ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 12 september 2011

အလုပ္သမားေရးေရွ႕ေနအာမခံရ

ဖနိဒါ တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၅၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၥိ်မ)။ ။အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေရွ႕ေနကိုဖုိးျဖဴသည္၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ က ျမန္မာဂလိုဂြန္(Myanmarglogon)ကုမၸဏီမွအသေရဖ်က္မႈျဖင့္တရားစြဲဆုိရာတြင္ ႐ံုးခ်ိန္းလာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက တနလၤာေန႔တြင္ လႊတ္ေပးလုိက္သည္။
ရန္ကုန္တုိင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာဂလုိဂြန္ ကုမၸဏီ၏ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမတဦး၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ေရွ႕ေနဦးဖုိးျဖဴအပါအဝင္အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ၁ဝဦးတုိ႔ကုိ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ၅ဝဝျဖင့္ယမန္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကတရားစြဲဆုိခဲ့ရာအမႈ႐ံုးခ်ိန္းတက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က တားဝရန္း ထုတ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဧရာဝတီတုိင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေနာက္တရက္နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။
"ေတာင္သူလယ္သမား၂ေယာက္ကပုိင္ဆုိင္တဲ့အေထာက္အထားပစၥည္းအားျဖင့္၅သိန္းတန္တဲ့ ပစၥည္းခံဝန္နဲ႔စာခ်ဳပ္မူရင္းေတြနဲ႔အာမခံလုိ႔လႊတ္လာပါတယ္"ဟုျပန္လႊတ္လာသူေရွ႕ေနဦးဖုိးျဖဴက ေျပာသည္။
ျမန္မာဂလိုဂြန္ကုမၸဏီမွအလုပ္သမ မသီတာဦးသည္ေမြးဖြားစရိတ္ႏွင့္ေမြးဖြားခြင့္ ေတာင္းဆုိသည္ကုိ ကုမၸဏီကခြင့္မေပးသျဖင့္အလုပ္မွထြက္သြားခဲ့ရမႈကုိဦးဖိုးျဖဴႏွင့္အလုပ္သမားအက်ဳိးေဆာင္၁ဝဦးက ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိအလုပ္သမားေကာ္မတီထံတိုင္ၾကားခဲ့သည္။ကုမၸဏီကအသေရဖ်က္မႈျဖင့္၁ဝ ဦးလံုးကိုျပန္လွန္စြဲဆုိခဲ့သည္။ဒဂံုေတာင္တရား႐ံုးတြင္ကိုးလခန္႔႐ံုးခ်ိန္းတက္ေနရာက ေလးႀကိမ္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
"ဥပေဒအရဆုိရင္ေတာ့မွန္ကန္တယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လုိ႔ဒီဟာရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ တျခားကိစၥ
ေတြေတာ့က်ေနာ္မွာအလုပ္သမားေလးတေယာက္ကုိ ကူညီရင္းနဲ႔ အမႈအခင္းေတြ၊ တက္ႂကြ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကူညီသူေတြဟာဒီလုိအမႈအခင္းေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အတြက္ တျခားဒီထက္ပုိၿပီးေတာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္အမ်ားၾကီးေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္”ဟုဦးဖိုးျဖဴက မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။
စီးပြားေရးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လယ္ယာေျမမ်ားကုိအဓမၼ သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိေရးကုိ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔မွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကလက္မွတ္ထုိး ေတာင္းဆုိျခင္း၊လယ္ယာေျမသိမ္းယူသည့္မႈခင္းမ်ားကုိအေရးတၾကီးေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။
ဦးဖုိးျဖဴကုိရန္ကုန္ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ယေန႔၁၂ နာရီခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္မွေတာင္သူလယ္သမားဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ဦးၫြန္႔ေက်ာ္တုိ႔အာမခံျဖင့္ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ံုးခ်ိန္းကုိ လာမည့္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ ႐ံုးခ်ိန္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒအရ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ထိ ခ်ခံႏုိင္သည္။
ကိုဖိုးျဖဴသည္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရန္ကုန္တုိင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဒဂံု
ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ဒဂံုအေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အဓမၼသိမ္းယူခံထားရေသာ လယ္ဧက တေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမဆုိင္ရာ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ လြတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ေရးကုိ လယ္သမား ၇ဝဝ ခန္႔၏ လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိမႈကုိ ေနျပည္ေတာ္ လြတ္ေတာ္တရား႐ံုးသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: