ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 21 maart 2011

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ အပိတ္ခံရသူ ၇၅ ဦး ရွိၿပီ

ဖနိဒါ တနလၤာေန႔၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၅၄ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ မဲဆြယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ မတင္သြင္းဟုဆိုကာ ေကာ္မရွင္က လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ေနာက္တၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မျပဳေတာ့သူေပါင္းမွာ ၇၅ ဦး ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တစညပါတီမွ ၃၂ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုNDFမွ ၁ဝ ဦး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ၈ ဦး၊ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ၃ ဦး၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၁ ဦးႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ ၂၁ ဦး ျဖစ္သည္။
အသံုးစရိတ္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ မတင္ျပႏိုင္လွ်င္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ အပိတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ဇနီးသည္ ေဆး႐ံုတင္ခဲ့ရသျဖင့္ အခ်ိန္မီ စာရင္းမတင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဆရာဝန္ေထာက္ခံစာႏွင့္ တင္ျပခဲ့ေသာ ဝံသာႏု NLD(ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ)၏ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ဦးထြန္းေရႊက နာမည္ပ်က္စာရင္း အသြင္းခံရမႈအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသည္။
“႐ံုးကဘာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိတယ္ဆိုတာလည္းမေျပာဘူး။အဘတင္တဲ့အခ်က္ေတြအားလံုး တင္ထားတယ္ဆုိေတာ့ ၿပီးျပည့္စံုတယ္လို႔ ထင္ထားတာ။ ဘာလုိတယ္လုိ႔လည္း မေျပာေတာ့ အဘဘက္က ျပည့္စံုၿပီလုိ႔၊ ဒီလုိေၾကညာလုိက္မယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ဘယ္လုိသေဘာေပါက္ရမွန္းေတာင္ မသိဘူး”ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ရက္ေနာက္က်သူမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က အိမ္အေရာက္ စာပုိ႔ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယပတ္အတြင္း ေဆးလက္မွတ္၊ က်မ္းက်ိန္လႊာႏွင့္ ေငြအသံုးစရိတ္ အျပည့္အစံုကုိ ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မရွင္႐ံုးသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
တစည ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဟန္ေရႊကမူ အခ်ဳိ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ပ်က္သျဖင့္ မတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမတ္ေလာင္းတဦး၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ အထိ သံုးစြဲခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: