ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 25 april 2011

ႀကံ့ဖြံ႔ ယာယီ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း တာ၀န္ယူ

လင္းသန္႔ Monday, 25 April 2011 18:48
.အစိုးရသစ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရဦးေရႊမန္းသည္အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ)၏ ဒု ဥကၠဌ အျဖစ္ မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပါတီ အစည္းအေ၀းမွတဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ယာယီ ဥကၠဌ ရာထူး ကိုပါ ပူးတြဲ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီဟု သိရသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရဦးေရႊမန္းသည္ ယခင္ နအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ တတိယ အဆင့္ရွိသူ ျဖစ္သည္။
                                                                  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရဦးေရႊမန္း(ဓာတ္ပံု-ရိုက္တာ)
အစုိးရသစ္ မထြက္ေပၚလာမီက ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္မွာ သမၼတရာထူး ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသည့္ ေန႔မွ စတင္ကာ ပါတီဥကၠဌ ရာထူးကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယင္း ပါတီ ဥကၠဌ လစ္လပ္ေနရာတြင္ သူရ ဦးေရႊမန္းက ယခုကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူလုိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ အသုိင္းအ၀ိုင္း က ဆုိသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွစ၍ ရာထူး သက္တမ္း အတြင္း ပါတီအဖြဲ႔အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြင္း၌ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမ်ား ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီ အစည္းအေ၀းတြင္ သူရ ေရႊမန္းက ပါတီတြင္းမွာ“ဒီမုိကေရစီ”ရွိရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၏ အလြန္ ယံုၾကည္ရသူအျဖစ္ သတင္းႀကီးသူ ဦးေအာင္ေသာင္းကမူ ပါတီတြင္း စစ္တပ္ပံုစံ စည္းလံုးမူရွိရန္ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ဆုိသည္။
“တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔ ဆုိတဲ့ စစ္တပ္ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားတယ္”ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
ယခင္က ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီတြင္ မရွိခဲ့ေသာ ဒု ဥကၠဌ ရာထူးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး(၁)၊ အတြင္း ေရးမႉး (၂)ရာထူး ေနရာအသစ္မ်ားကို မၾကာေသးခင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ နွင့္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံု အၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ေန ရာ သစ္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။
အတြင္းေရးမႉး(၁)ေနရာအတြက္ယခင္စက္မႈ(၁)၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၊ အတြင္းေရးမႉး(၂) ေနရာအတြက္ ယခင္စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၊ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးသိန္းေဇာ္တုိ႔ကိုတာ၀န္ေပးလုိက္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနရာအတြက္ ဦးေဌးဦးက ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါ ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ယခင္၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္း(သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီး) အပါအ၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ႏွင့္ အနီးဆံုးသူမ်ားက ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္မ်ားကို ယူၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါတီတြင္း သတင္း မ်ားက ဆုိသည္။
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ယခင္၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားအၾကား ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ေနရာရေရးအတြက္ အုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Geen opmerkingen: