ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 9 mei 2011

ျမန္မာအာဆီယံဥကၠဌျဖစ္ေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိ

လင္းသန္႔ Monday, 09 May 2011 19:32
.ျမန္မာအစုိးရသစ္က၂၀၁၄ခုနွစ္အတြက္အာဆီယံဥကၠဌျဖစ္ေရးႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္းအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးယခုခ်ိန္အထိမေသခ်ာေသးေၾကာင္းသိရသည္။
၁၈ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံတက္ေရာက္လာသည့္အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားေမလ၇ ရက္ေန႔ကညစာစားပြဲမစမီဆုေတာင္းေနၾကစဥ္။ေရွ႕တန္း၀ဲဘက္အစြန္ဆုံးမွရပ္ေနသူမွာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပုံ-Reuters)
အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ေမလ၇–၈ ရက္၂ရက္က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္၁၈ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက္အလွည့္က်ဥကၠဌတာ၀န္ယူရန္ျမန္မာဘက္က အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္။
အာဆီယံအဖြဲ႕၏မူမ်ားအားျမန္မာအစုိးရ၏လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္အေပၚမူတည္၍ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ခံစဥ္းစားမည္ဟုလက္ရွိဥကၠဌေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ယခုကိစၥကို လာမည့္ေအာက္တုိဘာလဘာလီကြ်န္းတြင္က်င္းပမည့္အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟုအာဆီယံအရာရွိတဦးကိုကိုးကားၿပီးဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
၂၀၁၅ခုတြင္အာဆီယံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစည္းတလံုးတည္း ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥကၠဌတာ၀န္သည္အေရးပါေသာေၾကာင့္ျမန္မာအေနျဖင့္ အဆင္သင့္မျဖစ္ႏိုင္ေသးဟု ေလ့လာသူမ်ားကလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။
သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကျမန္မာအေနျဖင့္၂၀၁၆ခုႏွစ္မွသာ လက္ခံရန္တုိက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုအာဆီယံအရာရွိတခ်ိဳ႕ကိုကုိးကားၿပီးသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိဥကၠဌတာ၀န္ယူထားေသာအင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံသမၼတမစၥတာဆူဆီလုိဘန္ဘန္းယူဒုိယူႏိုက တနဂၤေႏြေန႔အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ျမန္မာအစုိးရ၏ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈအေပၚ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။
“ဒါေပမယ့္ျမန္မာအေနနဲ႔က်န္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕လက္မခံမႈျဖစ္ေနတာေတြကုိေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေတြကိုမျဖစ္မေနဆက္လုပ္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းဂ်ကာတာပို႔စ္ သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကအာဆီယံဥကၠဌတာ၀န္ယူမည္ဆိုပါကအေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္အာဆီယံအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မတြဲႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၿပီးအာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ကအေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
စကၤာပူႏိုင္ငံကလည္းအာဆီယံတံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းတြင္ျမန္မာ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဥကၠဌရာထူးအတြက္ကန္႔ကြက္ထားၿပီး အခ်ိန္ယူစဥ္းစားရန္တုိက္တြန္းထားသည္ဟု အာဆီယံအရာရွိတဦးကို ကုိးကား၍ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းႏိုင္ငံအပါအ၀င္တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက အဆုိပါရာထူးအတြက္ ကန္႔ကြက္မႈမရွိသကဲ့သုိ႔ ေထာက္ခံမႈ လည္း မရွိဟုဆုိသည္။ လာအုိ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံကမူ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSO)ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တုိးတက္ ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အာဆီယံ ဥကၠဌ ရာထူးေနရာအတြက္ ထုိက္တန္မႈမရွိဟု ကန္႔ကြက္ ေနၾကသည္။ ထုိသို႔ကန္႔ကြက္သူမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔လည္း ပါ၀င္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ အာရွေရးရာ ဒု လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဖီးလ္ ေရာ့ဘတ္ဆန္(PhilRobertson)က“က်ေနာ္တုိ႔အဓိကစုိးရိမ္တာကေတာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀၀ေက်ာ္ကိစၥ၊ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနတဲ့ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈတုိ႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ အႏုိင္က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနတာေတြပဲ”ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
အာဆီယံအသင္း၏ မူမ်ားထဲတြင္CSOမ်ားႏွင့္ခုိင္မာသည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လုိအပ္ၿပီးအျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာေဆြးေႏြးညွိႏိုင္းမႈမ်ား တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျပသခြင့္လည္း ရွိသည္။
“စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာဟာ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ ဥကၠဌရာထူးနဲ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈမရွိဘူး”ဟု စင္ၿပိဳင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ ၏ တြဲဖက္လႈံ႕ေဆာ္ေရးတာ၀န္ခံ မစၥ ဒက္ဘီစတူးဟတ္( Ms. Debbie Stothard) က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
“ျမန္မာ အစုိးရအေနနဲ႔က တကယ္ေျပာင္းလဲတယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးသင့္တယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြလုပ္သင့္တယ္။သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္သင့္တယ္။စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြကိုရပ္တန္႔သင့္တယ္”ဟု၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈအရလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ သိသာေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္စိန္ေခၚမႈႀကီးတခုျဖစ္ေနေၾကာင္းျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာ ဆို ၾကသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ဗမာျပည္မွာက အစုိးရေျပာင္းေပမယ့္ဘာမွမေျပာင္းဘူး။အာဆီယံပဋိဉာဥ္မွာ ျပည္သူလူထုကို လူ႔အခြင့္အေရးအာမခံပါမယ္ ဆုိတဲ့အတြက္ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးဒီဥကၠဌရာထူးလက္ခံႏိုင္မလဲ။သိသာထင္ရွားတဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္လာရင္ေတာ့တမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ၊အာဆီယံကသူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုထိပါးလာရင္ေတာ့ဒီရာထူးျမန္မာကို ဘယ္ေပးမလဲ”ဟု ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကအဖြဲ႔၀င္၁၀ႏိုင္ငံအေနျဖင့္အသင္းႀကီး၏မူအရအလွည့္က် ဥကၠဌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အခြင့္အေရးရွိခဲ့ေသာ္လည္းအေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား က လက္မခံရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိစဥ္က အလွည့္က် ဥကၠဌ ရာထူးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရသည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက“အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံက ဥကၠဌ လုပ္ခြင့္ေတာင္းဆုိတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္ခြင့္က်ေတာ့ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးအတြင္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြမွာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ ေပး တာ တုိ႔ စတဲ့ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ကေတာ့ လုိေနတာအမွန္ပဲ”ဟု ေျပာဆိုသည္။
“သမၼတရဲ႕မိန္႔ခြန္းအတုိင္းလုိက္လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့အာဆီယံဥကၠဌရာထူးအတြက္ထုိက္တန္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေတာ့ သံသယရွိေနဆဲပဲ။ျမန္မာေတြအေနနဲ႔အာဆီယံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာမညံ့ပါဘူး။တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိပါတယ္”ဟုဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာျပည္)၏ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူဦးသုေ၀ကေျပာသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကျမန္မာႏိုင္ငံသည္၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက္အလွည့္က်ဥကၠဌတာ၀န္ယူရန္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။
၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္သူဦးတုိးေက်ာ္လႈိင္က“အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ ကတိ က၀တ္ပါတယ္။အာဆီယံအစည္းအေ၀းမွာ ျငင္းခုန္ၾက ေပမယ့္ ျမန္မာအေနနဲ႔အာဆီယံ ဥကၠဌရာထူးေတာ့ျဖစ္လာ မယ္ထင္တယ္။ခက္တာက အခုအစုိးရသစ္တက္ လာတဲ့ ကာလအတြင္းမွာေအာက္ေျခကေန၀န္ႀကီးအဆင့္ အထိဘာမွထူးျခားျမင္သာတဲ့အေျပာင္းအလဲမရွိေသးပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ႀကီးေလးတဲ့တာ၀န္ရွိေပမယ့္သမၼတမိန္႔ခြန္းပါအတုိင္းယေန႔အခ်ိန္အထိဘာမွ လုပ္ေဆာင္တာမေတြ႔ရေသးဘူး”ဟု ေျပာသည္။
“၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥကၠဌ ျဖစ္ေရးကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး စတဲ့ အဘက္ဘက္က စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေန တယ္”ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။Geen opmerkingen: