ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 20 september 2011

အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အသံအေရးပါ

ခင္ဦးသာ Tuesday, 20 September 2011 18:08
.ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အသံကိုအေလးထားျပီးျမန္မာႏုိင္ငံကုိ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းအာဆီယံ၏အလွည့္က်ဥကၠ႒ေနရာေပးေရးမေပးေရး ဆုံးျဖတ္မည္ဟုအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကေျပာလုိက္ေၾကာင္းAPသတင္းတပုဒ္တြင္ယေန႔ ေရးသားထားသည္။
ယမန္ေန႔ကကုလသမဂၢတြင္ေတြ႔ရေသာအင္ဒိုနီးရွားမစၥတာမာတီနာတာလီဂါ၀ါ(ဓာတ္ပုံ-AP)
ထုိ႔အျပင္လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏အသံကုိလည္းနားေထာင္မည္ဟု၀န္ႀကီးမစၥတာမာတီ နာတာလီဂါ၀ါက ေျပာလုိက္သည္။
အင္ဒုိ၀န္ႀကီးကလာမည့္လတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္၍ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ဦးမည္ဟု ဆိုထားသည္။
အင္ဒုိနီးရွားသည္ လက္ရွိ အလွည့္က် အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာ၀န္ ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္အာဆီယံဥကၠရာထူးကိုလက္ခံလိုေၾကာင္း ဇူလိုင္လအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘာလီကြ်န္းတြင္က်င္းပေသာအာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အစုိးရအဆက္ဆက္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႀကီးစုိးေသာျမန္မာႏုိင္ငံကုိအလွည့္က်ဥကၠ႒တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆုိ ဖိအားေပးသူမ်ားထဲတြင္ အစုိးရအဖဲြ႔မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားမႈ၊ေဒသအႏွံ႔တြင္လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈတုိ႔ကုိ ေထာက္ျပျပီး ကန္႔ကြက္ ဖိအားေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္၂၀၀၆ခုႏွစ္အာဆီယံအသင္းအလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္မည့္အေျခအေနႏွင့္ႀကဳံခ့ဲရဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာအစုိးရကထုိတာ၀န္ကုိျပည္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
မၾကာေသးမီကသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ကလည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္၂ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။
အစုိးရကထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံျခင္းမွာအာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးရရွိေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားအျပားက ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။
အာဆီယံအသင္း၀င္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္အသင္းဥကၠ႒ရာထူးကုိအလွည့္က်တာ၀န္ယူၾကသည္။ဥကၠ႒ရာထူးသက္တမ္းမွာ တႏွစ္ ျဖစ္သည္။

Geen opmerkingen: