ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

vrijdag 16 september 2011

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိUWSAရွင္းလင္း

ဖနိဒါ ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၆ မိနစ္ .
ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ)။ ။ဗဟိုအစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကုိအေၾကာင္းကိုေအာက္ေျခတပ္မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမွာေသာၾကာေန႔တြင္ၿပီးဆံုးသြားသည္။
အာဏာရၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီအတြင္းေရးမႉး(၁)ဦးေအာင္ေသာင္း၊အတြင္းေရးမႉး(၂)ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕လိုက္ပါလ်က္ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းဝအထူးေဒသ(၂)UWSA
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္စက္တင္ဘာ၆ရက္ေန႔ကက်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ေဆြးေႏြးရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္၊ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားထူေထာင္ရန္၊ဝနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားနယ္ေက်ာ္ျဖတ္သန္းလွ်င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္တို႔သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္။
အဆိုပါသေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍UWSAဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာရွမ္းျပည္(ေျမာက္ပုိင္း)ပန္းဆန္းၿမိဳ႕၌
ၿမိဳ႕နယ္၊ခ႐ိုင္ႏွင့္တပ္မဟာအရာရွိမ်ား၁၃ဝေက်ာ္ကိုႏွစ္ရက္ၾကာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“က်ေနာ္တို႔မွာေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြကအထက္ကဦးေဆာင္တာကုိဘဲသေဘာတူပါတယ္”ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာဝတပ္မႉးကမဇိၥ်မကုိေျပာသည္။
ျမန္မာအစိုးရဘက္ကဦးသိန္းေဇာ္၊ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ႏွင့္အတူရွမ္းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီးဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္သူ၊ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္၊ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဒုဗုိလ္မႉးၾကီးေဇာ္ထြန္းျမင့္၊နယ္စပ္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာမွ ဖြဲ႔ၿဖိဳးေရးမႉးဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ဝအဖြဲ႔မွႏုိင္ငံျခားေရးအရာရွိဦးေက်ာက္ကြမ္းအမ္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတာဝန္ခံဦးေပါက္ယူလ်န္၊ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဦးေအာင္ျမင့္တုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ၉ရက္ေန႔ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ဦးေအာင္ေသာင္းတုိ႔ အမည္မ်ားကိုခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္အဆင့္အစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ရက္၂ဝအၾကာတြင္UWSAအဖြဲ႔ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့မႈ ပထမဆံုး ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
အစိုးရဘက္မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကိုဦးေဆာင္သူတဦးျဖစ္ေသာဦးသိန္းေဇာ္မွာစက္တင္ဘာ၅ ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပလ်က္ရွိေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးတုိက္ေနၾကေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏တပ္မ်ားကိုအစိုးရ စစ္တပ္ေအာက္သြတ္သြင္းမည့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ကတည္းကျမန္မာအစိုးရကၾကိဳးပမ္းေနခဲ့ေသာ္လည္းအင္အားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိဝအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားျခင္းမရွိေတာ့ေပ။
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဝေခါင္းေဆာင္မ်ားဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ေနရာ၊အခ်ိန္ကိုမူ မသတ္မွတ္ရေသးေပ။
အလားတူUWAS႐ံုးမ်ားဖြင့္လစ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍UWSAနယ္ေျမအတြင္းျမန္မာအစုိးရဘက္မွပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊သစ္ေတာ၊ေၾကးနန္း၊စုိက္ပ်ဳိးေရးစသည့္ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားဝထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည္ကိုဝေအာက္ေျခတပ္မ်ားကိုအသိေပးထားသည္။ယမန္ႏွစ္ဧၿပီလတြင္NGO မ်ားႏွင့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကိုဝထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွထြက္ခြာရန္ထိုစဥ္ကစစ္အစိုးရမွၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယခင္ကရန္ကုန္၊မႏၲေလး၊က်ဳိင္းတံု၊တာခ်ီလိတ္၊မူဆယ္၊လား႐ႈိး၊တန္႔ယန္းစသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္UWSA႐ံုးမ်ား ဖြင့္လစ္ခဲ့ေသာ္လည္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းေရးတင္းမာမႈစတင္ေသာ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ပိတ္သြားခဲ့သည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တြဲ၍ နာမည္ဆိုးထြက္ေသာ UWSA မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ေပါင္းဖြဲ႔ထားသည့္ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီUNFCတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီUNFCကမူ တဖြဲ႔ခ်င္းထုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈကုိ “သပ္လ်ဳိၿဖိဳခြဲ”မႈဟု ဆုိကာလက္မခံဘဲ အဖြဲ႔တခုလံုးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဖြဲ႔စည္းမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တို႔အၾကားတုိက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးလုိသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ၂၈ရက္ေန႔ကသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ထားသည္။
“သူတုိ႔ရဲ႕ပထဝီအေနအထားအရတခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ အေျခအေန မတူဘူး။ အဲဒီမတူတဲ့အေပၚမွာ တဘက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔UNFCခတ္က်ဲက်ဲေနတဲ့သေဘာ။ သူတို႔က တ႐ုတ္ရဲ႕ သေဘာထား အေပၚမွာ အမ်ားၾကီး မူတည္
ေနရတယ္ေလ။ အဲဒီအေနအထားနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ သူတုိ႔ ေနရတဲ့ သေဘာဘဲ”ဟု UNFC အဖြဲ႔တြင္းေရးမႉး
ႏုိင္ဟံသာ က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ဝ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီး ေနာက္တရက္ျဖစ္ေသာစက္တင္ဘာ၇ ရက္ေန႔တြင္UNFCတြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားအဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္မုိင္းလားေခၚရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းရွိ အထူးေဒသ (၄) အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ဝ ကဲ့သုိ႔ပင္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။
အင္အား၃ေထာင္ေက်ာ္ရွိမုိင္းလားအဖြဲ႔မွဒုဥကၠ႒ဦးစံေပ့၊အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးအုိက္ရွဲန္လာ၊ ဒုစစ္ဦးစီးမႉး ဦးလမ္းေအာင္၊ ဆက္ဆံေရးမႉး ဦးဇင္ခမ္းေနာ္တုိ႔တက္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။
“အခုလုိဝနဲ႔မုိင္းလားကုိဆြဲေခၚလုိ႔ရတဲ့အေပၚမွာသူတို႔(အစိုးရ)အတြက္အျမတ္ထြက္သြားတာေပါ့။ ဒါကိုလည္း မီးေမာင္းထုိးၿပီးေတာ့အမ်ားျမင္သာေအာင္ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့UNFCရဲ႕ရပ္တည္မႈကို ျငင္းပယ္လုိက္တာဘဲ”ဟုႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

Geen opmerkingen: