ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 19 september 2011

ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရေပၚမူတည္ဟုဝန္ႀကီးေျပာ

ထြန္းထြန္း တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၆ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကိစၥအားလႊတ္ေတာ္အသီးသီးေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႔၏မူဝါဒအဆံုးအျဖတ္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလွ်ပ္စစ္ ၁ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“ယခုအခါျပည္သူကေရြးခ်ယ္ထားေသာလႊတ္ေတာ္အသီးသီးေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္လႊတ္ေတာ္၏သ ေဘာထားအဆံုးအျဖတ္၊အစိုးရအဖြဲ႔၏မူဝါဒအဆံုးအျဖတ္အတုိင္းဥပေဒႏွင့္အညီဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္”ဟုစက္တင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔က“ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ေျပာဆိုသြားသည္ဟုစက္တင္ဘာ၁၈ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းမွာႏုိင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးတက္ရရွိေရးႏွင့္စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္သင့္သည့္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ခ်ီေဗြစီမံကိန္းအားဦးစြာ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ရ၊မရကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းဝန္ၾကီးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ဆံုးျဖတ္မယ္ဆုိတာဒါလည္းက်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့လက္မခံႏုိင္ဘူး(ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္၊စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္အထိဆက္လက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီးျမစ္ဝကၽြန္း အေပၚအထိေလ့လာသြားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ယခုအခ်ိန္သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ အထိေလ့လာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။။
သုိ႔ေသာ္ျမစ္ဆံုဆည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်ိန္တြင္
ဆည္မ်ားရပ္တန္႔ထားရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္သာရယူသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္သူမ်ားကေျပာသည္။
“လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔မလုံေလာက္ပါဘူး။ဒီထက္ကိုပိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူ ပြဲက်င္းပလို႔ရပါတယ္။”ဟုဧရာဝတီလက္မွတ္ထုိးကမ္ပိန္းဦးေဆာင္ေနသည့္ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။
ဧရာဝတီျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ဆည္၈ခုအနက္အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္“ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း” မွာေရအားလွ်ပ္စစ္မီဂါဝပ္၆ဝဝဝထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ဆည္စီမံကိန္းအတြက္ေမချမစ္ အပိုင္းတြင္တာငါးခု၊မလိချမစ္မွာႏွစ္ခုပိတ္ရမည္ျဖစ္ကာဆည္နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာစတုရန္းမိုင္၁၈,ဝဝဝ ရွိသည္။
ဆည္စီမံကိန္းေၾကာင့္အထက္ပိုင္းေရဝပ္ေဒသမ်ားတြင္ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုစီမံကိန္းကုမၺဏီမ်ားကလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္နည္းတူျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္တြင္လည္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုကုမၸဏီကပင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္လည္းယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။
ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ႏွင့္အႏၲရာယ္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လံုးဝအႏၲရာယ္မရွိပါဟုအာမခံႏုိင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ၿပီးျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းသက္တမ္း ကုန္ဆံုးလွ်င္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယခုလက္ရွိတြင္တႏုိင္ငံလံုး၌လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္အားမဂၢါဝပ္၃၃၆ဝရွိေနၿပီးဓာတ္အားသြယ္လိုင္း ခံႏုိင္ရည္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ မဂၢါဝပ္ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ယခုလက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းေရႊက်င္၊ကြန္း၊ျဖဴး၊ေသာက္ေရခပ္(၂)၊နန္ခ်ဳိ၊အထက္ေပါင္းေလာင္း၊ဘီလူးေခ်ာင္း(၃)၊ အထက္ဘီလူးေခ်ာင္း၊ခ်ီေဗြငယ္စီမံကိန္းကိုးခုၿပီးစီးႏုိင္ၿပီးမဂၢါဝပ္၆၅၅အထိ တိုးျမႇင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ၾကီး၏ စကားကို ကိုးကား၍ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိခိုက္မႈမ်ားႏိုင္၍အမ်ားတားျမစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္လုပ္ကိုင္မႈေနသည္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းယင္းကိစၥကိုဆံုးျဖတ္ပါကလည္း ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွအမ်ားစုျဖစ္ေနသည့္အတြက္လက္ခံႏုိင္ ဖြယ္မရွိေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ျပင္ပအတိုက္အခံအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။
“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ဆံုးျဖတ္မယ္ဆုိတာဒါလည္းက်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ဘာလို႔
ဆိုေတာ့လႊတ္ေတာ္ထဲကဘယ္သူေတြရွိသလဲဆိုေတာ့သူတို႔ေတြပဲရွိတာ။ႀကံ့ဖြံ႔ေတြပဲရွိတာ။လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္လိုက္ရင္လႊတ္ေတာ္ထဲကေနၿပီးေတာ့ဒီအတုိင္းဆံုးျဖတ္မွာပဲ။ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်သြားၿပီး ဒီဟာၾကီးကိုဆက္လုပ္မယ္လို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ျမစ္ဆံုဆည္လုပ္ငန္းဟာတရားဝင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ လိုင္စင္ေပးတာနဲ႔ အတူတူပဲ”Geen opmerkingen: