ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 8 april 2011

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းသည့္ျပည္နယ္မ်ဳိးRNDPလိုလား

သဲသဲ ေသာၾကာေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၁ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ဝန္ၾကီး ၃ ဦး ရရွိေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ မရွိလွ်င္ လူထုကို ေပးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစလိုေၾကာင္း ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP က ေျပာဆိုလုိက္သည္။
“အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါတယ္ဆိုေပမယ့္ဘယ္ေလာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတာမသိေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက လူထုကို ေပးထားတဲ့ ကတိေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔က ဒီအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရ ရွိေပမယ့္ ဗဟိုက အရာရွိေတြပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရင္ ဘာမွ ထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု RNDP အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေစာက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးလွေမာင္တင္(ဗုိလ္မႉးၾကီးေဟာင္း)ကေဖေဖာ္ဝါရီ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ၾကီး၉ေနရာ၌RNDPက ၃ ဦး ပါဝင္ၿပီး၊ က်န္ဝန္ၾကီးမ်ားမွာ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ၅ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တဦး ျဖစ္သည္။
RNDP ဝန္ၾကီး ၃ ဦးမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ဦးေက်ာ္သိန္း (သားငါး၊ သတၳဳ၊ စြမ္းအင္)၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္၁မွဦးသာလူေခ်(စက္မႈ၊အလုပ္သမား၊အားကစား)ႏွင့္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ဦးေအာင္သန္းတင္ (ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး) တို႔ ျဖစ္သည္။
ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ရရွိေရးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအတြက္ အၾကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း RNDPသံုးသပ္သည္။ “ရခိုင္မွာက ပင္မဓာတ္အားလိုင္းက လွ်ပ္စစ္မရေတာ့ ေလာင္စာဆီသံုး တာဘိုင္က ယူရတယ္။ တယူနစ္ကို ၂၅ က်ပ္ က်ရမွာကို ၅ဝဝ ေပးသံုးေနရတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုတာမ်ဳိး ခ်က္ခ်င္း ေဆာက္လို႔လည္း မရဘူး။ ဖြဲမီးသံုးရင္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈက ျဖစ္မယ္။ ဂက္စ္ကေန လွ်ပ္စစ္မရေတာ့ ဒါကို ျပည္နယ္အစိုးရက ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ ခက္ေနတယ္” ဟု ဦးလွေစာက ေျပာသည္။
အဓိက ျပည္နယ္ စီးပြားေရးျဖစ္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သားငါးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးသင့္သည္ဟုလည္း သူက ဆုိသည္။
ဆန္သယ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည့္ လယ္ယာက႑တြင္မူ အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးသယ္ယူ ေရာင္းခ်ခြင့္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ေထာက္ျပႏိုင္ခြင့္ ရွိလာျခင္းကို ျပည္နယ္ အက်ဳိးအျမတ္အျဖစ္ RNDP က ရႈျမင္သည္။
ရခိုင္ေဒသတြင္ စီးပြာေရးသမားမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပင္လယ္၌ ငါးဖမ္းကြက္မ်ားကို တရားမဝင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈကို လာဘ္စားမႈမ်ားထဲမွ တခုအျဖစ္ RNDP က ေထာက္ျပသည္။
ထိုသို႔ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၌ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္မူ ငါးဖမ္းကြက္ ေလလံတခုကို ျပည္နယ္အစိုးရက ဆိုင္းငံ့ႏိုင္ခဲ့သည္။
မတ္လ၃ဝရက္ေန႔တြင္အာဏာလႊဲယူခဲ့သည့္ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္၌ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအနက္ ရခုိင္တြင္သာ တိုင္းရင္းသားပါတီ တခုတည္းမွ ဝန္ၾကီး ၃ ဦးအထိိ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တိုင္းေဒသၾကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဥပေဒခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဝင္ေရာက္ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ခြင့္ရွိကာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္လည္း ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား စာရင္း

၁။ ဗိုလ္မႉးၾကီး ထိန္လင္း (တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္) လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
၂။ ဦးေက်ာ္ခင္ (ၾကံ႕ဖံြ႔) လယ္ယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း
၃။ ဦးလွဟန္ (ၾကံ႕ဖံြ႔) သာသနာေရးႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး
၄။ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္မင္း (ၾကံ႕ဖံြ႔) က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
၅။ ဦးျမေအာင္ (ၾကံ႕ဖံြ႔) စီးပြားေရး
၆။ ဦးစိုးေအး (ၾကံ႕ဖံြ႔) ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
၇။ ဦးေအာင္သန္းတင္ (RNDP) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး
၈။ ဦးေက်ာ္သိန္း (RNDP) သားငါး၊ သတၳဳႏွင့္ စြမ္းအင္
၉။ ဦးသာလူေခ် (RNDP) စက္မႈ၊ အလုပ္သမား၊ အားကစားGeen opmerkingen: