ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 21 mei 2011

ျမစ္ဆံုဆည္ေၾကာင့္`ျပည္တြင္းစစ္´ျဖစ္ႏိုင္ဟုKIOသတိေပး

ေသာမတ္စ္ေမာင္ေရႊ စေနေန႔၊ေမလ၂၁ရက္၂၀၁၁ခုႏွစ္၁၆နာရီ၀၁မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္ျမစ္ဆံုဆည္သည္ျပည္တြင္းစစ္အထိ ဦးတည္သြားႏိုင္သျဖင့္စီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းထားပါရန္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔KIOကတ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေရးသားေပးပို႔လိုက္သည္။
မတ္လ၁၆ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေရးထားၿပီးမၾကာေသးမီကမွလူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္လိုက္ကာမဇၩိမက ရရွိထားသည့္ အဆိုပါစာတြင္`အကယ္၍ဤေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ဆည္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြါးလာခဲ့လွ်င္မိမိတို႔တြင္တာ၀န္မရွိေၾကာင္းစစ္အစိုးရကိုအေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္´ဟု ဆိုသည္။ စာကို KIO ဥကၠ႒ လေရာ္ေဇာင္းဟရား လက္မွတ္ထိုးထားသည္။
ျမစ္ဆံုဆည္ကိုမလိခႏွင့္အင္မိုင္ချမစ္ႏွစ္သြယ္ဆံုသည့္ျမစ္ဆံုတြင္တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ၂၁ႏွစ္က႐ိုက္ကူးထားေသာဤမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုတြင္မလိခႏွင့္အင္မိုင္ချမစ္တို႔ဆံုဆည္းၾကပံုကို ျပသေနသည္။(ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ)
စစ္အစိုးရႏွင့္KIOအၾကားဆက္ဆံေရးမွာအဆိုးဘက္သို႔ဦးတည္ေနသည္ဟုစာထဲတြင္ေရးထားသည္။KIO ကို၁၉၉၄ခုႏွစ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုိမီကအတုိင္းဆက္ဆံသြားမည္ဟုစစ္အစိုးရက စက္တင္ဘာ၁ရက္၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ေက်ညာခဲ့ၿပီးေနာက္KIOႏွင့္စစ္အစိုးရအၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္´။
ျမစ္ဆံုသည္သည္ ျမန္မာ့အရွည္ဆံုးျမစ္ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၏ လက္တက္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဆည္ ၇ ခုအနက္ ပထမဆံုးဆည္ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္တ႐ုတ္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းCPIသည္ ဤဆည္ကို အဓိက ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤဆည္ကိုကခ်င္လူမ်ဳိးတုိ႔အထြတ္အျမတ္ထားသည့္မလိခႏွင့္အင္မိုင္ချမစ္ႏွစ္သြယ္ဆံုရာတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ယခုစီမံကိန္းအတြက္CPIသည္ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားလုပ္ငန္း MEPEႏွင့္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုႀကီး တခုျဖစ္ေသာ ေအးရွားေ၀ါလ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ဆည္က လူထုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေန
အျမင့္ေပ၁၅၂မီတာရွိမည့္ျမစ္ဆံုဆည္သည္ဧရာ၀တီျမစ္ညာတြင္တည္ေဆာက္မည့္ဆည္၇ခုအနက္ ပထမဆံုးဆည္ ျဖစ္သည္။ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား၏အေျပာအရဤဆည္ေၾကာင့္ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအပါအ၀င္ဧရာ၀တီျမစ္ အေၾကပိုင္းမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ဘ၀မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ မရေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါး အဓိကစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ ဆည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မည့္ တ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ အေရးပါဆံုး ျမစ္ႀကီးတစင္း၏ ျမစ္ေရအနိမ့္အျမင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတို႔၏ပံုစံမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဆည္ေၾကာင့္ အက်ဳိးယုတ္ရမည့္ ေဒသခံမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္CPI၊ ေအးရွားေ၀ါလ္၊စစ္အစိုးရသည္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။KIOအေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရးကို ယခင္ကလည္း ထိုသို႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု တရုတ္သမၼတထံ ေပးပို႔ထားေသာ စာတြင္ ပါရွိသည့္ စီမံကိန္းအေပၚ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ရာ၌ သံုးႏံႈးေျပာဆိုထားသည့္ အေရးအသားမွာမူ ယခင္က မရွိဖူးေသးေပ။
KIOႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္မီအဆင့္သို႔ ေနျပည္ေတာ္ကေလွ်ာ့ခ်လိုက္ကတည္းက KIO ႏွင့္စစ္အစိုးရအၾကားအထင္ကရ လက္နက္ကိုင္ ရန္လိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိေနၿပီး၊ ၁၉၉၄ အပစ္ရပ္သေဘာ တူညီခ်က္မွာလည္း ပ်က္ျပယ္သြားသည့္သေဘာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သိသာေသာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ တရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားက KIOကို `ေသာင္းက်န္းသူ´ဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနၿပီျဖစ္သည္။
သူတို႔အေနျဖင့္`အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ဆည္၆ခုတည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း´ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္အစိုးရ၏ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကKIOကိုအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟုအဆုိပါစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္`KIOနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ခြင့္ ေပးမည္မဟုတ္´ ေၾကာင္း အဆိုပါစာတြင္ ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္KIOသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၿပီး၊KIOကို နယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳခဲ့ကာ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ KIOနယ္ေျမတြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္ယူခြင့္ ျပဳခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ KIOအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ေပက်င္းႏွင့္ ၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA အၾကား ဆက္ဆံေရးကဲ့သုိ႔မူ မခိုင္မာေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကေျပာၾကသည္။၀’တပ္ဖြဲ႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ အမ်ားစုေဒသႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဆက္ခံသည့္ အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္သည္။
ေပက်င္းရွိ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၏ အေျပာအရ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ေပက်င္းသို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာသြားေရာက္ကာတ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုလန္ဒန္အေျခစိုက္ ဖိုင္နင္ရွယ္တိုင္းမ္သတင္းစာႀကီးကဇန္န၀ါရီလအတြင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ဧရာ၀တီျမစ္ညာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္CPI၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အတိုင္းအတာကိုၾကည့္လွ်င္ ထိုကိစၥသည္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာတရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
KIO က ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ၾကာျမင့္စြာကတည္းက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း
`ဒီဆည္စီမံကိန္းကိုက်ေနာ္တို႔အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္´ဟုKIO၏ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးတာ၀န္ခံဂ်ိမ္းလန္ေဒါကမဇၩိမကိုေျဖၾကားခဲ့သည့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ေပးပို႔ခဲ့သည့္စာအေပၚ မိမိ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။KIOအေနျဖင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔အေနျဖင့္ ခပ္ေသးေသးဆည္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ကိစၥမရွိပါေၾကာင္းသူကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျမစ္အေၾကပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ကို အက်ဳိးယုတ္ေစမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္မခံႏိုင္ပါဟု သူက ဆိုသည္။ 
ျမစ္ဆံုေဒသသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အရွည္ဆံုးႏွင့္အေရးအပါဆံုး ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ျမစ္ညာပိုင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္အတြက္ `ဒီကိစၥဟာ ကခ်င္ေတြအတြက္ခ်ည္း မဟုတ္ဘူး၊ ျမစ္၀ွန္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း အေရးႀကီးတယ္´ဟု ဂ်ိမ္းလန္ေဒါက ဆက္ေျပာသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ`သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား´ကိုအက်ဳိးယုတ္ေစမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆက္မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သူႏွင့္အျခားKIOကိုယ္စားလွယ္တို႔က တ႐ုတ္အစိုးရကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဂ်ိမ္းလန္ေဒါက ေျပာသည္။
ျမစ္ဆံုဆည္၏ေရေလွာင္ဧရိယာသည္စကၤာပူႏိုင္ငံထက္ႀကီးေသာအက်ယ္အ၀န္းကို ေရလႊမ္းမိုးသြားေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ၁၅၀၀၀ခန္႔ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ကာေဂဟစနစ္အတြက္အလြန္အေရးပါသည့္ေဒသမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစလိမ့္မည္ဟုပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္တို႔က ေျပာဆိုသည္။ ဤကြန္ရက္သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ဆည္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရမည့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔တြင္ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔ KDNG လည္း ပါ၀င္သည္။
ေရႊရွာသူမ်ားကလည္းမလိချမစ္အတြင္းေဖာင္မ်ားေပၚတြင္စက္ႀကီးမ်ားတင္ကာေရႊရွာေနၾကပံု။ ယင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစကာျမစ္ေရကိုလည္းညစ္ညမ္းေစသည္။(ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ)
ဧရာ၀တီျမစ္ညာတြင္ဆည္မ်ားေဆာက္လုပ္မည့္သတင္းထြက္ေပၚလာကတည္းက ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းတင္းမာမာ သေဘာထားပါရန္ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္မည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကKIOကိုတိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ဆည္အေပၚKIO၏ အျမင္သေဘာထားသည္ လူထုဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း KIO ဥကၠ႒၏ တ႐ုတ္သမၼတသို႔ ေပးစာက ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေနသည္။ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားပါရန္ တုိက္တြန္းထားၿပီး `ေဒသခံလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးကို ေရတိုမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟု က်ေနာ္တို႔အေနျဖင့္ ခံယူပါသည္´ ဟု အဆိုပါ စာတြင္ ေရးသားထားသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကလည္း ဆည္စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္
KIOအျပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏NLDကလည္း ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။ မဇၩိမက ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္NLDကိုတည္ေထာင္ခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္သူတဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းတင္ကသူ႔အေနျဖင့္လည္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ေပၚထြက္လာမည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရး တင္းမာမႈမ်ား တိုးမ်ားလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
`ယခုစီမံကိန္းသည္ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ဆႏၵကိုကိုယ္စားမျပဳဘဲနအဖကျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လူထုမရိပ္စားမိမည္ကိုက်ေနာ္ စိုးရိမ္သည္´ဟု သူက ေျပာသည္။
CPIႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမွာစတီဖင္ေလာကခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေပၚထြက္ေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ယခုစီမံကိိန္းမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရရွိလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ႏွင့္စတီဖင္ေလာ၏ဖခင္ျဖစ္သူေလာ္စစ္ဟန္မွာဘိန္းဘုရင္ဟုသတ္မွတ္ခံရၿပီး၊အေမရိကန္က ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ လုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရသူ ျဖစ္သည္။
သူတို႔အေနျဖင့္ဧရာ၀တီျမစ္ညာတြင္ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္ ၆ ခုကိုလည္း ဆန္႔က်င္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ယင္းဆည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍`ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုေသခ်ာစြာေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါရန္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္´ဟုKIOမွေပးပို႔ေသာစာတြင္ေရးသားထားသည္။ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီလူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈလိုေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။
ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားစု တ႐ုတ္ကို ေရာင္းမည္
ဧရာ၀တီျမစ္ညာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္အႀကီးစား ၇ ခုမွ စုစုေပါင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၆၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းဂ်ာနယ္ျဖစ္သည့္ PowerinAsia၏ စက္တင္ဘာလထုတ္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ေရးသားထားသည္။ယင္းသည္တ႐ုတ္ျပည္၏ႀကီးမားလွေသာျမစ္က်ဥ္း၃ ခု ဆည္ႀကီးမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ဓာတ္အားပမာဏ၁၈၂၀၀ ထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ဤျမစ္က်ဥ္း ၃ ခု ဆည္ႀကီးသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဆည္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံဆည္မ်ားမွအက်ဳိးအျမတ္သည္ျမန္မာအစိုးရအတြက္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္ျပည္အစိုးရထုတ္`ခြင္းမင္ေန႔စဥ္´၂၀၀၈ေအာက္တိုဘာထုတ္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ေရးသားထားခ်က္အရစီမံကိန္းၿပီးဆံုးသြားပါကထုတ္လုပ္ရရွိေသာ `လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစု´ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
ဆည္စီမံကိန္းေနရာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ၍ တင္းမာမႈ တိုးပြား
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းေနရာ၌၂၀၁၀ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁၇ရက္ေန႔တြင္အနည္းဆံုးဗံုး၁၀လံုး သီးျခားစီ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္အနည္းဆံုးတ႐ုတ္အလုပ္သမားတဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ယာယီအေဆာက္အအံုအေတာ္မ်ားမ်ားပါပ်က္စီးသြားသည္။ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီးေနာက္စစ္အစိုးရကေဒသခံလူ ၇၀ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။အမ်ားစုမွာKIO လူငယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ပညာေရး၊စီးပြားေရးလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။KIO ကဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္သူတို႔မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းငင္းဆိုခဲ့ကာထိန္းသိမ္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းခံေနရသူ အမ်ားစုမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။
KIO ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲ ဆည္စီမံကိန္းမ်ား မၿပီးႏိုင္
CIPႏွင့္ေအးရွားေ၀ါလ္ကျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေသာအလုပ္မ်ား၌KIOထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသို႔ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္အျခား၀န္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ခြင့္ရရန္KIOထံ ခြင့္ေတာင္းေပးရန္ ျမန္အာဏာပိုင္မ်ားထံ အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ KIO က တ႐ုတ္အစိုးရထံ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို စစ္အစိုးရပိုင္နက္ နယ္ေျမတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ KIO ဆက္ဆံေရး ႐ံုးမ်ားမွတဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ယခုအခါKIOႏွင့္စစ္အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္KIOက တစိတ္တပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊အိမ္နီးခ်င္း ရွမ္းျပည္နယ္ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာKIOဆက္ဆံေရး ႐ံုးအမ်ားစုကိုပိတ္ပစ္ရန္စစ္အစိုးရက၂၀၁၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဤဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တည္ၿမဲေစရန္ ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
`မလိခ-အင္မိုင္ခ ဆည္စီမံကိန္း အထက္ပိုင္းသည္ KIO ၏ စစ္ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား တည္ရွိရာျဖစ္သည္´ ဟု အဆုိပါစာတြင္သတိေပးထားသည္။ေဒသတြင္းအခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအတြက္အေရးႀကီးေသာေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သျဖင့္KIOအေနျဖင့္စစ္မတုိက္ဘဲ အဆုိပါေနရာမ်ားကို အလြယ္တကူ စြန္႔လႊတ္မည့္ အလားအလာ မရွိပါ။Geen opmerkingen: