ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 19 september 2011

၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ဘီလီယံ၂,၃၀၀ ေက်ာ္

မ်ဳိးသန္႔ တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၩိမ)။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈသည္ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ၿပီး၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ဘီလီယံေပါင္း၂,၃ဝဝေက်ာ္ရွိသည္ဟု အထက္လႊတ္ေတာ္၏ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွတနလၤာေန႔တြင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားသည္ဟု အမတ္မ်ားအေျပာအရ သိရသည္။
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကိုအထက္လႊတ္ေတာ္ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးဦးစံျပည့္မွလႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာဗဟိုအစိုးရ၏လိုေငြျပမႈႏွင့္တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရး လိုေငြျပမႈ စုစုေပါင္း ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ဗဟိုအစိုးရ၏ဘ႑ာေရးလိုေငြမွာ၂၂၀၁.၄၅၀ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ဘ႑ာေရးလိုေငြမွာ၁၇၀.၄၉၅ ဘီလီယံက်ပ္ျဖစ္သည္ ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တိုးကလည္း မဇၩိမကိုေျပာသည္။
သူေျပာတာေတြကလက္ေတြ႔အမွန္တရားေတြဆိုေတာ့က်ေနာ္တို႔က်န္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၂၀လံုးလံုးက အလိမ္ခံေနရာေတြေပါ့ဗ်ာ၊ဒါကေတာ့ေပၚလြင္သြားၿပီ(ဓါတ္ပံုမဇၥ်ိမ)
ထို႔အျပင္ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈသည္ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုအထက္လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးဦးစံျပည့္၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖၚျပထားသည္ဟု အမတ္မ်ားကေျပာသည္။
အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍အဂၤါေန႔အထက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းအျပင္ႏုိင္ငံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအ႐ႈံးေပၚေနကာအစိုးရပိုင္ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္ႏွင့္ ဘီးလင္းသၾကားစက္တို႔မွႏွစ္စဥ္က်ပ္သန္းေပါင္း၅၀၀ေက်ာ္အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္းအမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းမွတနလၤာေန႔အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသြားသည္ဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးက မည္သည့္ႏွစ္မွစ၍ အ႐ႈံးေပၚေနသည္ကို ထည့္သြင္း ေျပာသြားျခင္း မရွိပါ။
ျမန္မာျပည္၏ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ႏွစ္စဥ္ဧၿပီ၁ရက္ေန႔တြင္စတင္ၿပီးမတ္လ၃၁ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္မွလႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က“အရင္တုန္းကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကိစၥကဘာမွတင္ျပတာ မရွိေတာ့ အသံမထြက္ဘူး။ အခု ေနာက္ပိုင္းေကာ္မတီက ႏိုင္ငံမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြျပေနတာ။အခုက သူေျပာတာေတြက လက္ေတြ႔ အမွန္တရားေတြဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ က်န္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း၂၀လံုးလံုးကအလိမ္ခံေနရတာေတြေပါ့ဗ်ာ၊ဒါကေတာ့ေပၚလြင္သြားၿပီ။သူတို႔က အ႐ႈံးေတြ ဘတ္ဂ်က္ေတြ အကုန္လံုး တန္းစီထိုးျပေနၿပီ။" ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္အခြန္ေကာက္ခံေရးအားနည္းခ်က္၊အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ဆံုး႐ႈံးရမႈမ်ား၊အစိုးရ၏အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ သံုးစြဲမႈ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာဝင္ေငြမရႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဘ႑ာေရး လိုေငြျပေနေၾကာင္း၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ေမလအတြင္းကဝီကီလိခ္မွေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေပးပို႔သည့္ ေၾကးနန္းစာတြင္ ပါရွိဖူးသည္။

Geen opmerkingen: