ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

woensdag 7 september 2011

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းထားေရးစကၤာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားလႈံ႕ေဆာ္

ထြန္းထြန္း ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၁၇ မိနစ္ .
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။ ။ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္သုေတသနျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းစီမံကိန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းထားရန္အတြက္ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားက လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသည့္"ဧရာဝတီထာဝရရွင္သန္လိုသူမ်ား" လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုမႈအားေထာက္ခံပံ့ပိုးသည့္အေနျဖင့္လမ္းျပၾကယ္စာၾကည့္တိုက္မွကမကထျပဳ၍ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္မီဂါဝပ္၆,၀၀၀ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္မည့္“ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း”အရ ေမချမစ္ အပိုင္းတြင္တာငါးခု၊မလိချမစ္မွာႏွစ္ခုပိတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္း မိုင္ ၁၈,၀၀၀ ရွိသည္။ ဆည္အျမင့္မွာ၁၅၂မီတာ(ေပ၅၀၀)ႏွင့္အထက္၊ေရေလွာင္ကန္အျမင့္မွာ၂၉၉ မီတာ (ေပ ၉၈ဝ) ရွိေၾကာင္း ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ KDNG က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ လူဦးေရမ်ားမွာ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္မႈ အက်ယ္အဝန္းမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံထက္ က်ယ္သည့္ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း
ဆည္ႏွင့္ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ေရလႊမ္းမိုး နစ္ျမဳပ္ခံရမည့္ ေနရာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံထက္က်ယ္ၿပီးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈက လူဦးေရ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔အထိ ထိခိုက္ နစ္နာဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႔က ေထာက္ျပထားသည္။
“အခုလက္ရွိေတာင္မွေသာင္တအားထြန္းေနၿပီ။တကယ္လုိ႔သာအဓိကေရဝင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ျမစ္ဆံုကိုပိတ္လိုက္ မယ္ ဆုိရင္ ဧရာဝတီက ဒီထက္မက ေရခန္းသြားေတာ့မယ္။”ဟု ဦးေဆာင္ခဲ့သူ စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ လမ္းျပၾကယ္ စာၾကည့္တုိက္မွ ကိုညီညီမ်ဳိးက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ကလည္း ပင္နင္ဆူလာပလာဇာႏွင့္ ျမန္မာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆည္ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။
"လူတိုင္းကိုလိုက္စကားေျပာၿပီးေဝတဲ့အခါက်ေတာ့မွသာလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ'ေၾသာ္ဒါမ်ဳိးေတြျဖစ္ေန လား၊ေၾသာ္ဒါမ်ဳိးေတြျဖစ္ႏုိင္လား'ဆိုၿပီးေတာ့တအံ့တၾသနဲ႔အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္”ဟုကိုညီညီမ်ဳိးက ဆုိသည္။
စကၤာပူတြင္ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္းတသိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္းခန္႔မွန္းထားၾကစဥ္လက္ရွိအခ်ိန္အထိလက္မွတ္ ၃ဝဝေက်ာ္သာေကာက္ခံရရွိေသးရာလံုၿခံဳေရးေၾကာင့္နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကင္ပိန္းလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားကေထာက္ျပၾကသည္။
ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအစပ်ဳိးစဥ္ကပင္ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္မိမိတု႔ိ၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟူေသာကခ်င္အမ်ဳိးသားတို႔၏ခံယူခ်က္မ်ား ပိုမိုနက္႐ႈိင္းလာခဲ့ပါသည္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္မွတ္မ်ားကိုစက္တင္ဘာလ၁၇၊၁၈ရက္မ်ားတြင္စကၤာပူရွိျမန္မာသံ႐ံုး အပါအဝင္တ႐ုတ္သံ႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ သြားမည့္ အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ လႈပ္ရွားေနသူမ်ားထံလည္း မိတၱဴမ်ား ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးၫႇင္းၿမိဳ႕တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ေဗဒါေက်ာင္းဆင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မိုးၫႇင္းသားမ်ား ကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဗဒါေက်ာင္းမွ ဆရာဦးျမင့္ဦးက ဆုိသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ျမစ္ဆံုေရကာတာဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေဗဒါေက်ာင္းသင္တန္းမွ ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းကေဟာေျပာခဲ့ၿပီးအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Geen opmerkingen: