ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 19 september 2011

ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းသေဘာထားကြဲလြဲေန

ဧရာဝတီ Monday, 19 September 2011 13:07
.ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံတြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ျမစ္ဆုံဆည္ဆက္လက္တည္ေဆာက္ျခင္းျပဳ၊မျပဳကိစၥမတင္မက် ျဖစ္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
                                                                     ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ(ဓာတ္ပံု - missgreenlady.com)
သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနတခ်ဳိ႕ကျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသင့္၊မျပဳသင့္ဆုံးျဖတ္ရန္လိုလားေနၾကေသာ္လည္းဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအပါအ၀င္အစုိးရ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကမူျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမူလရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ဆႏၵရွိေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္စက္တင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစုိးရ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕၏သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကိုသိသိသာသာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ထံမွ သိရသည္။
“အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ဆုံးမွာစက္မႈ၂၀န္ႀကီးဦးစုိးသိန္းကအႀကံျပဳခ်က္တခုတင္ျပတယ္။ဒီအႀကံျပဳခ်က္ မွာစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲခ်င္တဲ့အေၾကာင္း၊ျပည္သူကိုအေလးထားတဲ့အေၾကာင္းေျပာတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္ကိုအစုိးရသတင္းစာေတြမွာမေဖာ္ျပဘူး”ဟုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည့္ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ တဦးက ေျပာသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ႏွအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္အမွတ္၁လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းကသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ပုိ႔ေဆာင္ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္၊သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဦးသိန္းထုိက္အပါအ၀င္ဒု၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
“ျမစ္လက္တက္ေတြမွာဆည္ေတြမ်ားမ်ားေဆာက္တာဟာျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးအေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ဆည္ေတြက ႏုန္းေတြကုိ တားဆီးထားၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ႏုန္းက်တာနည္းေစတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္ကဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ေထာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း တရပ္ကိုေျပာသည္။
အမွတ္၁လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးႀကီးစုိးကလည္း “စီးပြားေရးဆုိင္ရာတြက္ေျခကုိက္မႈစိစစ္ခ်က္”ဆုိေသာ စာတမ္းတေစာင္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွအေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံခ်ီ အျမတ္ရမည္ဟု ဆုိသည္။
“စီမံကိန္းေၾကာင့္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကိုၾကည့္ရင္ျမန္မာဘက္ကအေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း၁၇.၆၇ ရမယ္။တရုတ္ဘက္ကအေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၁.၆၇ ရမယ္။ ႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာျမန္မာဘက္ကအေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္အသာရတယ္”ဟု ဦးႀကီးစုိးက ရွင္းျပသည္။
စက္မႈ၁ႏွင့္စက္မႈ၂၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းတို႔ကမူ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ကာျပည္သူ႔သေဘာထားကိုလိုက္နာမည္ဟု ေျပာဆုိသြားသည္။
“တုိင္ပင္ျခင္း မရွိတဲ့ စီမံကိန္းက ပ်က္စီးတတ္တယ္။ မ်ားမ်ားတုိင္ပင္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္။ အားလုံး၀ုိင္း၀န္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မွ အက်ဳိးမ်ားမ်ားရမယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ေထာက္ခံေသာ ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။
ရာထူးအာဏာမ်ားသည္တခဏတာမွ်သာျဖစ္ၿပီးျပည္သူလူထုထာ၀ရတည္တံ့ေရးႏွင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္စည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးအေလးထားသင့္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေနာက္ေနာင္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳ ေျပာသည္။
“EnvironmentalImpactAccess(EIA)၊SocialImpactAccess(SIA)ေတြကိုျပန္Reviewလုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ခ်ျပ၊ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပါ့။ပညာရွင္ေတြအျပဳသေဘာနဲ႔အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေ၀ဖန္သုံးသပ္သင့္တယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ဆိုသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ထြက္ရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျမစ္ဆုံဆည္ေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဆုိးက်ဳိးရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ သုံးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“သစ္ေတာကတာ၀န္ရွိလုိ႔မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္မယ္။ဒီစီမံကိန္းကႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္လို႔မျပည့္ စုံတဲ့ဗဟုသုတေတြနဲ႔ေ၀ဖန္ဖို႔ထက္ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ေလ့လာၿပီးမွေျပာမယ္။ေလ့လာၿပီးမွအရွိကုိ အရွိအတုိင္း၊အမွန္ကိုအမွန္အတုိင္းလုပ္မယ္။ဘာကိုမွမငဲ့ညႇာဘူး။မ်က္ႏွာလုိက္တာ၊အခြင့္ေရးေပးတာ မလုပ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟုဦး၀င္းထြန္းက ဆိုသည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆက္လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ စစ္တပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့လွ်င္ ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရအၾကား ေသခ်ာေပါက္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးပ်က္စီးသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိစၥျပန္လည္သုံးသပ္စဥ္းစားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု အလႊာသီးသီးက အစိုးရကို ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိသည္။

Geen opmerkingen: