ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 12 september 2011

ျမစ္ဆံုကိုေနာက္မဆုတ္တမ္းဆက္လုပ္မည္ဟုလွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေျပာ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၁၄ မိနစ္ .
ရန္ကုန္(မဇၩိမ)။ ။အျငင္းပြားဖြယ္ရာျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိေနာက္မဆုတ္တမ္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ရွစ္ႏွစ္အတြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ဟုအမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းကေျပာၾကားသြားသည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ မီးရထားဝန္ႀကီး႐ုံးတြင္ တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဝန္ႀကီးကလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးသည္"အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ပါတယ္"ဟုဆိုကာ"ေႏြရာသီစတာနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္း (တည္ေဆာက္ေရး) ကို ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္တယ္"ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
"ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကကန္႔ကြက္လို႔ေနာက္ဆုတ္မွာလားလုိ႔ေမးခြန္းတခုေမးပါတယ္။ေနာက္မ ဆုတ္ပါဘူး။က်ေနာ္တို႔ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။
ေမခမလိချမစ္ဆံုအနီးရွိမဂၢါဝပ္ေျခာက္ေထာင္တပ္ဆင္အားရွိျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေနအထားကိုယခုႏွစ္ ဇြန္လကေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- ဆိုင္းေအာင္
ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားေမခႏွင့္မလိချမစ္ႏွစ္သြယ္ဆံုရာအနီးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမဂၢါဝပ္ေျခာက္ေထာင္ တပ္ဆင္စက္ အင္အားရွိမည့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအတြက္ တည္ေဆာက္မႈ ဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။လွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ႀကီးက ရွစ္ႏွစ္အတြင္းအၿပီးေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။
ဦးေဇာ္မင္းကဧရာဝတီျမစ္ေပၚရွိေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္အေသးစိတ္ေလ့လာမႈကို လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္စူးစမ္းေလ့လာမႈကိုရွစ္လ၊တႏွစ္ခန္႔BiodiversityandNatureConservation Association (BANCA) ကျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၂၅ သန္း ေပးခဲ့ရသည္ဟု ပါရွိသည္။ ဝန္ႀကီးကိုယ္တုိင္ "လွ်ပ္စစ္ ဝန္ထမ္းတဦး"ဟုအမည္ခံေရးသားထားေသာၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါေဆာင္းပါးတြင္BANCAအပါအဝင္အဖြဲ႔ေပါင္း၂၆၀ပါဝင္ေသာ စူးစမ္းေလ့လာမႈကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုကန္႔ကြက္သူမ်ားကေထာက္ျပေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုသာအက်ဳိးရွိေစမည္ဆိုျခင္းကိုလည္း ေခ်ပေျပာဆိုရာတြင္ "က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာပိုက္ဆံမရွိလို႔လုပ္တာ။ပိုက္ဆံရွိရင္ကိုယ့္ဟာကိုယ္လုပ္မွာေပါ့။ ဒါနံပါတ္တစ္။ ပိုက္ဆံရွိလို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္လုပ္ၿပီးရင္ ဒီလွ်ပ္စစ္ကို ဘယ္သူကသံုးမွာလဲ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အခုမဂၢါဝပ္၁,၅ဝဝေပးတာေတာင္ကုန္ေအာင္မသံုးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ဘယ္သူကသံုးမွာလဲ။သံုးစရာမရွိရင္ Market ရဲ႕ သေဘာအရေရာင္းစားရမွာေပါ့။" ဟု ဆုိသည္။
အင္တာနက္တြင္ ျပန္႔ေနေသာBANCA၏သဘာဝတ္ဝန္းက်င္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ အစီအရင္ခံစာကိုလည္း အစိုးရကကုန္သြယ္မႈလ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္လ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသာ္လည္းေပါက္ၾကားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိေနာက္မဆုတ္တမ္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ရွစ္ႏွစ္အတြင္းအၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ဟုအမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းကေျပာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
ဦးေဇာ္မင္းက"ထာဝရအေမြအႏွစ္မြန္ျမတ္သည့္ေစတနာ"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း အပါအဝင္ ဧရာဝတီ
ျမစ္ေပၚမွေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ေကာင္းက်ဳိးကိုၫႊန္းဆိုေရးသားထားရာတြင္၁၅ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္စက္တပ္ဆင္အင္အား၁၈,၄ဝဝမဂၢါဝပ္ခန္႔ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကို ျမစ္ေရလွ်ံျခင္းသည္ငါးႏွစ္တႀကိမ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွအႏွစ္၂၀လွ်င္တႀကိမ္သာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေသာ တမံအလ်ားေပ ၄,၃ဝဝ ေပႏွင့္ တမံအျမင့္ ၄၅၈ ေပရွိ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ က်ေရာက္ေသာ ေက်းရြာငါးခုမွ လူဦးေရ ၂,၁၄၆ ဦးကို ေပ ၈ဝx၆ဝ မွသည္ေပ ၁ဝဝ x ၁၂ဝ အက်ယ္ရွိ ေျမကြက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ျမစ္ဆံုေရကာတာမွေရထိန္းေပးမႈေၾကာင့္မိုးရာသီတြင္ပံုမွန္ျမစ္ေရထုစီးႏႈန္းထက္၃.၅ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းမွာျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ (ႏိုဝင္ဘာလမွဧၿပီလအထိ)ပံုမွန္ျမစ္ေရထက္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာကာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တေလ်ာက္ ျမစ္ေရ ၁.၅ ေပခန္႔ ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ဟု ဆိုသည္။
သတင္းစာပါေဆာင္းပါးကိုေဝဖန္မႈမ်ားျဖင့္တံု႔ျပန္ၾကျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ "ဒီေဆာင္းပါးေရးတဲ့ေကာင္ ဘယ္ေလာက္တတ္လို႔လဲ။ဒီေကာင္ကဘာအဆင့္ရွိလို႔လဲဆိုေတာ့က်ေနာ္မေျပာေတာ့ဘူး။ၫႊန္ခ်ဳပ္ မင္းေရးတယ္ေျပာလိုက္၊ငါေရးတယ္မေျပာနဲ႔။ငါ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့သိႏိုင္တဲ့လူမရွိေတာ့ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လက္ရွိအခ်ိန္မွာက်ေနာ့္ထက္ပိုၿပီးေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့လူ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မင္းပဲ ေရးတယ္ေျပာလိုက္၊ ငါေရးတယ္ဆိုရင္ မေကာင္းဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ အမွန္ကေတာ့ က်ေနာ္ပဲေရးလိုက္တာ" ဟု ေျပာသည္။
တဘက္တြင္လည္းျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနၿပီးယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔ကစာေရးဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ကိုတာ၊ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေဆာက္ရြက္သူဦးေဇာ္ျမင့္၊မိုးေလဝသပညာရွင္ဦးထြန္းလြင္တို႔မွလည္း"Savethe Irrawaddy" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဟာေျပာပြဲတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။
ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းလြင္က "က်ေနာ္ အသက္လည္း ႀကီးၿပီ။ ေၾကာက္လည္း
ေၾကာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခြန္းတည္းပဲေျပာမယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုမွာ ေရကာတာေဆာက္ျခင္းကို က်ေနာ္ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္" ဟု ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာသြားသည္။
ယင္းအျပင္အာရွတြင္အရွည္ဆံုးျဖစ္သည့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိယန္စီျမစ္သည္တိမ္ေကာပ်က္စီးေနၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္
ေတာ့မည့္အေရးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရကာ၊ေနာင္တြင္ဧရာဝတီပါ အပါအဝင္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မႈကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းလြင္က ဆိုခဲ့သည္။
"ကိုယ့္ေနရာမွာလုပ္တာေတြအတြက္ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိလာေတာ့ကံဆိုးစြာက်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံကိုေရာက္လာ တာပါပဲ"ဟု ဦးထြန္းလြင္မွ "Save the Irrawaddy" ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာသြားခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: