ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

donderdag 22 september 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိကမၻာမွဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ေဒၚစုေျပာ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၄၂ မိနစ္ .
ခ်င္းမိုင္(မဇၥ်ိမ)။ ။ျမန္မာ့အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကClintonGlobalInitiative
(CGI)ညီလာခံပရိသတ္အားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္သူ၏ႏိုင္ငံအေရးကိုမ်က္ႏွာလႊဲဖယ္ျခင္း
မျပဳရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပCGIညီလာခံပရိသတ္သုိ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ဗီြဒီယိုတြင္ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးေပ်ာ့ေျပာင္းလာသည့္ အေျခအေနကုိ ေျပာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲသည္အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိကာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။
“က်မတို႔တကယ္လိုအပ္ေနတာကက်မတို႔ႏုိင္ငံမွာဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနလဲဆိုတာကုိသတိထားေစာင့္ၾကည့္ မႈပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပရိသတ္ျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြါးေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Agence France-Presse သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကClintonGlobalInitiative(CGI)ညီလာခံပရိသတ္အားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္သူ၏ႏိုင္ငံအေရးကိုမ်က္ႏွာလႊဲဖယ္ျခင္းမျပဳရန္ပန္ၾကား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခအေနသည္ေျပာင္းလဲေနခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး“အေျပာင္းအလဲဆိုတာအၿမဲတမ္းေတာ့ အေကာင္းဘက္ကုိေျပာင္းလဲတာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။အေကာင္းဘက္ကုိေျပာင္းလဲခဲ့ရင္ေတာင္ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ အၿမဲႀက့ံႀကံ႕ခံ တည္ၿမဲဖုိ႔က မေသခ်ာပါဘူး” ဟု ဗီြဒီယိုထဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
“ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆုိတာကိုကမၻာၾကီးက ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးဖုိ႔ကုိ က်မတုိ႔ အလိုရွိပါတယ္”
ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္။
“တကယ္လို႔ကမၻာႀကီးအေနနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံကိုကူညီခ်င္တယ္ဆုိရင္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသလဲ
ဆိုတာကုိသိေနဖုိ႔လိုပါတယ္။ဒီႏုိင္ငံမွာဘာေတြျဖစ္ေပၚေနလဲဆုိတာကုိမ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာေနဖုိ႔ လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚစုက ေျပာခဲ့သည္။
ျမန္မာ့အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ကအိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင္႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏အေရးပါမႈကုိလည္းအေလးထား ေျပာၾကား ခဲ့သလို ထုိႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး နည္းတူ အေလးထားလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။
ေဒၚစုကေျပာၾကားရာတြင္ထုိႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား အၿမဲတမ္း ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ်အေျခအေနမ်ားလည္းေျပာင္းလဲ လာတတ္သျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနေစရန္ တခ်ိဳ႕မူဝါဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။
“ဘယ္ခရီးကိုမဆို ေျခလွမ္းေတြ တလွမ္းၿပီးတလွမ္း လွမ္းရင္း လုပ္ရတာပါ။ ႐ိုး႐ုိးသားသား ေျပာရမယ္ဆုိရင္
ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈထဲကုိ က်မ စတင္ ဝင္ေရာက္တုန္းက က်မရဲ႕ ဘဝတခုလံုးကုိ ျမႇဳပ္ႏွံထားရလိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိခဲ့ပါဘူး” ဟု ေဒၚစုက ေျပာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္မႈတခ်ိဳ႕ကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္ဟု သူမက ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ “အစခရီး၏ အစ” သာ ရွိေသးသည္ဟု သူမက ဆုိခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ေျမာက္အာဖရိကရွိ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈေရး မီဒီယာမ်ား တည္ရွိေနမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျခားနားေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။
ရန္ေစာင္မႈ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္မွာလည္း ခက္ခဲေၾကာင္း သူက ဆိုခဲ့ေသးသည္။
“ႏွစ္ဘက္စလံုးက အေပးအယူ ျပဳလုပ္ ၫႇိႏႈိင္းဖုိ႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာမုိ႔ အမိ်ဳးသား ျပန္လည္စည္းလံုးေရး လုပ္ငန္းဟာ တခါတရံမွာ အားလံုးထက္ ပိုၿပီး ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။Geen opmerkingen: