ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 9 mei 2011

ၾသစႀတီးယားကုမၸဏီစစ္လက္နက္ေၾကာ္ျငာမႈNLDအတြက္အေႏွာင့္အယွက္

ေသာမတ္စ္ ေမာင္ေရႊ တနလၤာေန႔၊ ေမလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၃ မိနစ္ . 
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာၾသစႀကီးယားသံအမတ္ၾကီးႏွင့္စစ္လက္နက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္အေပၚ အလြန္အမင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။
ဘန္ေကာက္ရွိၾသစႀတီးယားသံ႐ံုးစီးပြားကူးသန္းသံမႉးႏွင့္ၾသစႀတီးယားကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္းတို႔က အစီအစဥ္ျဖင့္သံအမတ္ၾကီးေဒါက္တာဂ်ဳိဟန္နက္စ္ပီတာလစ္JogannesPeterlikဦးေဆာင္ေသာ ၎ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္လ ၁၆-၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မဇၥ်ိမက ရရွိထားသည့္ ၎ကိုယ္စားလွယ္ ျပင္ဆင္လာေသာPowerpointတင္ျပမႈမ်ားအရ ကုမၸဏီ ၁၉ ခု ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရကာ၊၎တို႔တြင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးကုမၸဏီဟု သူ႔တို႔ကိုယ္သူတို႔ေဖာ္ျပထားသည့္ပီအန္ပီအၾကံေပးအဖြဲ႔P&PConsultingကုမၸဏီ၊ ၾသစႀတီးယားမွ အဓိကဘဏ္ၾကီး၂ခုႏွင့္"ကမၻာေပၚတြင္ခရစၥတယ္ေက်ာက္မ်က္အစစ္မ်ားႏွင့္ ဖန္တီးထားေသာ ေက်ာက္မ်ား ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္ေနသူ" ဟု ဆိုသည့္ ဆြာေရာ့ဖ္စကီ(Swarovski)ကုမၸဏီတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
၎ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည့္အေပၚ အထူး စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔EUအေနႏွင့္"ဤကိစၥအေပၚစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳပါရန္၊ ယခုလုပ္ရပ္အေပၚ ျပည္သူလူထုအမ်ားသို႔ ရွင္းျပသင့္ေၾကာင္း" ဦးဝင္းတင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
NLDအဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ဦးဝင္းတင္ကၾသစႀတီယားသံ႐ံုးမွေခါင္းေဆာင္သည့္စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ဥေရာပသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္မေလ်ာ္ညီပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။(ဓာတ္ပံု-မဇၥ်ိမ)
P&PConsultingႏွင့္ပတ္သက္၍လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။ ၎ကုမၸဏီ၏ဝဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမွာယခုလက္ရွိတြင္ ဖတ္ရႈမရဘဲ ၾသစႀတီးယား ရပ္ျခားကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၏ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္သို႔ မဇၥ်ိမက ေခၚဆိုခဲ့ရာတြင္လည္းျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းမရွိပါ။ၾသစႀတီးယားသတင္းစာကေဖာ္ျပရာတြင္ ၎ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွာအဖြဲ႔၏အဓိကဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာလက္နက္ပြဲစားအယ္ဖရက္ပလက္တနာ Alfred Plattner ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၎၏ စီးပြားေရးမိတ္ဘက္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိစၥအေပၚ တိုက္တြန္းစည္း႐ံုးသူ အာဟဒ္ စတိန္နင္ဂါ ErhardSteiningerကၾသစႀတီးယားေလတပ္အၾကီးအကဲ၏ဇနီးထံသို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ထဲတြင္ပလက္တနာသည္ၾသစႀတီးယားပါလီမန္ၾကားနာမႈတြင္ ေျဖရွင္းခဲ့ရေသးသည္။
ၾသစႀတီးယားပါလီမန္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ၂ဝဝ၂တြင္ပလက္တနာႏွင့္P&Pကုမၸဏီက စတိန္နင္ဂါထံမွ ယူ႐ိုေငြ ၂ဝဝ,ဝဝဝ စည္း႐ံုးတိုက္တြန္းေပးခအတြက္ ရရွိခဲ့ၿပီး၊P&Pကုမၸဏီ၏ လိပ္စာမွာလည္း စတိန္နင္ဂါႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနမႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသူ ၾသစႀတီးယား ပီဇာဆိုင္တခု၏ လိပ္စာႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
P&P၏ဦးေဆာင္ထိုးေဖာက္မႈေနာက္တြင္အျခားေသာဥေရာပစစ္လက္နက္ကုမၸဏီမ်ားလိုက္လာမည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားေစလႊတ္ၾကမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းဦးဝင္းတင္က မဇၥိ်မကိုေျပာဆိုခဲ့သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အနီးကပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ျဖစ္သူသူကP&P ကုမၸဏီကိုျမန္မာျပည္ေရာက္လာေအာင္ကူညီခဲ့သည့္အေပၚၾသစႀတီးယားအစိုးရကို အလြန္စိတ္ပ်က္ရသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။
သံအမတ္ၾကီး ပီတာလစ္ Peterlikႏွင့္အတူဘန္ေကာက္ရွိ ၾသစႀတီးယား သံ႐ံုးမွ စီးပြားကူးသန္းကိစၥဆိုင္ရာ သံမႉး ေဒါက္တာ ဂူစတဖ္ ဂရီဆဲ GustavGresselႏွင့္ စီးပြားကူးသန္းေကာင္စစ္ဝန္ ဂါးဟဒ္ ရွလက္ Gerhard Schlattl တို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ တပါတည္း ရန္ကုန္သို႔ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။
"ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံကဥေရာပသမဂၢEUအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံပါ။EU ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ လုပ္ထားဆဲပါ" ဟု ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦး ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံကိုၾသစႀတီးယားသံအမတ္ၾကီးဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ကုန္သြယ္ကူးသန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ လာတယ္ဆိုတာက်ေနာ္ေတာ့နားမလည္ႏိုင္ဘူး။အေၾကာင္းကဒါဟာတကယ့္ကိုဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမူကို ဆန္႔က်င္ေနတာပဲ" ဟုလည္း သူက ေဝဖန္သည္။
မဇၥ်ိမသတင္းဌာနသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ၾသစႀတီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူပီတာလြန္းစကီး-တိုင္ဖင္သယ္PeterLaunsky-Tiefenthalက ယခု ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ခရီးစဥ္သည္"စီးပြားေရးအရအခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္"ခရီးစဥ္သာျဖစ္သည္၊ဥေရာပသမဂၢEU၏ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားေရးမူကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မရွိပါဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚEUကေနကုန္သြယ္မႈ၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔အက်ယ္အျပန္႔ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ က႑တခ်ဳိ႕တားျမစ္ထားတာေတာ့ ဥေရာပသမဂၢဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၾသစႀတီးယားက ေထာက္ခံပါတယ္" ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
လြန္းစကီး-တိုင္ဖင္သယ္Launsky-Tiefenthal၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ယခုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ခရီးစဥ္တြင္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈသာျဖစ္၍ ဤကိစၥအေပၚ EU ဒဏ္ခတ္ေရးမူက သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ၾသစႀတီးယားဘဏ္ ၂ ခုႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားၾကီး ေက်ာက္မ်က္ဝယ္ ကုမၸဏီတို႔ ပါဝင္ေနမႈအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားေပးရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လြန္းစကီး-တိုင္ဖင္သယ္ Launsky-Tiefenthal ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားက ဆက္လက္ေျဖၾကားေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ဥေရာပဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာက္မ်က္မ်ားမဝယ္ယူေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားပါဝင္ေနေသာ္လည္းအထက္ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီမ်ားကယခုခရီးစဥ္တြင္ ထူးျခားစြာ ပါဝင္ေနသည္။
EU၏ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္မ်ားကို ဥေရာပသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း အဖြဲ႔၏တင္ျပခ်က္အရRoxelRMGဟူသည့္ ကုမၸဏီက သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္သြယ္မႈျပဳသည္ဟု သိရျပန္သည္။
၎ျဖစ္ရပ္ကိုလြန္ခဲ့သည့္အပတ္ကလန္ဒန္ထုတ္အင္ဒီပင္းဒင့္TheIndependentသတင္းစာတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌P&Pကုမၸဏီက ပလက္တနာကို ကိုးကားေဖာ္ျပရာ၌ သူ႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ဝင္တစားေဆာင္ရြက္လိုသည္မွာကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ပစၥည္း ကိစၥမ်ားထက္စာလွ်င္ လံုၿခံဳေရးကိစၥသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ပလက္တနာကP&Pက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေလဆိပ္တြင္ လံုၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလိုျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
P&Pကျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံမႈမရွိဘဲေလဆိပ္တြင္လံုၿခံဳေရးကိရိယာမ်ား မည္သို႔တပ္ဆင္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ မရွင္းပါ။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံတဝွန္း ေလဆိပ္အမ်ားကို စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီကေလဆိပ္အမ်ားကိုပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီ၏ လက္ခြဲ PioneerAerodromeServicesက တာဝန္ယူလည္ပတ္လ်က္ ရွိသည္။ ေအးရွားေဝါမွာ အေမရိကန္အစိုးရကဘိန္းဘုရင္ဟုအမည္သြင္းထားသည့္ေလာ္စစ္ဟန္၏သားစတီဖင္ေလာက လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကုမၸဏီတခု ျဖစ္သည္။ေအးရွားေဝါကုမၸဏီပိုင္စတီဖင္ေလာႏွင့္ သူ၏ဖခင္တို႔မွာEUႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈနာမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
ၾသစႀတီးယားႏွင့္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံကိုဥေရာပရွိျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကအဓိကပစ္မွတ္ထား ေဝဖန္ေနၾကသည္။အေၾကာင္းမွာဂ်ာမဏီအစိုးရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို အားေပ်ာ့လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။
မၾကာေသးမီကဝီကီလိခ္WikiLeaksမွေန၍အေမရိကန္သံ႐ံုးေၾကးနန္းစာမ်ားေပါက္ၾကားလာခဲ့ရာ ဤေဝဖန္ခ်က္ကို ပို၍ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အရာရွိတဦးက အေမရိကန္သံတဦးကို ေျပာၾကားရာ၌ EU ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကိုUKႏွင့္အခ်ဳိ႕EUအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက လိုလားၾကေသာ္လည္း "အျခားတဖက္စြန္းတြင္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားတို႔ ရွိေနၾကသည္" ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အဂၤလန္ရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္BurmaCampaignUKမွမာ့က္ဖာမနာMarkFarmanerထံ မွတ္ခ်က္ေတာင္းရာတြင္ သူက ၾသစႀတီးယား သံအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ပံ့ပိုးမႈေပးခဲ့သည့္အေပၚ သူ႔အေနျဖင့္ အံအားသင့္မႈ မျဖစ္မိေၾကာင္း မဇၥိ်မကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မာ့က္ဖာမနာက"ၾသစႀတီးယားဆိုတာ ဥေရာပသမဂၢ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကို အစြယ္အဆိပ္မဲ့ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတခုပါ။အခုေတာ့EUကဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈျပင္းျပင္းထန္ထန္မရွိတာကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး သူတို႔ကုမၸဏီေတြကို ျမန္မာျပည္ေခၚသြားၾကတယ္။ ၾသစႀတီးယားအစိုးရနဲ႔ ၾသစႀတီးယား ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာျပည္ကိုအေျပးအလႊားသြားၿပီးစစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြနဲ႔လူေတြကိုႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေနသူေတြ အိတ္ထဲကို ပိုက္ဆံသြားထည့္ေပးေနတာ မသတီစရာ ေကာင္းပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။
ၾသစႀတီးယားဘဏ္ကနာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ျမန္မာအစိုးရ၏ဘဏ္ႏွင့္ျပန္လည္ဆက္သြယ္လို
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏တင္ျပခ်က္အရၾသစႀတီးယားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ဘဏ္DieOesterreichische KontrollbankAGကျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္လိုေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟုသိရသည္။၎ဘဏ္မွာျမန္မာအစိုးရပိုင္ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ ဒဏ္ခတ္အေရးယူသည့္စာရင္းတြင္ မပါသည့္ လက္က်န္ဘဏ္ အနည္းငယ္မွ တခုလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္းျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္သည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးဌာန ႏိုင္ငံရပ္ျခားပိုင္ဆိုင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈတြင္နာမည္ဆိုးစာရင္းေပါက္ေနသည့္ ဘဏ္တခုလည္း ျဖစ္သည္။
ၾသစႀတီးယားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါက ေငြမ်ားကိုအေမရိကန္မွ ျဖတ္၍ လႊဲမည္ဆိုလွ်င္ ၎ဘဏ္သည္လည္း အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ေရးမူကို ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္CreditSuisseဘဏ္သည္ အလားတူ ေငြလႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္တပ္ခံခဲ့ရေသးသည္။ CreditSuisseဘဏ္သည္EUႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈစာရင္းအရျပႆနာမရွိေသာ္လည္းအေမရိကန္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရကႏိုင္ငံတကာNGOမ်ားႏွင့္အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ တင္သြင္းလာပါကႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွတဆင့္တင္သြင္းေစရန္ဖိအားေပးေနခဲ့ၿပီးဘဏ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရွိေစမည့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္သာ သြင္းထုတ္ေစခဲ့သည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ကုလသမဂၢလူမႈကူညီေရးအၾကီးအကဲဂၽြန္ဟုမ္းလ္စ္JohnHolmesက ေျပာၾကားရာ၌ စစ္အစိုးရ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္းမွားယြင္းေနသည့္ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ေငြသြင္းထုတ္ခဲ့ရမႈေၾကာင့္ နာဂစ္ေလေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အကူအညီေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝ သန္းမွ် နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း ဖြင့္ဟေဝဖန္ခဲ့သည္။
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ေနာက္ထပ္ ဘဏ္တခုမွာ ၾသစႀတီးယားဘဏ္ BankAustria ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ တင္ျပခ်က္တြင္သူတို႔ဘဏ္ကဥေရာပတခုလံုးအက်ယ္အျပန္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဘဏ္အုပ္စုယူနီခရက္ဒစ္UniCredit၏အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ကတည္းကပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးပံ့ပိုးရာ၌ေစ်းကြက္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ဘဏ္တခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တင္ျပခ်က္အရ ၎တို႔ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ သြင္းကုန္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕၍ ဆက္ဆံလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ေဂါက္ကြင္းသို႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သြားခဲ့ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္အျပင္၎ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးဆာ့ခ်္ပန္းႏွင့္လည္း ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းတြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။၎ ေဂါက္ကြင္းမွာေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွေၾကးစားေဂါက္သီးသမားဂယ္ရီပေလးယား(GaryPlayer) ပံုစံထုတ္ထားသည္ဆိုၿပီးလယ္သမားမ်ားထံမွေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲေျမကိုသိမ္း၍ ေဂါက္ကြင္းေဆာက္ထားသည့္ေနရာဟုလည္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္‘prideofMyanmar’ေဂါက္ကြင္းတြင္ဂယ္ရီပေလးယားပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈကို အၿငိမ္းစား ေတာင္အာဖရိကဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒက္စမြန္တူးတူးက ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ၎က "လူသတ္စစ္အာဏာရွင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွစစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ကစားကြင္း"ဟုေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေနခ်ိန္တြင္ ဒက္စမြန္တူးတူးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကရွိ ျမန္မာ့အေရးေထာက္ခံသူမ်ားက နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၏ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြပြဲ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဂယ္ရီ ပေလးယားကို ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳရန္ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္တြန္းစည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ပေလးယားႏွင့္ စစ္အစိုးရေဂါက္ကြင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
ဆာ့ခ်္ပန္း၏ SPA/FMIကုမၸဏီအုပ္စု၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ၾသစႀတီးယား သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သီးသန္႔ထိပ္တန္း ေဂါက္ကြင္းအနီးရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ ပန္းလိႈင္ေဆး႐ံုသို႔လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ေသးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဧရာဝတီမဂၢဇင္း၏ သတင္းတပုဒ္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ မၾကာေသးမီက အနားယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊသည္ ၎ေဆး႐ံုတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ေဆးစစ္မႈ ခံယူခဲ့ေသးသည္ဟုလည္း သိရသည္။
(ေသာမတ္စ္ေမာင္ေရႊေရးသားသည့္ NLDdisturbedbyAustrian embassy’s promoting defense firm in Burma ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)Geen opmerkingen: