ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 16 maart 2011

အင္တာနက္ဖုန္းမေခၚရန္ဆက္သြယ္ေရးပိတ္ပင္

ေအာင္ျမတ္စိုး၊ ဖနိဒါ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္
ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ (VOIP) မ်ားကို ပိတ္ပင္မႈ တင္းၾကပ္ရန္ ေၾကးနန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
Skype,Gtalk,Pfingo,VZOမွတဆင့္ႏိုင္ငံျခားသို႔ဖုန္းေခၚမႈေၾကာင့္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တရားဝင္ ႏုိင္ငံျခားေခၚဆိုမႈမ်ား က်ဆင္းကာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ၾကီးဌာန ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင့္လြင္၏ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ရက္စဲြပါ ညႊန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး VOIP ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ပါရွိသည္။
ညႊန္ၾကားစာကို ႏိုင္ငံတဝွန္းရွိ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား publicaccesscenter(PAC)ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ MyanmarInfo-TechCorp. Ltd ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ထံ ေပးပို႔ခဲ့ရာ ကုမၸဏီကလည္း မတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ စာထုတ္ကာ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္Skypeႏွင့္Pfingoအသံုးျပဳ၍ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ဖုန္းေခၚဆိုမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္ဆိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ႏိုင္ငံတကာဖုန္း InternationalDirect Dialing - IDD ေခၚဆိုႏႈန္းထားမ်ားမွာ FEC ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ေပးေဆာင္ရသည့္အျပင္ အင္တာနက္ VOIPဖုန္းမ်ားထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုမိုေစ်းႏႈန္းျမင့္မား ေနျခင္းေၾကာင့္ အင္တာနက္ဖုန္းမ်ားကို လူထုက ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကသည္။
အစိုးရ ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ ေခၚဆိုပါက ပထမ တမိနစ္အတြက္FEC၄.၅ ေဒၚလာ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄ဝဝဝ ခန္႔) ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေခၚဆိုပါက FEC ၁.၄ ေဒၚလာ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္) အသီးသီး က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားတြင္ VOIPစနစ္သံုး ေခၚဆိုပါက အေမရိကန္သို႔ တမိနစ္ ၁ဝဝ က်ပ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တမိနစ္ ၅ဝ က်ပ္ ခန္႔သာ က်သင့္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ပံုမွန္ေခၚဆိုခထက္ ပိုမိုသက္သာသည့္ ၾကိဳတင္ေငြေပးစနစ္သံုး ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကတ္မ်ား ဆက္သြယ္ေရးမွ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ေသးသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကိဳတင္ေငြေပးစနစ္သံုး ဖုန္းကတ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို စစ္အစိုးရက ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
VOIPမသံုးရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံႏွံေနေသာ္လည္း တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အင္တာနက္ ဆိုင္မ်ားက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူ သံုးစြဲခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အင္တာနက္ဆားဗစ္လုပ္ငန္း ISP ၂ ခုရွိၿပီး ရတနာပံုတယ္လီပို႔တ္ႏွင့္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ယခု ေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာ ဝင္ေငြထိခိုက္မည္မဟုတ္ပဲ အသံုးျပဳသူမ်ားသာ အဓိကထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း အလံုၿမိဳ႕နယ္မွ အင္တာနက္ ဆိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။
"ဖုန္းေတြကို မေခၚရေတာ့ဘူး ဆိုရင္လဲ Gtalk အခ်င္းခ်င္း၊ Skype အေကာင့္အခ်င္းခ်င္း အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ၿပီး ေျပာလာၾကမွာပဲ ထင္တယ္။ ဖုန္း တိုက္႐ိုက္ေခၚမရေတာ့ အြန္လိုင္းတက္လာမယ့္အခ်ိန္ ေစာင့္ၿပီး သံုးရတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဒီမွာက ေကာ္နက္ရွင္လည္း မေကာင္းေတာ့ သံုးတဲ့သူေတြအခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း ပိုၿပီး ျဖစ္ၾကမွာေပါ့" ဟု သူက ေျပာသည္။

Geen opmerkingen: