ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 31 maart 2011

ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အသြင္သစ္ျဖင့္ ဆက္ထုတ္မည္

ဧရာဝတီ Thursday, 31 March 2011 19:18
.အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေနေသာ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းကို အသြင္သစ္၊ ဒီဇိုင္းသစ္၊ အေတြးအျမင္သစ္ျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ ဆက္လက္ ထုတ္ေဝမည္ ျဖစ္သည္။
ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ၿပီး ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ အင္တာနက္ေပၚမွ အလြယ္တကူ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူႏိုင္မည့္ အျပင္ မဂၢဇင္းစာအုပ္အေနျဖင့္လည္း မွာယူဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းႏွင့္ ယခု အသစ္ျပန္လည္ထြက္မည့္ မဂၢဇင္း၏ ျခားနားခ်က္မွာ မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အတြင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ပို၍ အေသးစိတ္၊ ေလ့လာ၊ စုေဆာင္းၿပီး ေရးသားတင္ျပထားသည့္အျပင္ ယခင္ကထက္လည္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို အေရာင္အေသြးစံု ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ထိုေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အစံုစံုကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ တင္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ Profileႏွင့္ Travelက႑မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ထားသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို Profileက႑တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး Thravelက႑တြင္မူ ျမန္မာျပည္တလႊား သဘာဝအလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ လွ်ပ္တျပက္ ျမင္ကြင္းမ်ား တင္ျပထားသည္။ ယခင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ ပံုႏွိပ္ မဂၢဇင္းမွ ကာတြန္း၊ ဓာတ္ပံု အက္ေဆးက႑မ်ား ဆက္လက္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
အသြင္သစ္ႏွင့္ ထြက္ရွိလာမည့္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းအေပၚ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Geen opmerkingen: