ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

dinsdag 20 september 2011

ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပမႈအေပၚေဆြးေႏြးမည့္သူမရွိ

မ်ဳိးသန္႔ အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၇ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။အထက္လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွတင္ျပခဲ့သည့္၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္က်ပ္ေငြဘီလီယံေပါင္း၂,၃ဝဝေက်ာ္လိုေနသည့္"ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း" အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးမည့္သူမရွိဘဲျဖစ္ေနသည္ဟုလႊတ္္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာၾကသည္။
လႊတ္ေတာ္ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွတနလၤာေန႔တြင္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသည့္အစီရင္ခံစာတြင္ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂အတြက္ဘ႑ာေရးလိုေငြစုစုေပါင္းမွာက်ပ္ေငြဘီလီယံ
၂၃၇၁.၉၄၅ ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍အဂၤါေန႔တြင္အထက္လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးရန္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ဦးျမၿငိမ္းမွေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္းစာရင္းေပးေဆြးေႏြးမည့္သူ မရွိဘဲျဖစ္ေနကာ အစီရင္ခံစာကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္႐ံုသာ ရွိခဲ့သည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွတင္ျပခဲ့သည့္၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ "ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း"အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးမည့္သူမရွိဘဲျဖစ္ေနသည္ဟုလႊတ္္ေတာ္အ မတ္မ်ားကေျပာ(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍မေဆြးေႏြးၾကျခင္းမွာေငြစာရင္းေကာ္မတီတြင္ ေငြကို လက္ေတြ႔ သံုးေနသူ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။
"က်ေနာ္တို႔ဒီေန႔မေဆြးေႏြးျဖစ္တာကေကာ္မတီမွာဝန္ႀကီးဌာနကလူေတြပါရင္ေတာ့လည္းက်ေနာ္တို႔က အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလို႔ ျဖစ္တယ္။ အခုဟာက ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့
ေကာ္မတီဆိုေတာ့က်ေနာ္တို႔ကေမးခြန္းေတြေမးမယ္ဆိုရင္လည္းသူတို႔ကိုပဲေမးရမွာေပါ့။လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ခ်င္းျဖစ္တာလည္းပါတယ္။သူလုပ္ေနတဲ့ကိစၥကိုကိုယ္ကမပါခ်င္ဘူးေပါ့။သူ႔စည္းကိုယ့္စည္း
ေစာင့္ေနတာလည္း ပါတယ္" ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီမွ ဦးဖုန္းျမင့္ေအင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
"ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲေတာ့မသိဘူး၊အဲဒါကိုေဆြးေႏြးတဲ့လူလည္းမရွိဘူး၊က်ေနာ္တို႔ကလည္းမေဆြးေႏြးႏိုင္ ဘူး၊"အစီရင္ခံစာတြင္ဗဟိုအစိုးရ၏၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ဘ႑ာေရးလိုေငြမွာ၂၂ဝ၁.၄၅ဝဘီလီယံက်ပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြမွာ၁၇ဝ.၄၉၅ဘီလီယံက်ပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ က႑အတြက္ မည္မွ်လိုသည္၊ မည္သည့္ က႑အတြက္ မည္ေလာက္ အသံုးစရိတ္ ရွိသည္တို႔ကို ေဖၚျပမထားဟု အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။
"ေကာ္မတီကလူေတြကလည္းသူတို႔ေကာ္မတီနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကိုအျပင္ကိုသိပ္မေျပာၾကဘူး၊ ေကာ္မတီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မွတ္တမ္းေတြကိုအျပင္ကိုမေျပာၾကဘူး၊အခုလည္းက်ေနာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာတာကလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလာက္ပဲ ေျပာတာပါ" ဟု အျခားအမတ္တဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ျပည့္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီကိုအထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွလႊတ္ေတာ္အမတ္၁၅ ဦးစီျဖင့္မတ္လ၃ရက္ေန႔ကဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါေကာ္မတီဝင္မ်ားကသက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔သြားေရာက္စာရင္းစစ္ရာတြင္ခရီးစရိတ္မွအစအခက္အခဲရွိေနေၾကာင္းလည္း အမတ္မ်ားထံမွ သိရသည္။Geen opmerkingen: