ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 23 mei 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးတကယ္အနားယူၿပီလား

ဧရာဝတီ Monday, 23 May 2011 19:23
.ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအနားယူသြားၿပီဟုျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးေဌးဦးကျပည္တြင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕ကုိေျပာခဲ့ေသာ္လည္းအစုိးရသစ္အဖြဲ႔ကုိ ေနာက္ကြယ္မွဆက္လက္ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္စစ္ဘက္အသုိင္းအ၀န္းမွသိရသည္။
                                                                        ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ(ဓာတ္ပံု-GettyImages)
ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ၁၄ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိႀကံ့ဖြံ႕ပါတီရုံးခ်ဳပ္၌ဦးေဌးဦးကျပည္တြင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊသည္အမ်ားထင္ျမင္ယူဆေနသကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲရာထူးတာ၀န္မွအမွန္တကယ္အနား ယူသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ပါတီတြင္လည္းနာယကတာ၀န္ယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္ဟု ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ကဆိုသည္။
“ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကပါတီကုိတည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ကမၻာမွာရုရွားအပါအ၀င္တုိင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ား ဖရုိဖရဲျဖစ္ခဲ့တာပဲ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ထူးျခားတဲ့အေတြ႔အႀကဳံေတြေၾကာင့္သာတုိင္းျပည္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ခဲ့တာ”ဟုဦးေဌးဦးကေျပာေၾကာင္း၎ကဆုိသည္။
ယခုအခါအေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသအပါအ၀င္ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားေၾကာင့္သာေအးခ်မ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဦးေဌးဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့္ရာထူးတာ၀န္မ်ားမွအနားယူသြားၿပီဆုိေသာ္လည္းအစုိးရေခါင္းေဆာင္ပုိင္းႏွင့္ ပါတီထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကပစ္ပယ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမွာပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၎ကေျပာခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကမူလက္ရွိအစုိးရအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕သည္ ၎ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ပုံသဏၭာန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိအျပည့္အ၀ေပးျခင္းသည္ေနာင္တခ်ိန္ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ တျခားေသာပါတီမ်ားအႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအေနျဖင့္အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္းသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အားဧၿပီလအတြင္းကေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုစစ္ဘက္အသုိင္းအ၀န္း၏အဆိုအရသိရသည္။
စစ္ဘက္အသုိင္းအ၀န္းႏွင့္နီးစပ္သူတဦးက“တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္မေပးနဲ႔၊ ဗဟုိအစုိးရကပဲအရာရာဆုံးျဖတ္ပါ၊အထူးစီမံကိန္းႀကီးေတြမွာျပည္နယ္အစုိးရေတြ၀င္မစြက္ပါေစနဲ႔လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကသတိေပးတယ္”ဟုဆုိသည္။
ထုိသတိေပးမႈေၾကာင့္ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလ၂၂ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္၌၂ရက္ၾကာျပဳလုပ္သည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစည္းအေ၀း၌ေရအားလွ်ပ္စစ္၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၊ အႀကီးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊သယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက၀င္ေရာက္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳေစဘဲျပည္ေထာင္စုအစုိးရကသာဆက္လက္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေျပာင္းလဲေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု၎ကဆက္ေျပာသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ၃၀ရက္ေန႔ကနအဖစစ္ေကာင္စီကုိဖ်က္သိမ္းကာဦးသိန္းစိန္ကုိသမၼတ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိလည္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရာထူးမွအၿငိမ္းစားယူမယူကုိမူတရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆုိျခင္းမရွိေပ။
ေနျပည္ေတာ္စစ္ဘက္သတင္းရပ္ကြက္အဆုိအရမူဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တပ္ကပင္ တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၊ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စိုးရွိန္ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ၾကည္တို႔ကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအနီးတြင္ဆက္လက္တာဝန္ယူေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရန္ပုိင္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္တဦး ပူးေပါင္းေရးသားသည္။Geen opmerkingen: