ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 12 mei 2011

ထိုင္းရွိေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဇြန္၁၅ရက္စတင္

ေအာင္ျမတ္စိုး ၾကာသပေတးေန႔၊ ေမလ၁၂ရက္၂၀၁၁ခုႏွစ္၁၇နာရီ၃၅မိနစ္ . 
ဘန္ေကာက္(မဇၥ်ိမ)။ ။ထိုင္းႏိုင္ငံရွိတရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကိုလာမည့္ဇြန္လ၁၅ရက္ေန႔မွစတင္ေပးမည္ဟုအလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးညႊန္ခ်ဳပ္ဆူသာစာနီဆေဝါင္ဖတ္ကေျပာေၾကာင္းေနရွင္းသတင္းစာက ေရးသားသည္။
မွတ္ပံုတင္ပံုစံမ်ားကုိေဒသဆိုင္ရာအလုပ္သမား႐ုံးအသီးသီးတြင္ေတာင္းခံႏိုင္ၿပီးေဆးစစ္ခဘတ္၆ဝဝ၊ က်န္းမာေရးအာမခံဘတ္၁၃ဝဝ၊အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားခဘတ္၁ဝဝႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ေၾကးတႏွစ္အတြက္ဘတ္၁၈ဝဝအသီးသီးကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
                                    ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေတာတြင္းတေနရာမွာစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကိုေတြ႔ရစဥ္
“အကယ္၍တရားမဝင္အလုပ္သမားေတြအကုန္လံုးဒီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးတဲ့စနစ္ထဲဝင္လာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ပိုၿပီးအကာအကြယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့လုပ္အားခေတြလည္းရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ညႊန္ခ်ဳပ္ ဆေဝါင္ဖတ္ ေျပာစကားကို သတင္းစာက ကိုးကားထားသည္။
မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ကာလသည္တလၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီးထိုကာလေနာက္ပိုင္းတရားမဝင္အလုပ္သမား လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအလုပ္သမားတဦးအတြက္ဘတ္ေငြ၁ဝ,ဝဝဝမွ၁ဝဝ,ဝဝဝ အထိလည္းေကာင္း၊အလုပ္သမားအားဘတ္ေငြ၂,ဝဝဝမွ၁ဝဝ,ဝဝဝထက္မပိုေသာဒဏ္ေငြသို႔မဟုတ္ ၅ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္သက္တမ္းဆက္ခြင့္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဦးေရ၈၄၅,၁၃၉ ဦးရွိသည္ဟုထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားကို ကိုးကား၍ ႏိုင္ငံတကာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားေရးရာ IOM အဖြဲ႔၏ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ျမန္မာ၊လာအို၊ကေမၻာဒီးယား၃ႏိုင္ငံမွယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္အလုပ္လုပ္ေနသူ ၅၅ဝ,ဝဝ၃ ဦး႐ွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာ ၃၅၂,၇၄၈ ဦး ပါဝင္သည္ဟု ဆုိသည္။
အလုပ္သမားေရးအဖြဲ႔မ်ားက တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ သန္းခန္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

Geen opmerkingen: