ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 12 september 2011

ဆည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္အႀကံဉာဏ္ရယူရန္လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေဟာင္းအဆိုတင္

မ်ဳိးသန္႔ တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၃၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ျမစ္ဆံုဆည္အပါအဝင္ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိသည့္ဆည္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆည္ေကာ္မရွင္ICOLD၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုတိုက္တြန္း
ေၾကာင္းအဆိုကိုလွ်ပ္စစ္ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးမ်ဳိးျမင့္မွတနလၤာေန႔အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။
မႏၲေလးတိုင္းမဲဆႏၵနယ္၆မွႀကံ့ခိုင္ေရးလႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးမ်ဳိးျမင့္မွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိသည့္ဆည္စီမံကိန္းေပါင္း၃၁ခုတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိရန္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာအကူအညီမ်ားရယူႏိုင္ရန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆည္ႀကီးမ်ားေကာ္မရွင္ICOLD(InternationalCommissiononLargeDams)အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခြင့္ ရႏိုင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။
ျမစ္ဆံုဆည္အပါအဝင္ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိသည့္ဆည္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ICOLD၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုလွ်ပ္စစ္ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးမ်ဳိးျမင့္မွအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္း(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ယင္းအျပင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ား၊မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံဆည္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီတရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္းဦးမ်ဳိးျမင့္၏အဆိုတြင္ထည့္သြင္းေဖၚျပသည္ဟုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကေျပာသည္။
၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ICOLDအဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ ရွိကာႏိုင္ငံတကာမွေဆာက္လုပ္ေရးတတ္သိပညာရွင္မ်ား၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
ICOLDမွတတ္သိပညာရွင္မ်ားကဆည္ႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္လံုၿခံဳမႈရွိေရး၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေရး၊စီးပြားေရးအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကိုအႀကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအျပင္၊ဆည္မ်ား၏ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားကိုပါအႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းလုပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ဖြဲ႔စည္းျခင္းဟုICOLDအဖြဲ႔၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖၚျပသည္။
                                                   "ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ကန္႔ကြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတခု"
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ကာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံChinaPowerInvestmentCorporation(CPI)က တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေနသည့္ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္မႈမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနၿပီးICOLDအဖြဲ႔၏အႀကံဉာဏ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။
"ဒီကိစၥကက်ေနာ္တို႔ဉာဏ္အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ေတာ့မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဘူး အဲဒီေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တမံႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ကလာမယ္သူတို႔ဆီကအႀကံဉာဏ္ေတြသံုးသပ္ခ်က္ေတြရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ပညာရွင္ေတြ ေျပာတာေတာ့က်ေနာ္တို႔ကအေလးအနက္ထားစဥ္စားရမွာေပါ့ဗ်ာက်ေနာ္တို႔ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့အဆင့္ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး" ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ဆည္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနၿပီးႏိုင္ငံစီးပြားေရးကိုအက်ဳိးျပဳသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ထိုဆည္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈကိုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ အကူအညီေပးၾကရန္လည္း လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းမွအမတ္မ်ားကိုေျပာေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကမဇၩိမကို ျပန္ေျပာျပၾကသည္။
"အကူအညီေပးဖို႔ဆိုတာကဒါဟာႏိုင္ငံ့အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တယ္သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔သူတို႔ကလည္းလုပ္ေနပါတယ္၊အဲဒါေတြကိုသေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့နားလည္ေပးဖို႔ေျပာတယ္" ဟုအမတ္ကဆိုသည္။
ယင္းအျပင္တနလၤာေန႔အထက္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပကာလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္
ကိုရယူသင့္ေၾကာင္းရခိုင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီရခိုင္မဲဆႏၵနယ္၁မွေဒါက္တာေအးေမာင္က ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သိရသည္။
တနလၤာေန႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း မဲဆႏၵနယ္ (၉)မွ ႀကံ့ဖြံ႔ အမတ္ဦးခင္ေရႊ၏ "ျမရိပ္ညိဳ Foundation"တည္ေထာင္ခြင့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေပး ခဲ့ေသးသည္။"ျမရိပ္ညိဳFoundation"ကို ဦးခင္ေရႊမွသိန္းတေသာင္း ထည့္ဝင္ကာကိုယ္တုိင္ ဦးစီးတည္ေထာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Geen opmerkingen: