ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 30 maart 2011

စစ္တပ္ကိုအင္အားေတာင့္ေအာင္လုပ္မည္ဟုဦးသိန္းစိန္ေျပာ

ဖနိဒါ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ပထမဆံုးေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ စစ္တပ္အင္အား ေတာင့္တင္းေအာင္ တည္ေဆာက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
“ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကုိေပါ့ေပါ့တန္တန္နဲ႔သေဘာထားၾကရင္ေခတ္သစ္ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ဳိနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထဝီဝင္ အေနအထားေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ေတြ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိေနတာကုိ အားလုံး သေဘာေပါက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အဆင့္မီ တပ္မေတာ္တရပ္ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္" ဟု အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
၁၉ႏွစ္ၾကာအတိုက္အခံမ်ားကိုဖိႏွိပ္ကာအုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့ကာဗုဒၶဟူးေန႔တြင္အနားယူသြားသည့္အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဦးသန္းေရႊ၏လူယံုတဦးဟုလူသိမ်ားေသာအသက္၆၆ႏွစ္အရြယ္ဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးတြင္ႀကိဳတင္ေရးသားလာခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းကိုဖတ္ၾကားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမေတာင့္တင္းရင္သူတပါးရဲ႕အႏုိင္ထက္ျပဳက်င့္မႈကုိခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္မင္းကုိယ္ခ်င္း၊ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္းနဲ႔ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီၿပီးေနလာခဲ့ၾကတဲ့လူမ်ဳိးဘဝမွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဇတ္သိမ္းခန္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကုိ လြယ္လြယ္ကေလးနဲ႔ က်ေရာက္ရျခင္ဟာ ေခတ္မီတဲ့ တပ္မေတာ္တရပ္ မရွိခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။
“လက္ရွိတပ္မေတာ္ကုိအင္အားေတာင့္တင္းတဲ့တပ္မေတာ္၊အစြမ္းအစရွိတဲ့တပ္မေတာ္၊ေခတ္မီတဲ့ တပ္မေတာ္၊မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ထက္တန္တဲ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္အားလံုးဝုိင္းၿပီးတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဟာႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာတာဝန္ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးကုိ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ဝုိင္းဝန္းၿပီး တာဝန္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အသင္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဝင္ေငြ အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လ်ာထားေသာ စစ္အသံုးစရိတ္မွာ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁.၈ ထရီလီယံ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ စစ္သည္အင္အား ၄ သိန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ စစ္တပ္၏ အသံုးစားရိတ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က စစ္ေဆးခြင့္ မျပဳဘဲ ကန္႔သတ္ထားသည္။
အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးသန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးယူခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္မွ စစ္အစိုးရကို ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုရာတြင္ အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္ဆီးေနသည့္ ႏိုင္ငံကို ေအးခ်မ္းေသာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ အေမြခံေကာင္းမ်ား ေပးသြားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရံုႏွင့္ မၿပီးဘဲ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုသည္ဟု ပါရွိသည္။
ထို႔အျပင္အတိုက္အခံမ်ားကိုလည္း“ကမၻာ့အလယ္မွာကိုယ့္တုိင္းျပည္ဂုဏ္သေရက်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ၾကဖို႔၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။
“ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုတရားနည္းလမ္းက်စြာနဲ႔ ရယူၾကမယ္ဆိုရင္ သာဓု ေခၚၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို ဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုသြားသည္။
သမၼတကအစိုးရကဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရွိေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုက်င့္သံုးမည္ဟုလည္း နာရီဝက္ခန္႔ၾကာေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အနိမ့္ဆံုးလစာသတ္မွတ္မႈကိုျမႇင့္တင္သြားမည္ဟုသဲလြန္စေပးေျပာၾကားသြားၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကိုတားဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားရာတြင္“လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈဟာလူတဦးခ်င္းထိခိုက္ေစ႐ံုသာမကႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကိုပါထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အကူညီကို ရယူၿပီး ထိေရာက္စြာ တားဆီးသြားပါ့မယ္” ဟု ဆိုသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တုိင္းတာ၍ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေနေသာ ယံုၾကည္ရသည့္ TransparencyInternational၏၂ဝဝ၉ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ တန္းတူ ကမၻာေပၚတြင္ဒုတိယအဆိုးရြားဆံုးလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈထူေျပာသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံမွာ ဆိုမာလီ ျဖစ္သည္။
သမၼတကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုအက်ယ္တဝံ့ေျပာၾကားသြားၿပီးစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းၫွိေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာသြားသည္။Geen opmerkingen: