ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 9 september 2011

ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ေသာ္လည္းေဒသတြင္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ဆဲ

ဖနိဒါ ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၁၃ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ)။ ။စက္တင္ဘာ၁ရက္ေန႔မွစ၍ပုဂၢလိဘဏ္မ်ားအပါအဝင္ဘဏ္အားလံုး၏အတိုးႏႈန္းမ်ားအား ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ား အနက္ ေခ်းေငြဘဏ္တိုးႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
“ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိအေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ရန္ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း"အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ၍မူလေခ်းေငြဘဏ္တိုးႏႈန္း၁၇ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ဒုတိယေခ်းေငြဘဏ္တိုးႏႈန္းအျမင့္ဆံုးဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထက္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေၾကျငာခ်က္အရဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္မူလအတိုးႏႈန္း၁၇ရာခုိင္ႏႈန္းမွ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊အပ္ေငြမ်ားအတြက္
၁၂ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည္။
လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာေဒါက္တာဖုန္းဝင္းကဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ၾကိဳဆိုေသာ္လည္း ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ပံုမွန္မိ႐ုိးဖလာလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္က၁၅ရာခုိင္ႏုန္းကမ်ားေသးတယ္။အဲဒီထက္ပုိဆုိးတာကလူအ မ်ားအက်ဳိးအတြက္အလုပ္မ်ဳိးဆုိရင္လူေတြကမလုပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။အဲဒီလုိမ်ဳိးမွာလူေတြကမျမဳပ္ႏွံေတာ့ဘူး။ ေရႊ၊ေရနံ၊ေက်ာက္တုိ႔တူးၿပီးေတာ့ရင္းႏွီးမႈမ်ားတယ္။အျမတ္လည္းမ်ားတယ္ဆုိတဲ့အလုပ္မ်ဳးိေတြဘဲ လုပ္ေတာ့မွာေပါ့။ဆုိေတာ့ ဒီလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြက်လာမွာေပါ့။ ”ဟုသူကေျပာသည္။
အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မ်ားစြာဘဏ္တုိးႏႈန္းျမင့္ေနသျဖင့္တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ အပ္ႏွံထားမႈမ်ားလည္းရိွရာအဓိကအားျဖင့္တ႐ုတ္၊ထုိင္း၊မေလးရွား၊စကၤာပူစသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကသည္ဟု သူက ေျပာသည္။
ဘဏ္တိုးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေခ်းေငြ၊အပ္ေငြဘဏ္လုပ္ငန္းအေနအထားမ်ားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ မည့္ အေနအထားမရွိေၾကာင္းေဘာဂေဗဒပညာရွင္ဦးခင္ေမာင္ညိဳကေျပာသည္။
“ဘာမွေတာ့ထူးထူးျခားျခားမျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ေငြထုတ္တာတုိ႔၊ေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာထူးထူးျခားျခားျဖစ္ စရာအေၾကာင္းမရွိေသးဘူး။စုေဆာင္းမႈကုိသိပ္အားမေပးခ်င္ဘူး။ရင္းႏွီးျမဳပ္မႈကုိအားေပးခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ဘဲ” ဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိဘဏ္မ်ားအားလံုးတူညီေသာအတုိးႏႈန္းထားသတ္မွတ္ရန္ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညွိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ညိဳက ဆိုသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ဘဏ္တုိးႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီးဒုတိယအျမင့္ဆံုး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ေခ်းေငြဘဏ္တုိးႏႈန္း၁၃ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အပ္ေငြတုိးႏႈန္း၁၂ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေခ်းေငြ ဘဏ္တုိးႏႈန္း ခုႏွစ္ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ အပ္ေငြအတိုးႏႈန္း ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမာန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္အစိုးရဘဏ္မွေခ်းေငြရယူရန္မွာခက္ခဲေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနၿပီးအစိုးရႏွင့္နီးစပ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊အစိုးရစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသာ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

Geen opmerkingen: