ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 16 september 2011

ဦးေရႊမန္းႏွင့္ခ႐ုိနီမ်ားကိုယ္ေရးသံ႐ုံးမွမွတ္တမ္းတင္

ကိုဝိုင္း ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၅၈ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။လက္ရွိေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊႊမန္းႏွင့္အစိုးရထိပ္တန္းခ႐ိုနီမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္အေမရိကန္သံ႐ံုးက ေစာင့္ၾကည့္စုေဆာင္းထားေၾကာင္း ဝီကီလိခ္မွ၂၀၁၁ၾသဂုတ္လတြင္ေပါက္ၾကားလာသည့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ေၾကးနန္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။
ခ႐ိုနီမ်ားအၾကား၌လည္းထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံမွပါမစ္မ်ားရရွိရန္ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေၾကာင္းရန္ကုန္ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ထိပ္သီးစီးပြားေရးသတင္းေပးမ်ားထံမွသိရွိခ်က္ကိုဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးထံေပးပို႔သည့္၂၀၀၇ခုႏွစ္ေၾကးနန္းမ်ား၌ပါရွိသည္။
အေမရိကန္သံ႐ံုး၏၂၀၀၇ခုမတ္၁၆ရက္ေၾကးနန္းတြင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ ေနာက္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းသည္ဦးေဆာင္က႑တြင္ပါဝင္လာသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။“ဒါေပမယ့္သူလည္းခ႐ိုနီေတြနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ေနၿပီးလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္တာေတြမွာ ပါတာပဲ”ဟုလည္းေၾကးနန္းကဆိုသည္။သို႔ေသာ္လည္းအမည္မေဖာ္ေသာသတင္းရပ္ကြက္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး"ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားတဦး"ဟုၫႊန္းဆုိထားၿပီးျမန္မာကိုႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံလာေအာင္ ဖြင့္ေပးလိမ့္မည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
“သူရ”ဘြဲ႔တံဆိပ္ရခဲ့သည့္ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးKNUဌာနခ်ဳပ္မာနယ္ပေလာစခန္းကို၁၉၈၉ခုက တိုက္ခဲ့စဥ္“တျခားစစ္ဆင္ေရးမႉးေတြလိုပဲသူလည္းကရင္သူပုန္ေတြကိုအႀကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ဆင္တုန္းက ကေလးနဲ႔အမ်ဳိးသမီးေတြပါမက်န္အရပ္သားေတြကိုအထမ္းသမားေတြအျဖစ္အဓမၼခိုင္းေစခဲ့တယ္”ဟု သိရွိခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ပဲခူးတိုင္းကၫြတ္ကြင္းၿမိဳ႕၌၁၉၄၇ခုတြင္ေမြးဖြားၿပီးအသက္၂၂ႏွစ္အရြယ္၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ စစ္တကၠသိုလ္ DSA အပတ္စဥ္ ၁၁ ဆင္းသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုတြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ရာထူး တိုးခံရသည္။
၁၉၉၇ ႏိုဝင္ဘာတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔နဝတကိုဖ်က္သိမ္းၿပီးႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီနအဖကိုအသစ္ဖြဲ႔စည္းရာအေနာက္ေတာင္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္နအဖေကာင္စီဝင္ျဖစ္လာသည္။၂၀၀၃ခုတြင္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းအျဖစ္ၾကည္းေရေလၫႇိႏိႈင္းေရးမႉးရာထူးကိုရရွိသည္။
သူရေရႊမန္းသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏အထူးယံုၾကည္ခံရသူျဖစ္ၿပီး“၂၀၀၃ခုဒီပဲယင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ယာဥ္တန္းကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကအမိန္႔ေပးတုန္းကသူရေရႊမန္းရဲ႕ အမိန္႔ကိုနာခံသြားဖို႔ေအာက္ေျခအရာရွိေတြကိုၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္”ဟုသတင္းရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္ဟု ေၾကးနန္း တေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေနျပည္ေတာ္ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္မွေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနသူအသက္၆၄ႏွစ္အရြယ္သူရဦးေရႊမန္းသည္ဒဂံုေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ႏွင့္ ဒဂံုသစ္ထုတ္လုပ္ ေရးကုမၸဏီပိုင္ရွင္အေမရိကန္၏စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔စာရင္းတြင္ပါရွိသူဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္နီးစပ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုး ၂၀၀၇ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ ေၾကးနန္းတြင္ ပါရွိသည္။
ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္အျခားခ႐ိုနီမ်ားျဖစ္သည့္ဦးေတဇ၊စတီဗင္ေလာ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔နည္းတူလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားရခဲ့သည္။သူတို႔နည္းတူပင္ ေဆာက္လုပ္ခမ်ားမရရွိပဲတစီးလ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၈၀,၀၀၀တန္ကား၁၀စီးတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ရခဲ့ေသာ္လည္းဒဂံုသစ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီက“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာငါးသန္းခန္႔ သစ္တင္ပို႔ခြင့္ရထားသည္” ဟု သံ႐ံုးက သိရွိရခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၀၇ ခုႏိုဝင္ဘာ၁၅ရက္စြဲျဖင့္ရန္ကုန္အေမရိကန္သံ႐ံုးမွဝါရွင္တန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ ပို႔သည့္ ေၾကးနန္းတခုတြင္မူမက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီပိုင္ရွင္ဦးေဇာ္ေဇာ္ကထိပ္သီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံမွ မ်က္ႏွာသာေပးမႈလိုခ်င္သျဖင့္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိသည္ဟု ပါရွိသည္။
အျခားခ႐ိုနီတဦးျဖစ္ၿပီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏မ်က္ႏွာသာပိုရသူထူးထေရးဒင္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္ဦးေတဇကို ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ္လည္း“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတဇကို မ်က္ႏွာသာဆက္ေပးေပမယ့္ ေဇာ္ေဇာ္ကိုလည္း အေရးႀကီးတဲ့ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္းလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ေတြေပးပါတယ္”ဟု သံအရာရွိက သိရွိရခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ခ႐ိုနီမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္အခမဲ့ခိုင္းေစၾကၿပီးအျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္၊ေျမယာဝယ္ယူခြင့္၊တြင္းထြက္လုပ္ငန္း၊သစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါမစ္မ်ား ျပန္ခ်ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ဝီကီလိမွ ေပါက္ၾကားလာေသာ အေမရိကန္ေၾကးနန္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည္။
သို႔ေသာ္ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေပးသျဖင့္ အျပန္လွန္အားျဖင့္ ဦးေတဇႏွင့္ စီတီဗင္ေလာတို႔က တစီးလ်င္ေဒၚလာ၁၈၀,၀၀၀ တန္ကား၁၅စီးစီတင္သြင္းခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္းဦးေဇာ္ေဇာ္မွာ၁၀စီးစာ ပါမစ္သာရသည္ဟုေၾကးနန္းတြင္ပါရွိသည္။သို႔ေသာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမကြက္မ်ား ရရွိသည္ဟုဆိုသည္။
ပက္စီPepsiအခ်ဳိရည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သူေယာကၡထီးျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္း၏ အဆက္သြယ္ျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေမာင္ေအးႏွင့္နီးစပ္သြားသူဦးေဇာ္ေဇာ္သည္သူ၏ စီးပြားေရးကို၁၉၉၄ ခု မတိုင္မီဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္တပတ္ရစ္ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုး ေၾကးနန္းတြင္ ပါရွိသည္။
မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီကို၁၉၉၅ ခုတြင္ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ နီးစပ္လာသူ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ သစ္တင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္း၊ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာၿပီးကခ်င္ျပည္နယ္ဖါးကန္႔-လံုးခင္းတြင္ဧက၅၀၀က်ယ္ေက်ာက္စိမ္းမိုင္းတခုလုပ္ခြင့္ရထားၿပီဟုသံ႐ံုးအရာရွိကသိရွိရခ်က္ကို ေၾကးနန္းအတြင္း ေရးထားသည္။
ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္MFFလက္ရွိဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ယခုအခါအၿငိမ္းစားယူသြားၿပီျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ေျမးျဖစ္သူေနေရႊေသြးႏွင့္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ၿပီးလူ၁,၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္သည့္ ေနေရႊေသြး၏၁၆ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္၂၀၀၇ ဇြန္လက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ ကုန္က်ခံ က်င္းပေပးခဲ့သည္ဟု သံ႐ံုးအရာရွိက သိရွိရခ်က္ကို ျပန္လည္ေရးသားထားသည္။
၂၀၀၇ ခုႏိုဝင္ဘာ၁၅ရက္စြဲျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေမရိကန္သံ႐ံုးကဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔သည့္ ေၾကးနန္းစာတြင္ဦးေတဇႏွင့္စတီဗင္ေလာ တို႔သည္စစ္အစိုးရ၏ မ်က္ႏွာေပးျခင္းကိုခံေနရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္လည္းတက္သစ္စ ခ႐ိုနီတေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Geen opmerkingen: