ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 2 april 2011

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကိုရဲခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္

ဖနိဒါ ေသာၾကာေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၅၅ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကုိရန္ကုန္တုိင္းဒုတုိင္းမႉးရာထူးမွျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ရာထူးသုိ႔ ေျပာင္းလဲကာ အစိုးရသစ္က ခန္႔အပ္လုိက္သည္။
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းသည္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္စစ္ဗ်ဴဟာမႉးတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး၊ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းအပတ္စဥ္၂၃တြင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတုိင္းမႉး ျဖစ္လာခဲ့သည္။
“အရင္က တပ္က ဝင္ကိုင္ထားေတာ့ တပ္က အာဏာမ်ားတယ္ေပါ့။ အထူးသတင္းေတြမွာေပါ့။ တပ္နဲ႔တြဲၿပီး ကိုင္ရတယ္ေလ။ အခုကေတာ့ တပ္ကလည္း သူ႔တပ္သူယူ၊ ရဲကလည္း သူ႔မူလလံုၿခံဳေရး တာဝန္ သူယူထားတယ္။ ဥပေဒအရ လုိက္နာက်င့္သံုးၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရဲလည္း ရဲပါဝါနဲ႔ ျမင့္လာမွာေပါ့။ မူလက ရွိခဲ့တဲ့ ပံုစံထက္စာရင္ ပါဝါနည္းနည္း ျမင့္လာတာေပါ့။ ရဲရဲ႕ ေဒသလံုၿခံဳေရး မူလတာဝန္ျဖစ္တာကုိ လုပ္လုိ႔ ရမွာေပါ့။ အရင္ကလုိတပ္ကၾကားဝင္စစ္တာတုိ႔မလုပ္ရေတာ့ဘူးေပါ့”ဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။Geen opmerkingen: