ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 14 september 2011

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျမန္မာအစိုးရအခိုင္အမာသက္ေသျပသင့္

ဧရာဝတီ Wednesday, 14 September 2011 15:15
.ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေပၚႏိုင္ငံတကာ၏သံသယမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္အခိုင္အမာသက္ေသျပသင့္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မူဝါဒ ညွိႏိႈင္းေရးမႉး မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေတြ႔ရသည့္မစၥတာ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္(ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ)
အထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာဒဲရက္မစ္ခ်ယ္က၆ရက္ၾကာျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အၿပီးျပန္လည္မထြက္ခြာမီ ယေန႔နံနက္ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဤသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊အက်ဥ္းသား၂ေထာင္ေက်ာ္ကို ထိမ္းသိမ္းထားမႈ၊ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတို႔အေပၚမစၥတာ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ကေထာက္ျပေျပာဆိုသြားသည္။
“စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကိုအခ်ိန္ကိုက္ႏွင့္ အခိုင္အမာေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းျမန္မာအစိုးရကိုေလးစားစြာတိုက္တြန္းပါသည္”ဟုမစၥတာဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မစၥတာဒဲရက္မစ္ခ်ယ္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္အဓိပၸာယ္ရွိေသာေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနမည့္အစားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္တို႔ ပါဝင္သည္။
အေမရိကန္ကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကိုမႈဆက္လက္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟုမစၥတာဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ကေျပာေၾကာင္းAPသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
၎၏ခရီးစဥ္အတြင္းစက္တင္ဘာလ၁၂ရက္ေန႔ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တို႔တြင္ လူမႈအကူအညီမ်ားေပးရန္ မိနစ္၄၀ၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
စက္တင္ဘာ၁၁ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိNLDလူငယ္အဖြဲ႔က ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ HIV/AIDSေဂဟာသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိနာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔သြား ေရာက္ကာဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူတို႔ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလ၉ရက္ေန႔ကျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္စသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

မစၥတာဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာတြင္ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာNGOမ်ား၊စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
“တိုင္းရင္းသားေတြအပါအဝင္ျမန္မာျပည္သူေတြအားလံုးအတြက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာတကယ့္ကို အေရးပါတယ္၊ေသခ်ာခိုင္မာတဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတိုင္းမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လိုတယ္ ဆိုတာကိုက်ေနာ့္ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာသတိျပဳမိပါတယ္။ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ေဒၚေအာင္စုၾကည္ကအင္တိုက္အားတုိက္ ႏွစ္ျမဳပ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ ျမင္သာပါတယ္” ဟု မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္က ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လ၁၅ရက္ေန႔မွစ၍မစၥတာဒဲရက္မစ္ခ်ယ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: