာနက္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေပါက္ၾကားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပို၍ ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: