ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 28 maart 2011

အဂတိလိုက္စားမႈႈ တိုက္ဖ်က္ရန္ အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ကိုုေျပာ

မဇၩိမသတင္းဌာန တနလၤာေန႔၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥၩိမ)။ ။အဂတိလိုက္စားမႈႈ ျပႆနာ တိုက္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊႊက ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရသစ္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အၾကံေပးခဲ့သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွလာေသာ သတင္းတရပ္က ဆိုသည္။
အသက္ ၇၈ ႏွစ္ရွိ နအဖအၾကီးအကဲ၏ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စေနေန႔႔က ႏႈွႈတ္ဆက္ မိန္႔႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ (GrossDomesticProduct-ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖုိး စုစုေပါင္း)သည္ လာအိုႏွင့္ ကေမၻၻာဒီးယားႏုိင္ငံ တုိ႔႔ ေအာက္သို႔ပင္ နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ပထမဆံုုးအၾကိမ္ ၀န္ခံမႈျပဳသြားျပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ရမည္ဟုု ထဲ့သြင္းေျပာဆိုုသြားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ ဦးသိန္းစိန္အား အာဏာလႊဲႊေပးမည့္ ရက္ကုိမူ ယခုအခ်ိန္အထိ အတိအက် မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ ၀န္ၾကီးမ်ားလိုုအပ္လ်ွင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုႏိုုင္ေၾကာင္းလည္း တပ္မေတာ္ေန႔က ညစာစားပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက ဖိတ္ၾကားသြားခဲ့သည္။
အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းတခုက အစုိးရသစ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္ အဂၤၤါေန႔႔တြင္ က်မ္းသစၥၥာ က်ိန္ဆုိၾကမည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔႔ေသာ္ အရင္ရက္မ်ားက လႊႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ခန္႔႔မွန္းရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ ဧျပီလ ပထမ အပတ္ထဲတြင္ အာဏာရယူလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။
TransparencyInternationalအဖြဲ႕၏၂၀၀၉ခုႏွစ္အဂတိလို္က္စားမွႈအညႊႊန္းကိန္း(CPI)တြင္ အဂတိလိုက္စားမွႈအျမင့္ဆံုး စာရင္း၌ ဆိုမာလီယာ ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္ နစၥၥတန္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ ဒုတိယ ေနရာ၌ ရွိေနသည္။

Geen opmerkingen: