ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 5 mei 2011

ျပည္ၿမိဳ႕ မ်ိဳးသုခ ေဆးခန္း တာဝန္မဲ့မႈ အေရးယူရန္ ဝန္ႀကီးအမိန္႔ ေစာင့္ေနရ

သင္းေအာင္ Thursday, 05 May 2011 10:36
.ျပည္ၿမိဳ႕ရွိပုဂၢလိကေဆးခန္းႀကီးျဖစ္သည့္မ်ိဳးသုခအထူးကုေဆးခန္း၏တာ၀န္မဲ့မႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့သူ ကိုေနဇာမင္း(၃၄ႏွစ္)ႏွင့္ပတ္သက္၍ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ၂ လေက်ာ္သည္အထိရဲအေရးပိုင္အမႈအျဖစ္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္းေသဆံုးသူ၏ဖခင္ ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။
ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးအတြင္းျမင္ကြင္း။အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား၏လည္ပတ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမျပည့္စံုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားသည္ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ေဆးခန္းမ်ားကိုလည္း အားထားေနရသည္
ဦးေမာင္ေမာင္က“ဒီအမႈကို စြဲခ်က္မတင္ေသးလို႔ ျပည္ၿမိဳ႕အမွတ္(၂)ရဲစခန္းကို လွမ္းေမးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္တစံုတရာမရရိွေသးလို႔အခက္အခဲရိွေနေၾကာင္းျပန္ၾကားပါတယ္။ဒါနဲ႔ ျပည္ၿမိဳ႕က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံကိုေမးေတာ့ေဖေဖာ္၀ါရီ၉ရက္ေန႔ကတည္းကစစ္ေဆးခ်က္ေတြ ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ခြင့္ျပဳမွ ေဆးေကာင္စီရဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းမိတၱဴေတြကို ရဲလက္ထဲ ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ယခုသမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးမွာ ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္ျဖစ္သည္။
ကိုေနဇာမင္းသည္အသည္းေရာင္အသား၀ါျဖစ္သျဖင့္ျပည္ၿမိဳ႕မွသမားေတာ္ႀကီးေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းတြင္ျပသခဲ့သည္။ဆရာဝန္ႀကီးကအေျခအေနေကာင္းသည္ဟုေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ဆရာဝန္ႀကီးပင္ထိုင္သည့္တျခားအထူးကုေဆးခန္းျဖစ္ေသာမ်ိဳးသုခေဆးခန္းတြင္ဇန္န၀ါရီ၉ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ တင္ခဲ့သည္။
သူနာျပဳမ်ားႏွင့္တာဝန္က်ဆရာဝန္ကမၾကပ္မတ္ျခင္း၊မသင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆးဝါးမ်ားေပးျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တေန႔နံနက္တြင္လူနာသည္တာ၀န္က်တဦးတေယာက္မွအနီးနားမရိွဘဲကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆး႐ံုအုပ္ဆရာဝန္ႀကီး၊မန္ေနဂ်ာ၊ဓာတ္ခြဲခန္းမႉး၊တာဝန္က်သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ေဆးခန္းပိုင္ရွင္တို႔က လာေရာက္ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ေသာ္လည္းမိဘမ်ားကလက္မခံဘဲ တရားစြဲဆိုရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီသို႔လည္း တိုင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးေမာင္ေမာင္က“ေဖေဖာ္၀ါရီ၅ရက္မွာျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီအဖြဲ႔ျပည္ၿမိဳ႕ ေရာက္လာတယ္။ တိုင္းက်န္းမာေရး႐ံုးမွာျပည္ၿမိဳ႕တိုင္းက်န္းမာေရးမႉးေဒါက္တာထြန္းေအာင္ၾကည္ အပါအ၀င္ တာ၀န္ရိွသူေတြ က်ေနာ္တို႔ကို ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
မ်ိဳးသုခ အထူးကု ေဆးခန္းမွ ေသမႈေသခင္း ကိစၥသည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ေန႔တြင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၌ေဖာ္ျပပါရိွလာျခင္းေၾကာင့္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ယခုကဲ့သို႔ ေရွးဦးစစ္ေဆးမႈလာေရာက္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွထိုစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းသို႔စစ္ေဆးစဥ္မ်ိဳးသုခေဆးခန္းတာ၀န္ရိွသူသမားေတာ္ႀကီးေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႔ကလူနာအား Ceftriaxoneေဆးသံုးစြဲရန္ညႊန္ၾကားျခင္းမရိွဟုထြက္ဆိုခဲ့သည္။သို႔ေသာ္အခင္းျဖစ္ပြားရာေန႔တြင္ တာ၀န္က်ေသာဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားကမူ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ညြန္႔ ညႊန္ၾကား၍ အဆိုပါေဆး သံုးခဲ့ရသည္ဟု ျခားနားစြာ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။
လူနာအတြက္ အဆိုပါေဆး သံုးစြဲခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ၿမိဳ႕မွ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးတဦးကမူ “ေသဆံုးသူရဲ႕ေဆးမွတ္တမ္း၊ေငြသြင္းေျပစာေတြမွာCeftriaxoneIVေဆးကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ သံုးစြဲထားတယ္လို႔ေဖာ္ျပထားတယ္။ဒီေဆးဟာအသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းသူေတြ မသံုးသင့္ေၾကာင္း Myanmar Phamacetical Index 2010- Pg.22 မွာ သတိေပးေဖာ္ျပထားတယ္” ဟု ေထာက္ျပသည္။
ေသဆံုးသူ၏ဖခင္ဦးေမာင္ေမာင္က “ေဆး႐ံု ေဆးခန္းေရာက္ၿပီး နာရီ ၂၀ အတြင္း တာ၀န္က်၀န္ထမ္းေတြရဲ႕တာ၀န္မဲ့မႈ၊မတည့္တဲ့ေဆး၀ါးေတြ သံုးစြဲခဲ့မႈေၾကာင့္ လူနာဟာ မေသသင့္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။ အဲလိုေသဆံုးခဲ့ရင္ေဆး႐ံုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ၂၄ နာရီအတြင္းမွာရင္ခြဲစစ္ေဆး(Post-Mortem) ရမယ္။ဒါေပမယ့္က်ေနာ့္သားေသဆံုးၿပီးခ်ိန္မွာPost-Mortemမလုပ္ဘဲ အေလာင္းကို ျပန္သယ္ခြင့္ေပးခဲ့တာဟာ မ႐ိုးသားမႈပဲ” ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ၇ရက္တြင္အမွတ္(၂)ရဲစခန္းမွတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီးတို႔က သရက္ၿမိဳ႕သခ်ႋဳင္းရိွကြယ္လြန္သူ၏အုတ္ဂူကိုဖြင့္ေဖာက္ကာPost-Mortemျပဳလုပ္စစ္ေဆးၿပီး အသည္းေျခာက္ေႂကြ၍ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ဟု မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီးက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္မ်ိဳးသုခေဆးခန္း က်သင့္ေငြေျပစာတြင္ လူနာအား အသက္ကယ္ေဆး သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း ရိွမရိွတျခားသမားေတာ္တဦးအား ျပသအကူအညီေတာင္းခံရာ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္၍ အာနိသင္ထက္ျမက္ေသာ အသက္ကယ္ေဆးမ်ား သံုးစြဲခဲ့ျခင္း မရိွဟု အေျဖေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။
လူနာအား ေသေစရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ခဲ့သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ မ်ိဳးသုခ ပုဂၢလိက ေဆးခန္း တာ၀န္ရိွသူတို႔အား ေသဆံုးသူ၏ မိဘမ်ားက (ပ) ၃၉/၂၀၁၁ ျပစ္မႈ ၃၀၄ (က) ျဖင့္ အမွတ္ (၂) ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တို႔ထံသို႔လည္း ဧၿပီ ၂၉ ေန႔စြဲျဖင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားေသးေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ အထူးကုေဆးခန္း(SSC)တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ကို ခြဲစိတ္ကုသခဲ့သည့္ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ၾကည္စိုးအား တာဝန္မယူမႈ၊ မွားယြင္းကုသမႈ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈ ဟူေသာ ျပစ္ခ်က္ ၃ ရပ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီက ေဆးကုသခြင့္ ၅ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသည္။

Geen opmerkingen: