ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

zaterdag 2 juli 2011

ရွမ္းျပည္ရွိစစ္တပ္အတြက္သိမ္းေျမမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပး

ဟိန္းသူ Saturday, 02 July 2011 12:26
.ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္စစ္တပ္အတြက္ေျမဧကရာခ်ီသိမ္းခဲ့သည့္ကိစၥကိုသက္ဆုိင္ရာက ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးသည့္အတြက္ေျမသိမ္းခံေဒသခံမ်ားႏွင့္ေျပလည္မႈရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ေျမဧက၁၀၀ေက်ာ္အသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ခိုလမ္ေဒသေျမပုံ(ဓာတ္ပုံ-သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)
“ရြာသားေတြကိုပိုက္ဆံနဲ႔ေျမကြက္အစားျပန္ေပးတယ္။အျပည့္အ၀ေပးတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ဒါေပမယ့္ ႐ြာသားေတြကေတာ့ေက်နပ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္”ဟုအဆိုပါအမႈအားလုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ စိုင္းသူရိန္ဦးက ေျပာသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ေတာင္ႀကီးႏွင့္က်ိဳင္းတံုေဒသအၾကား ခုိလမ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိေျမဧက၁၀၀ေက်ာ္ကိုေျမပိုင္ရွင္၄၀ခန္႔ထံမွၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလကသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအထဲမွလက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္သူမ်ားရွိေသာ္လည္းမေက်နပ္သည့္ရြာသား၇ဦးကရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံတုိင္တန္းခဲ့ၾကသည္။
တုိင္တန္းသည့္ရြာသား၇ဦးအပါအ၀င္လက္မွတ္မထုိးေပးေသာေျမပိုင္ရွင္မ်ားကိုသိမ္းယူထားသည့္ေျမ၏ ထက္၀က္အတြက္အျခားေနရာမွေျမအစားျပန္ေပးေၾကာင္း၊က်န္သိမ္းယူေျမအတြက္တဧကလွ်င္က်ပ္ တသိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးေၾကာင္းသိရသည္။
ခုိလမ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ညွိႏႈိင္းကာေျမကြက္မ်ားကိုျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
“ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။အဓိကကေတာ့ၿခံလုပ္ငန္းျပန္လုပ္လုိ႔ရတဲ့ေနရာမ်ိဳးျပန္ရတဲ့အတြက္ေက်နပ္လုိက္တာပါ”ဟု ခုိလမ္ရြာသားတဦးကေျပာသည္။
ေျမသိမ္းစဥ္ကလက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ေသာေျမပိုင္ရွင္၁၃ဦးထဲမွတခ်ိဳ႕မွာသိမ္းယူခံေျမတဧကအတြက္ က်ပ္ တသိန္းခြဲေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိေသာ္လည္းတခ်ိဳ႕မွာေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိဘဲေပ၄၀x၆၀ေျမကြက္မ်ားသာ အစားထိုး ရရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔သိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ားထဲတြင္က်ပ္သိန္း၅၀၀ေက်ာ္ေပါက္ေစ်းရွိသည့္ လိေမၼာ္ၿခံမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
လက္မွတ္ထုိးၿပီးသူမ်ားကိုအျခားသူမ်ားနည္းတူေလ်ာ္ေၾကးထပ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ယခုအခ်ိန္ထိ အၿပီးသတ္ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးသူအနည္းငယ္က်န္ေသးေၾကာင္းလုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ စုိင္းသူရိန္ဦးက ေျပာသည္။

Geen opmerkingen: