ျမန္မာျပည္ အခ်ိန္

သတင္းသစ္မ်ားမတင္နုိင္တာကိုနားလည္ေပးႀကပါ။ C-Box လည္း ပိတ္ထားပါတယ္။

maandag 11 juli 2011

NLDတြင္က်င္းပမည့္ဦးျမင့္၏စာတမ္းဖတ္ပြဲတားဆီးခံရ

ရန္ပိုင္ Monday, 11 July 2011 14:02
.အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ရုံးခ်ဳပ္တြင္ယေန႔ျပဳလုပ္မည့္သမၼတအႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္စီးပြားေရး ပညာရွင္ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးစာတမ္းဖတ္ပြဲကုိအစုိးရ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရေၾကာင္း NLDတာဝန္ရွိသူ မ်ားကေျပာသည္။
                    NLDရံုးခ်ဳပ္တြင္က်င္းပသည့္ကမၻာ့AIDSေန႔၌ေဒါက္တာဦးျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္(ဓာတ္ပံု-AP)
“ေနျပည္ေတာ္ကဖုန္းနဲ႔လွမ္းၿပီးမလုပ္ဖုိ႔ေျပာတာ။နားေထာင္ဖုိ႔ေစာင့္ေနတဲ့လူေတြ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္သြားတယ္” ဟု NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ဦး၀င္းထိန္က ဆုိသည္။
အဆုိပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲကုိ ယေန႔ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ NLDရုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ပါတီ ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ၾကားထားသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ပိတ္ပင္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္က သုိသုိသိပ္သိပ္သာ လုပ္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း NLD ပါတီ၀င္ တဦးက ဆုိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္းရန္ကုန္အေျခစုိက္NGOတခု ျဖစ္ေသာMyanmarEgress၏ ဒါရိုက္တာ အဖဲြ႔၀င္ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ကNLDရုံးခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္သည္ကုိ အစုိးရက ဖိအားေပးသျဖင့္ ဖ်က္ခဲ့ရသည္။
ယခုစာတမ္းဖတ္ပြဲျပဳလုပ္မည့္စီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိတ္ေဆြရင္း တဦးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးတဦးလည္း ျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ဧၿပီလအတြင္းကသမၼတကုိ အႀကံေပးရန္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔တြင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္၊ ဦး၀င္စတန္ဆက္ေအာင္၊ ေဒါက္တာ တင္လွဗုိလ္တုိ႔က တာ၀န္ ယူခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ေမလကသမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးစာတမ္းဖတ္ပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာေဒါက္တာဦးျမင့္ကျမန္မာႏုိင္ငံ၌ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းတေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။
အစိုးရသက္တမ္းရက္၁၀၀မျပည့္မီ၃ရက္အလိုကျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ရက္၁၀၀အတြင္း အစိုးရေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားထဲ၌ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။
ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွBA(အဂၤလိပ္စာေပ၊ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ေဘာဂေဗဒ)ဘြဲ႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေကာနဲလ္တကၠသိုလ္မွ MA(ေဘာဂေဗဒ)ဘြဲ႕ကို လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဘာကေလရွိ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွPhD(ေဘာဂေဗဒ) ကို ဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
၎သည္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သုေတသန လုပ္ငန္းဌာနတြင္ လည္းေကာင္း၊ေဘာဂေဗဒ ဌာနတြင္ ကထိက အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေဘာဂေဗဒ ဌာနတြင္ကထိက၊ ဌာနမွဴး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန စီးပြားေရးဌာနခြဲတြင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ထုိင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မရွင္(အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ)၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူဝါဒမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ဌာနခြဲမွဴး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အထက္တန္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
စီးပြားေရးသုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းမ်ား၊အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးစစ္တမ္း စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ျပဳစု ေရးသားခဲ့သည္။
ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိတ္ေဆြတဦးျဖစ္ၿပီး NLD ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ AIDS ေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌ ဂစ္တာတီး ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့သည္။

Geen opmerkingen: