ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 16 mei 2011

သမၼတသစ္တရုတ္ျပည္သို႔ပထမဆံုးခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားမည္

ခင္ဦးသာ Monday, 16 May 2011 18:50
.သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ေမလ၂၆ရက္ေန႔တြင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အသိုင္းအ၀န္းမွသိရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒GeneralXuCaihouကိုသမၼသစ္ဦးသိန္းစိန္ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆင္ဟြာ)
ဦးသိန္းစိန္သည္တ႐ုတ္အစိုးရ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရသြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီးယခုခရီးစဥ္သည္သမၼတသစ္ တဦးအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ပထမဆုံး သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒GeneralXuCaihouဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေမလ၁၂ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီးေမလ၁၃ရက္ေန႔တြင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရထုတ္ သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားထားသည္။
တ႐ုတ္စစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌တ႐ုတ္ေရတပ္စစ္သေဘၤာမ်ားလာေရာက္ဆိုက္ကပ္ခြင့္ကိစၥတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရေသာ္လည္း ၎သတင္းကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌တည္ေဆာက္ေနေသာေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္တ႐ုတ္-ျမန္မာဖက္စပ္ တည္ေဆာက္ေနေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္အတြက္ ေရနံစိမ္းကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ တင္သြင္းရၿပီး ထိုေရနံစိမ္းမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွ တဆင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွႈိင္ႏွင့္တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး၊ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနႏွင့္ ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးတ႐ုတ္-ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားသေဘာတူစာခ်ဳပ္တခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္း စာမ်ား၌ ေရးသားထားသည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဂ်ကာတာ၌ေမလ၇ရက္ႏွင့္၈ရက္ေန႔တို႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္စစ္တပ္၏ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအျပန္အလွန္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္၊ျမန္မာစစ္သားမ်ားအားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္နယ္စပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားမၾကာခဏေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းဆင္ဟြာသတင္းတြင္ေရးသားထားသည္။

Geen opmerkingen: